Ngành Nông nghiệp (Mã ngành: 7620101)

0
115

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực trọng yếu của kinh tế. Là nguồn rễ của mọi sự phát triển. Dù thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể thay thế nền nông nghiệp trong tương lai.

Và ngành Nông nghiệp có gì cho chúng ta tìm hiểu?

nganh nong nghiep

Giới thiệu chung về ngành

Nông nghiệp là gì?

Nông nghiệp (tiếng Anh là Agriculture) là ngành học về sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, lấy đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng, vật nuôi làm tư liệu, nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp.

Thực tiễn lịch sử phát triển các nước trên thế giới đã chứng minh: một quốc gia chỉ có thể ổn định chính trị và phát triển bền vững kinh tế – xã hội khi đảm bảo an ninh lương thực.

Các trường đào tạo ngành Nông nghiệp

Các trường có ngành nông nghiệp như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 15
Đại học Mở Hà Nội (Công nghệ sinh học) 15
 • Khu vực miền Trung
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Quảng Bình 15
Đại học Đông Á 14
 • Khu vực miền Nam
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Trà Vinh 15
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Các khối thi ngành Nông nghiệp

Toàn bộ các khối có thể sử dụng để đăng ký xét tuyển vào ngành nông nghiệp bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
 • Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối A02 (Toán, Vật lí , Sinh học)
 • Khối A09 (Toán, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Khối A11 (Toán, Hóa học, Giáo dục công dân)
 • Khối B03 (Toán, Sinh học, Văn)
 • Khối C13 (Văn, Sinh học, Địa)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • Khối D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
 • Khối D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp

Nếu bạn quan tâm ngành Nông nghiệp học những gì trong 4 năm thì có thể tham khảo chi tiết hơn trong chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

 • Xác suất – Thống kê
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ chí Minh
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Hóa hữu cơ
 • Pháp luật đại cương
 • Sinh học đại cương
 • Hóa sinh đại cương
 • Khí tượng nông nghiệp
 • Vi sinh vật đại cương
 • Xã hội học đại cương 1
 • Tiếng Anh 1
 • Tiếng Anh 2
 • Tiếng Anh 3
 • Thực vật học
 • Động vật học

II. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

 • Làm việc theo nhóm
 • Di truyền và chọn tạo giống
 • Lập và phân tích dự án kinh doanh
 • Sinh lý thực vật
 • Sinh lý động vật 1
 • Phương pháp thí nghiệm
 • Nguyên lý kinh tế vi mô, vĩ mô
 • Nhập môn ngành Nông nghiệp
 • Chính sách nông nghiệp
 • Nguyên lý quan hệ công chúng
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Hệ thống nông nghiệp
 • Nguyên lý trồng trọt
 • Tưới tiêu trong nông nghiệp

III. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

 • Đất và phân bón
 • Canh tác học
 • Cây ăn quả đại cương
 • Nhập môn chăn nuôi
 • Cây lương thực đại cương
 • Thú y cơ bản
 • Thực tập nghề nghiệp 1
 • Thực tập nghề nghiệp 2
 • Cây thức ăn gia súc
 • Cây công nghiệp đại cương
 • Bệnh cây đại cương
 • Cây rau đại cương
 • Nông nghiệp hữu cơ
 • Côn trùng đại cương 1
 • Đồ án
 • Khoá luận tốt nghiệp
 • Thức ăn chăn nuôi
 • Quản lý trang trại chăn nuôi
 • Nuôi ong mật
 • Hoa cây cảnh đại cương
 • Cây thuốc
 • Quản lý kinh tế hộ và trang trại
 • Quản trị kinh doanh nông nghiệp
 • Đánh giá và quản lý dự án
 • Nguyên lý marketing và hệ thống thị trường nông sản
 • Giao tiếp trong thương mại và marketing

IV. KIẾN THỨC BỔ TRỢ

 • Máy nông nghiệp
 • Nuôi trồng thủy sản đại cương
 • Khuyến nông
 • Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
 • Sinh lý thực vật ứng dụng
 • Công nghệ sau thu hoạch

Cơ hội việc làm ngành Nông nghiệp

Các kỹ sư nông nghiệp sau khi tốt có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng học được để thử sức bản thân ở một số vị trí công việc như sau:

 • Cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp như Sở, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan về Khoa học và Công nghệ
 • Chuyên viên tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp, các công ty giống cây trồng, công ty phân bón, hợp tác xã nông nghiệp.
 • Tự xây dựng trang trại hay doanh nghiệp cung cấp cây trồng, vật nuôi