Trường Đại học Trà Vinh

34440

Trường Đại học Trà Vinh chính thức đã có thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Trường Đại học Trà Vinh
 • Tên tiếng Anh: Tra Vinh University (TVU)
 • Mã trường: DVT
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Dự bị đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – VHVL – Trực tuyến – Bồi dưỡng – Chứng chỉ tin học – Chứng chỉ ngoại ngữ
 • Lĩnh vực: Đa ngành
 • Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294 3855 246
 • Email:
 • Website: https://www.tvu.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU/

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

(Dựa theo Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2023 của trường Đại học Trà Vinh, cập nhật mới nhất ngày 23/02/2023)

1. Các ngành tuyển sinh

Thông tin về các ngành/chương trình đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh năm 2023 như sau:

 • Tên ngành: Giáo dục mầm non (Cao đẳng)
 • Mã ngành: 5140201
 • Tổ hợp xét tuyển: M00, M05, C00, C14
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 48
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 32
 • Tên ngành: Giáo dục mầm non
 • Mã ngành: 7140201
 • Tổ hợp xét tuyển: M00, M05, C00, C14
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 132
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 88
 • Tên ngành: Sư phạm ngữ văn
 • Mã ngành: 7140217
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D14
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 10
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 8
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 2
 • Tên ngành: Sư phạm tiếng Khmer
 • Mã ngành: 7140226
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 10
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 8
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 2
 • Tên ngành: Giáo dục tiểu học
 • Mã ngành: 7140202
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D84, D90
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 83
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 61
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 8
 • Tên ngành: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
 • Mã ngành: 7210210
 • Tổ hợp xét tuyển: N00
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 16
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 12
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 2
 • Tên ngành: Âm nhạc học
 • Mã ngành: 7210201
 • Tổ hợp xét tuyển: N00
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 16
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 12
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 2
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT:
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT:
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL:
 • Tên ngành: Thương mại điện tử
 • Mã ngành: 7340122
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C14, C15
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 110
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 80
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 10
 • Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Mã ngành: 7340201
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 165
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 120
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 15
 • Tên ngành: Kế toán
 • Mã ngành: 7340301
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 247
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 180
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 23
 • Tên ngành: Quản trị văn phòng
 • Mã ngành: 7340406
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C04, D01, D14
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 165
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 120
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 15
 • Tên ngành: Luật
 • Mã ngành: 7380101
 • Các chuyên ngành: Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự.
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, D01
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 220
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 160
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 20
 • Tên ngành: Công nghệ sinh học
 • Mã ngành: 7420201
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 38
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 28
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 4
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin
 • Mã ngành: 7480201
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D07
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 110
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 80
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 10
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Mã ngành: 7510201
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 110
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 80
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 10
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Mã ngành: 7510205
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D01
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 27
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 20
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 3
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Mã ngành: 7510301
 • Các chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện công nghiệp.
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 82
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 60
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 8
 • Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Mã ngành: 7510401
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Kỹ thuật môi trường
 • Mã ngành: 7520320
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00, B08
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Công nghệ thực phẩm
 • Mã ngành: 7540101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Nông nghiệp
 • Mã ngành: 7620101
 • Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D90
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Nuôi trồng thủy sản
 • Mã ngành: 7620301
 • Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D90
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 159
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 116
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 15
 • Tên ngành: Thú y
 • Mã ngành: 7640101
 • Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D90
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 165
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 120
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 15
 • Tên ngành: Hóa dược
 • Mã ngành: 7720203
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 33
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 20
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 7
 • Tên ngành: Y khoa
 • Mã ngành: 7720101
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, B08
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 225
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 25
 • Tên ngành: Dược học
 • Mã ngành: 7720201
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 150
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 15
 • Tên ngành: Điều dưỡng
 • Mã ngành: 7720301
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, B08
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 66
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 50
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 4
 • Tên ngành: Răng – Hàm – Mặt
 • Mã ngành: 7720501
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, B08
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 50
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học
 • Mã ngành: 7720601
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 33
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 24
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 3
 • Tên ngành: Kỹ thuật phục hồi chức năng
 • Mã ngành: 7720603
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Y tế công cộng
 • Mã ngành: 7720701
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Dinh dưỡng
 • Mã ngành: 7720401
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, B08
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 38
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 28
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 4
 • Tên ngành: Y học dự phòng
 • Mã ngành: 7720110
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, B08
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Kỹ thuật hình ảnh y học
 • Mã ngành: 7720602
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 33
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 22
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Khmer
 • Mã ngành: 7220106
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 82
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 60
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 8
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Mã ngành: 7220201
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, DH1
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 137
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 100
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 13
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Mã ngành: 7220204
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, DH1
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 22
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 16
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 2
 • Tên ngành: Văn hóa học
 • Mã ngành: 7229040
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D14
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Kinh tế
 • Mã ngành: 7310101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C14, D01, D84
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 187
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 133
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 20
 • Tên ngành: Chính trị học
 • Mã ngành: 7310201
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, C19, C20
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 44
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 31
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Quản lý nhà nước
 • Mã ngành: 7310205
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C04, D01, D14
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Công tác xã hội
 • Mã ngành: 7760101
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C04, D66, D78
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 27
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 20
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 3
 • Tên ngành: Quản trị khách sạn
 • Mã ngành: 7810201
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C04, D01, D15
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 55
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 40
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 5
 • Tên ngành: Quản lý thể dục thể thao
 • Mã ngành: 7810301
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C14, C19, D78
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 27
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 20
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 3
 • Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Mã ngành: 7850101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B02, B08
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 38
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 28
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 4
 • Tên ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Mã ngành: 7510605
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C14, D01, D84
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 25
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 15
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 10
 • Tên ngành: Trí tuệ nhân tạo
 • Mã ngành: 7480107
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01
 • Chỉ tiêu xét điểm thi THPT: 25
 • Chỉ tiêu xét học bạ THPT: 15
 • Chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL: 10

