Ngành Kinh tế (Mã ngành: 7310101)

46239

Kinh tế học (hay ngành Kinh tế) là ngành học đào tạo ra rất nhiều người tài giỏi đang phục vụ cho đất nước ta. Học vị Cử nhân kinh tế hay cao hơn là Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế học là những học vị nhiều người mơ ước. Phi thương bất phú, muốn giàu hãy học làm kinh tế nhé.

ngành kinh tế học

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Kinh tế là gì?

Kinh tế (tiếng Anh là Economics) là ngành học đào tạo kiến thức đặc thù trong lĩnh vực kinh tế cho sinh viên nắm vững các kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế học.

Ngành Kinh tế có mã ngành là 7310101.

Kiến thức cần nắm được khi học ngành Kinh tế học:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế học cần phải có khả năng tổ chức, quản lý và thực thi các hoạt động kinh tế trong khu vực doanh nghiệp. Có kiến thức về đào tạo đội ngũ kinh tế, lên kế hoạch, tham mưu, tư vấn về kinh tế cho các doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ…

Các chuyên ngành của Kinh tế học:

 • Kinh tế học ứng dụng
 • Kinh tế kế hoạch và đầu tư
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế đối ngoại
 • Kinh tế xây dựng
 • ….

Chương trình học ngành Kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành về Kinh tế lượng, Nguyên lý kế toán, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế và quản lý môi trường, Kinh tế lao động, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Thống kê trong kinh tế và kinh doanh, kinh tế đầu tư, xã hội học, kinh tế Việt Nam, Dân số và phát triển, Kinh tế học tăng trưởng…

Ngành Kinh tế có mã ngành là 7310101.

Nhóm ngành Kinh tế học bao gồm những ngành sau:

 • Ngành Kinh tế
 • Ngành Kinh tế chính trị
 • Ngành Kinh tế đầu tư
 • Ngành Kinh tế phát triển
 • Ngành Kinh tế quốc tế
 • Ngành Thống kê kinh tế
 • Ngành Toán kinh tế
 • Ngành Quản lý kinh tế
 • Ngành Nghiên cứu phát triển
 • Ngành Nghiên cứu phát triển
 • Ngành Kinh tế số

2. Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Kinh tế học

Nên học ngành Kinh tế ở những trường nào?

Dưới đây là những trường đại học tuyển sinh và đào tạo ngành Kinh tế học trong năm 2022.

Điểm chuẩn ngành Kinh tế học năm 2022 của từng trường cũng đã được cập nhật trong cột bên cạnh để các bạn có thể tiện tham khảo hơn.

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kinh tế học năm 2022 và điểm chuẩn mới nhất như sau:

2.1 Khu vực Hà Nội & các tỉnh miền Bắc

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội 33.5
Trường Đại học Ngoại thương
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 27.45
Học viện Ngân hàng 26
Trường Đại học Thương mại 26
Học viện Tài chính 25.75
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 24.35 – 26.3
Trường Đại học Giao thông vận tải 25
Học viện Chính sách và Phát triển 24.2
Trường Đại học Thủy Lợi 25.7
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 25.5
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 23.5
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 16
Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 15
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 15
Trường Đại học Hải Dương 14.5
Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung 16
Học viện Quản lý Giáo dục 15
Trường Đại học Lao động – Xã hội 22.8
Trường Đại học Thái Bình 18.15
Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh 15
Trường Đại học Hải Phòng 14

2.2 Khu vực miền Trung & Tây Nguyên

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng 24.5
Trường Đại học Tây Nguyên 15
Trường Đại học Nha Trang 17
Trường Đại học Kinh tế – ĐH Huế 16
Trường Đại học Vinh 17
Trường Đại học Quy Nhơn 17.5
Trường Đại học Hồng Đức 15
Trường Đại học Quang Trung 15

2.3 Khu vực TPHCM & các tỉnh miền Nam

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM 26.15
Trường Đại học Kinh tế TPHCM 26.5
Trường Đại học Mở TP HCM 23.4
Trường Đại học Tài chính – Marketing 25.6
Trường Đại học Cần Thơ 24.4
Trường Đại học Nông lâm TPHCM 21.5
Trường Đại học Lạc Hồng 15
Trường Đại học Tiền Giang 21.25
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 16
Trường Đại học Văn Hiến 20.05

Điểm chuẩn ngành Kinh tế năm 2022 của các trường đại học trên thấp nhất là 15 và cao nhất là 27.45 (thang điểm 30).

