Ngành Quản lý nhà nước (Mã ngành: 7310205)

0
1394

Quản lý nhà nước là một trong những ngành học đào tạo cán bộ cho các cơ quan của nhà nước. Ngành học này ở Việt Nam mới được đào tạo trong những năm gần đây nên tính phổ biến còn chưa cao. Hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin quan trọng về ngành này trong bài viết dưới đây nhé.

Giới thiệu chung về ngành

Quản lý nhà nước là gì?

Quản lý nhà nước là toàn bộ các hoạt động thực thi quyền lực do cơ quan nhà nước thực hiện nhằm ổn định trật tự và phát triển xã hội theo những mục tiêu đã đặt ra trước đó.

ngành quản lý nhà nước là gì

Tại Việt Nam, quản lý hành chính là nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực của nhà nước đối với các quá trình xã hội, hành vi hoạt động của công dân, do cơ quan thuộc hệ thống hành pháp tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì an ninh trật tự và thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân (Theo Wikipedia).

Học ngành Quản lý nhà nước được những gì?

Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về:

 • Thủ tục hành chính nhà nước và những vấn đề liên quan, tư tưởng của nhà nước trong hoạt động chính trị.
 • Kiến thức từ cơ bản tới chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước để có đủ khả năng thực hiện các công việc hành chính khu vực công hoặc tư

Mục tiêu đào tạo ngành Quản lý nhà nước

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước cần đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu:

 • Trung thành với Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước
 • Ý thức chấp hành nội quy và kỷ luật của cơ quan, tổ chức
 • Thành thạo các kỹ năng chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ để giải quyết các công việc cần thiết
 • Có sự kiến thức và sự hiểu biết về xã hội
 • Có tinh thần luôn luôn sẵn sàng phục vụ xã hội và tổ quốc khi cần

Các trường đào tạo ngành Quản lý nhà nước

Danh sách các trường tuyển sinh và đào tạo ngành Quản lý nhà nước năm 2020 như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Trường Điểm chuẩn 2020
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 21.72 – 21.9
Đại học Nội vụ 17 – 20
Học viện Chính sách và Phát triển 18.25
Đại học Văn hóa Hà Nội 15 – 16
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 15.5
Đại học Kinh Bắc 15
Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị 15
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 15
Đại học Khoa học Thái Nguyên 15
Đại học Thành Đông 14
 • Khu vực miền Trung
Trường Điểm chuẩn 2020
Đại học Kinh tế Đà Nẵng 22
Đại học Khoa học Huế 16
Đại học Vinh 15
Đại học Quy Nhơn 15
Đại học Nội vụ Phân hiệu Quảng Nam 14 – 15
Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum 14.35
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 14
 • Khu vực miền Nam
Trường Điểm chuẩn 2020
Đại học Nội vụ Phân hiệu TPHCM 15.5
Đại học Trà Vinh 15
Đại học Thủ Dầu Một 15

Điểm chuẩn ngành Quản lý nhà nước không quá cao, phổ điểm chuẩn năm 2020 chỉ khoảng 14 – 22.

Các khối xét tuyển ngành Quản lý nhà nước

Có 2 khối chính sử dụng để xét tuyển ngành Quản lý nhà nước, bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Hóa học, Vật lí)
 • Khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)

Ngoài ra, các bạn có một số lựa chọn khác thay thế như sau:

Khối A16 (Toán, KHTN, Văn)
Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
Khối C03 (Văn, Toán, Sử)
Khối C04 (Văn, Toán, Địa)
Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
Khối C15 (Văn, Toán, KHXH)
Khối C19 (Văn, Sử, GDCD)
Khối C20 (Văn, Địa, GDCD)
Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
Khối D09 (Toán, Sử, Anh)
Khối D10 (Toán, Địa, Anh)
Khối D11 (Văn, Lý, Anh)
Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
Khối D78 (Văn, KHXH, Anh)
Khối D84 (Toán, GDCD, Anh)
Khối D96 (Toán, KHXH, Anh)

Tham khảo thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển

Chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước

Như đã chia sẻ ở trên, ngành Quản lý nhà nước sẽ học về các thủ tục hành chính nhà nước, các kiến thức cần thiết trong công tác quản lý nhà nước.