2. Thông tin tuyển sinh chung

a. Đối tượng và khu vực tuyển sinh

Tuyển sinh thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc.

b. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức sau:

 • Phương thức 1: Xét Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
 • Phương thức 2: Xét Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức
 • Phương thức 3: Xét học bạ THPT
 • Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Phương thức 5: Xét tuyển học sinh Khoa Dự bị đại học – Trường Đại học Trà Vinh, Trường Dự bị đại học dân tộc
 • Phương thức 6: Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp THPT.

c. Các tổ hợp xét tuyển

Trường Đại học Trà Vinh xét tuyển các ngành học năm 2023 theo các tổ hợp xét tuyển sau:

 • Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối A02 (Toán, Vật lí , Sinh học)
 • Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối B02 (Toán, Sinh học, Địa lí)
 • Khối B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
 • Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối C01 (Văn, Toán, Vật lí)
 • Khối C04 (Văn, Toán, Địa lí)
 • Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
 • Khối C15 (Văn, Toán, Khoa học xã hội)
 • Khối C18 (Văn, Sinh, GDCD)
 • Khối C19 (Văn, Lịch sử, GDCD)
 • Khối C20 (Văn, Địa lí, GDCD)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Khối D66 (Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)
 • Khối D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối D84 (Toán, GDCD, Tiếng Anh)
 • Khối D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
 • Khối M00 (Văn, Toán, Năng khiếu Đọc diễn cảm – Hát)
 • Khối M05 (Văn, Địa lý, Năng khiếu Đọc diễn cảm – Hát)
 • Khối N00 (Văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2)
 • Khối DH1 (Văn, Địa lí, tiếng Hàn)

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Đang chờ cập nhật thông tin mới nhất từ nhà trường.

4. Thông tin đăng ký xét tuyển

a. Thời gian đăng ký xét tuyển

*Xét Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

*Thời gian đăng ký xét Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐĐHQG TPHCM tổ chức: Dự kiến từ 01/06/2023 – 14/07/2023;

*Thời gian xét học bạ: Dự kiến từ ngày 01/06/2023 – 14/07/2023;

*Thời gian xét Xét tuyển thẳng: Theo Quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

*Thời gian xét tuyển học sinh Khoa Dự bị đại học – Trường Đại học Trà Vinh, Trường dự bị dân tộc: theo thời gian của Khoa Dự bị đại học và Trường DB dân tộc

Các thông tin khác đang chờ được cập nhật từ nhà trường.

5. Chính sách ưu tiên

Trường Đại học Trà Vinh thực hiện chính sách ưu tiên về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem chi tiết hơn tại: Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh

Điểm trúng tuyển trường Đại học Trà Vinh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 năm gần nhất như sau:

Tên ngànhĐiểm trúng tuyển
202020212022
Giáo dục mầm non (Cao đẳng)16.51717
Giáo dục Mầm non18.51919.5
Giáo dục Tiểu học18.520.2519
Sư phạm Ngữ văn18.521.525
Sư phạm Tiếng Khmer18.521.520
Âm nhạc học151515
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống151515
Ngôn ngữ Khmer151515
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam1516.25
Ngôn ngữ Anh151515
Ngôn ngữ Pháp15
Ngôn ngữ Trung Quốc151515
Văn hoá học151515
Kinh tế151515
Chính trị học151515
Quản lý nhà nước151515
Quản trị kinh doanh151515
Thương mại điện tử151515
Kế toán151515
Tài chính – Ngân hàng151515
Hệ thống thông tin quản lý1515
Quản trị văn phòng151515
Luật151515
Công nghệ sinh học151515
Công nghệ thông tin151515
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng151515
Công nghệ kỹ thuật cơ khí151515
Công nghệ kỹ thuật ô tô1518.7518
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử151515
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa151515
Công nghệ kỹ thuật hóa học151515
Kỹ thuật môi trường151515
Công nghệ thực phẩm151515
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông151515
Nông nghiệp151515
Chăn nuôi1515
Nuôi trồng thủy sản151515
Thú y151515
Y khoa25.225.824.6
Y học dự phòng1919.519
Dược học212321
Hoá dược151515
Điều dưỡng1920.519
Dinh dưỡng151515
Răng – Hàm – Mặt2525.6524.8
Kỹ thuật xét nghiệm y học20.8522.920
Kỹ thuật hình ảnh y học191919
Kỹ thuật phục hồi chức năng191919
Y tế công cộng151515
Công tác xã hội151515
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành151515
Quản trị khách sạn151815
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống1515.2515
Quản lý thể dục thể thao 151515
Quản lý tài nguyên và môi trường151515
Tôn giáo học1515
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.