3. Các khối thi ngành Kinh tế

Có thể xét tuyển ngành Kinh tế theo những khối nào?

Toàn bộ những tổ hợp khối xét tuyển vào ngành Kinh tế học năm 2022 của các trường đều được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Các khối xét tuyển ngành Kinh tế học năm 2022 bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối C01 (Toán, Lý, Văn)
 • Khối C04 (Văn, Toán, Địa)
 • Khối C14 (Toán, Văn, GDCD)
 • Khối C15 (Văn, Địa, Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế học

Ngành Kinh tế học sẽ học trong bao lâu và học những gì?

Chương trình cử nhân Kinh tế học của các trường thường sẽ kéo dài trong 4 năm. Các môn học trong 1-2 năm đầu thường là những môn về kiến thức cơ bản, đại cương. Bắt đầu từ năm học thứ 2 các bạn sẽ dần làm quen với kiến thức ngành và chuyên ngành nhé.

Tham khảo ngay chương trình đào tạo ngành Kinh tế học của trường Đại học Kinh tế quốc dân nhé.

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1. Học phần chung
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1, 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngoại ngữ
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng và an ninh
2. Học phần của trường
Toán cho các nhà kinh tế
Pháp luật đại cương
Kinh tế vi mô 1
Kinh tế vĩ mô 1
3. Các học phần của ngành
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Tin học đại cương
Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Quản lý học 1
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức cơ sở ngành
Kinh tế lượng 1
Nguyên lý kế toán
Kinh tế phát triển
Kinh tế quốc tế
2. Kiến thức ngành
Học phần bắt buộc
Kinh tế vi mô 2
Kinh tế vĩ mô 2
Kinh tế và quản lý môi trường
Kinh tế lao động
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh
Kinh tế đầu tư
Xã hội học
Đề án chuyên ngành
Học phần tự chọn
Kinh tế Việt Nam
Dân số và Phát triển
Kinh tế lượng 2
Marketing căn bản
Kinh tế học tăng trưởng
Kinh tế học về các vấn đề xã hội
Quản trị nhân lực
Kinh tế lao động nâng cao
Đô thị hóa và phát triển
Kinh tế học biến đổi khí hậu
3. Kiến thức chuyên sâu Kinh tế học
(Tự chọn 7 học phần trong các môn sau)
Phân tích kinh tế vi mô 1, 2
Phân tích kinh tế vĩ mô 1, 2
Chuyên đề ứng dụng phân tích định lượng trong kinh tế học 1, 2
Kinh tế học nguồn thu ngân sách chính phủ
Phân tích đầu tư trong thị trường tài chính
Kinh tế học chi tiêu Chính phủ
Chuyên đề Những vấn đề cập nhật về Kinh tế Vi mô
Chuyên đề Những vấn đề cập nhật về Kinh tế Vĩ mô
4. Chuyên đề thực tập

5. Cơ hội việc làm và mức lương ngành Kinh tế học

Sinh viên ngành Kinh tế ra trường có thể làm những công việc gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm tại các cơ quan quản lý kinh tế thuộc doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức quốc tế, phi chính phủ, tổ chức xã hội, đoàn thể… Các công việc này có thể là:

Chuyên viên phân tích và hoạch định chính sách, thẩm định, tư vấn đầu tư và quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn về lao động và quản lý nhân sự cho các tổ chức trên.

 • Các cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể và xã hội.
 • Giảng viên giảng dạy các chuyên ngành về kinh tế học.
Một số công việc khác hơi xa chuyên ngành nhưng vẫn có thể đảm nhận như:
 • Chuyên viên kinh doanh
 • Chuyên viên tín dụng
 • Chuyên viên phân tích thị trường chứng khoán

6. Mức lương ngành Kinh tế

Mức lương khởi điểm của sinh viên ngành Kinh tế mới ra trường vào khoảng 6 – 8 triệu tùy vị trí công việc. Nếu tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, bạn hoàn toàn có thể đạt được những mức lương lớn hơn nhiều.

Trên đây là một số thông tin tổng hợp quan trọng về ngành Kinh tế học. Chúc các bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất trong chọn trường, chọn ngành.