Ngành Kinh tế quốc tế (Mã ngành: 7310106)

16832

Kinh tế quốc tế là một trong những ngành học về kinh doanh hướng ngoại. Các bạn yêu thích kinh tế quốc tế và xem đây là một trong những lựa chọn ngành học mà mình mong muốn có thể tham khảo những thông tin quan trọng về ngành học này trong bài viết dưới đây nhé.

nganh kinh te quoc te

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Kinh tế quốc tế là gì?

Kinh tế quốc tế (tiếng Anh là International Economics) là một ngành học có liên quan tới ngành Kinh tế học, chuyên nghiên cứu về sự phụ thuộc giữa các quốc gia về kinh tế. Và đương nhiên vì vậy nó sẽ có tính toàn cầu.

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế sẽ giúp cung cấp cho sinh viên cá kiến thức nền tảng về kinh tế đa quốc qua, thương mại quốc tế, tài chính, đầu tư, kinh doanh, chính sách quốc tế, đối ngoại.

Các vấn đề trọng tâm chính là chống bán phá giá, giải quyết các tranh chấp trong thương mại quốc tế, các đặc điểm phát triển của kinh tế thế giới trong xu thế toàn cầu hóa, các vấn đề trong hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam… Qua đó, sinh viên tốt nghiệp kinhh doanh quốc tế có một nền tảng kiến thức phù hợp để phân tích, xây dựng các chính sách thương mại quốc tế, hội nhập kinh tế, kinh doanh xuất nhập khẩu, luật thương mại quốc tế…

2. Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Kinh tế quốc tế

Có những trường nào đào tạo ngành Kinh tế quốc tế?

TrangEdu cung cấp danh sách các trường tuyển sinh và đào tạo ngành Kinh tế quốc tế cập nhật mới nhất hàng năm trước mùa tuyển sinh để các bạn có thể lựa chọn được một trường phù hợp nhất với bản thân.

Các trường tuyển sinh ngành Kinh tế quốc tế năm 2022 và điểm chuẩn mới nhất như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội 35.33
Trường Đại học Ngoại thương
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 27.75
Học viện Ngoại giao 26.15
Trường Đại học Thương mại 26.5
Trường Đại học Thăng Long 25.2
Học viện Chính sách và Phát triển 24.7
Trường Đại học Kinh tế Huế 16
Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM 25.75
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM 24.65
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM 17
Trường Đại học Công nghệ TPHCM 17
Trường Đại học Văn Lang 16

Điểm chuẩn ngành Kinh tế quốc tế năm 2022 của các trường đại học trên thấp nhất là 16 và cao nhất là 27.75 (thang điểm 30).

3. Các khối xét tuyển ngành Kinh tế quốc tế

Các bạn có thể sử dụng các tổ hợp xét tuyển dưới đây xét tuyển tùy theo các trường trong bảng phía trên vào ngành Kinh tế quốc tế nhé.

Các khối xét tuyển ngành Kinh tế quốc tế bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế

Mời các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế của trường Đại học Kinh tế quốc dân nhé:

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Học phần chung
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1, 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngoại ngữ
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng và an ninh
Học phần của trường
Toán cho các nhà kinh tế
Pháp luật đại cương
 Kinh tế vi mô 1
Kinh tế vĩ mô 1
Học phần của ngành
Quản lý học 1
Thống kê kinh tế
Hệ thống thông tin quản lý
Marketing căn bản
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức cơ sở ngành
Nguyên lý kế toán
Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Kinh tế quốc tế 1
Nền kinh tế thế giới
Hội nhập kinh tế quốc tế
2. Kiến thức ngành
Học phần bắt buộc
Kinh tế lượng 1
Kinh tế phát triển
Công pháp quốc tế
Chính sách kinh tế đối ngoại 1
Chính sách quản lý công ty đa quốc gia
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế
Kinh tế công cộng
Kinh doanh quốc tế I
Kinh tế thương mại
Đề án chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Học phần tự chọn (chọn 5 học phần)
Phân tích chính sách
Tài chính công
Kinh tế học biến đổi khí hậu
Giao dịch và đàm phán kinh doanh
Thương mại điện tử
Nghiệp vụ ngoại thương 1
Kinh tế hải quan
Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế
3. Kiến thức chuyên sâu (Chọn 6 học phần):
Kinh tế quốc tế 2
Chính sách kinh tế đối ngoại 2
Kinh tế ASEAN
Chuyên đề đàm phán kinh tế quốc tế
Đầu tư quốc tế
Tài chính quốc tế
Kinh doanh quốc tế II
Đấu thầu quốc tế
Kế toán quốc tế
Thuế quốc tế
4. Chuyên đề thực tập
(Yêu cầu đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học và GDQP & AN, GDTC theo quy định của NEU)

5. Cơ hội nghề nghiệp và mức lương sau khi ra trường

Hiện nay đang là thời đại của toàn cầu hóa, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trên, các bạn sẽ có đủ kiến thức để bắt đầu làm các công việc như:

 • Nhân viên kinh doanh quốc tế
 • Nhân viên xuất nhập khẩu
 • Nhân viên kinh doanh tàu biển, hàng không
 • Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế, nghiên cứu thị trường kinh doanh quốc tế
 • Chuyên viên marketing quốc tế
 • Chuyên viên quản trị cung ứng quốc  tế
 •  Chuyên viên thúc đẩy và xúc tiến thương mại
 • Chuyên viên phân tích và tư vấn dự án quốc tế
 • Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế
 • Giảng viên giảng dạy chuyên ngành kinh tế quốc tế tại các trường đại học

Một số cơ quan mà sinh viên ngành Kinh tế quốc tế có thể làm việc sau khi tốt nghiệp như cán bộ tại các cơ quan nhà nước về kinh tế xã hội như Bộ Công thương, Sở công thương, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư…. các ban ngành có liên quan, văn phòng tài chính, quản lý đầu tư nước ngoài…. các công ty  kinh doanh xuất nhập khẩu, các công ty vận tải quốc tế, công ty logistics, các bộ phận thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại trong nước…