Chi tiết các môn học bạn có thể tham khảo trong khung chương trình đào tạo ngành Quản lý nhà nước của trường Đại học Khoa học Huế ngay dưới đây.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Toán ứng dụng trong kinh tế
 • Thống kê kinh tế
 • Giáo dục môi trường đại cương
 • Pháp luật Việt Nam đại cương
 • Xã hội học đại cương
 • Kỹ năng mềm
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Văn hóa học
 • Tiếng Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật/… bậc 3/6 (B1)
 • Tiếng Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật/… bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng an ninh
 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1/ Kiến thức cơ sở của khối ngành

Học phần bắt buộc, gồm các môn

 • Văn hóa Việt Nam đại cương
 • Lý luận nhà nước và pháp luật
 • Logic hình thức
 • Đại cương về chính sách công
 • Chính trị học đại cương
 • Tâm lý học trong quản lý nhà nước
 • Anh văn chuyên ngành

Học phần tự chọn, gồm các môn:

 • Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước
 • Luật hành chính
 • Quản trị nguồn nhân lực

2/ Khối kiến thức cơ sở của ngành

Học phần bắt buộc, gồm các môn

 • Quản lý học đại cương
 • Quản lý nhà nước về chính sách xã hội
 • Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam
 • Kỹ thuật xây dựng văn bản
 • Hành chính công
 • Thể chế chính trị Việt Nam
 • Thể chế chính trị Việt Nam
 • Quản lý công
 • Quản lý thuế
 • Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và an toàn xã hội
 • Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo
 • Quản lý nhà nước về đô thị

Học phần tự chọn, gồm các môn:

 • Quản lý nhà nước về văn hóa
 • Nghiệp vụ văn thư lưu trữ
 • Quản lý tài chính công
 • Lịch sử các học thuyết chính trị
 • Khoa học quản lý

3/ Khối kiến thức chuyên ngành

Học phần bắt buộc, gồm các môn

 • Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ
 • Đạo đức công vụ
 • Phân tích chính sách công
 • Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường
 • Quản lý nhà nước về vùng, lãnh thổ
 • Chính phủ điện tử
 • Hành chính so sánh
 • Hành chính so sánh
 • Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

Học phần tự chọn, gồm các môn:

 • Quản lý nhà nước về an ninh xã hội
 • Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 • Quản lý nhà nước về nông thôn
 • Quản lý nhà nước về giáo dục

III. THỰC TẬP, KIẾN TẬP

 • Thực tập kiến tập
 • Thực tập tốt nghiệp

IV. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TÍN CHỈ

 • Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)
 • Các học phần thay thế KLTN (với sinh viên không làm khóa luận)

Cơ hội việc làm ngành Quản lý nhà nước

nganh quan ly nha nuoc ra truong lam gi

Sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân Quản lý nhà nước sẽ có đủ kiến thức và kinh nghiệm để đảm nhận các vị trí công việc sau:

 • Chuyên viên hành chính nhân sự cho các cơ quan nhà nước
 • Nhân viên hành chính nhà nước thực hiện các công việc như thủ tục hành chính, công chứng giấy tờ cho nhân dân…
 • Chuyên viên hành chính văn phòng (tham mưu, tổng hợp, trợ lý, thư ký lãnh đạo, văn thư, lưu trữ, quản trị, lễ tân…) của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị ở Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp nhà nước
 • Nhà quản lý, quản trị cấp cao trong tương lai
 • Giảng viên chuyên ngành Quản lý nhà nước thực hiện công việc nghiên cứu, giảng dạy  tại các trường đại học, học viện, cao đẳng

Hi vọng với với thông tin trên các bạn có thể tự định hướng ngành nghề và lựa chọn trường phù hợp với bản thân.