Ngành Nông nghiệp (Mã ngành: 7620101)

4699

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực trọng yếu của kinh tế. Là nguồn rễ của mọi sự phát triển. Dù thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể thay thế nền nông nghiệp trong tương lai.

Và ngành Nông nghiệp có gì cho chúng ta tìm hiểu?

nganh nong nghiep

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Nông nghiệp là gì?

Nông nghiệp (tiếng Anh là Agriculture) là ngành học về sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, lấy đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng, vật nuôi làm tư liệu, nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp.

Thực tiễn lịch sử phát triển các nước trên thế giới đã chứng minh: một quốc gia chỉ có thể ổn định chính trị và phát triển bền vững kinh tế – xã hội khi đảm bảo an ninh lương thực.

2. Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Nông nghiệp

Có những trường nào tuyển sinh và đào tạo ngành Nông nghiệp cho bạn lựa chọn?

Các trường tuyển sinh ngành nông nghiệp năm 2022 và điểm chuẩn mới nhất như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 15
Đại học Quảng Bình 15
Đại học Đông Á 15
Đại học Trà Vinh 15

3. Các khối thi ngành Nông nghiệp

Toàn bộ các khối có thể sử dụng để đăng ký xét tuyển vào ngành nông nghiệp bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
 • Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối A02 (Toán, Vật lí , Sinh học)
 • Khối A09 (Toán, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Khối A11 (Toán, Hóa học, Giáo dục công dân)
 • Khối B03 (Toán, Sinh học, Văn)
 • Khối C13 (Văn, Sinh học, Địa)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • Khối D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
 • Khối D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng

4. Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp

Nếu bạn quan tâm ngành Nông nghiệp học những gì trong 4 năm thì có thể tham khảo chi tiết hơn trong chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
Xác suất – Thống kê
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1, 2
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ chí Minh
Kỹ năng giao tiếp
Hóa hữu cơ
Pháp luật đại cương
Sinh học đại cương
Hóa sinh đại cương
Khí tượng nông nghiệp
Vi sinh vật đại cương
Xã hội học đại cương 1
Tiếng Anh 1, 2, 3
Thực vật học
Động vật học
II. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
Làm việc theo nhóm
Di truyền và chọn tạo giống
Lập và phân tích dự án kinh doanh
Sinh lý thực vật
Sinh lý động vật 1
Phương pháp thí nghiệm
Nguyên lý kinh tế vi mô, vĩ mô
Nhập môn ngành Nông nghiệp
Chính sách nông nghiệp
Nguyên lý quan hệ công chúng
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Tiếng Anh chuyên ngành
Hệ thống nông nghiệp
Nguyên lý trồng trọt
Tưới tiêu trong nông nghiệp
III. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
Đất và phân bón
Canh tác học
Cây ăn quả đại cương
Nhập môn chăn nuôi
Cây lương thực đại cương
Thú y cơ bản
Thực tập nghề nghiệp 1, 2
Cây thức ăn gia súc
Cây công nghiệp đại cương
Bệnh cây đại cương
Cây rau đại cương
Nông nghiệp hữu cơ
Côn trùng đại cương 1
Đồ án
Khoá luận tốt nghiệp
Thức ăn chăn nuôi
Quản lý trang trại chăn nuôi
Nuôi ong mật
Hoa cây cảnh đại cương
Cây thuốc
Quản lý kinh tế hộ và trang trại
Quản trị kinh doanh nông nghiệp
Đánh giá và quản lý dự án
Nguyên lý marketing và hệ thống thị trường nông sản
Giao tiếp trong thương mại và marketing
IV. KIẾN THỨC BỔ TRỢ
Máy nông nghiệp
Nuôi trồng thủy sản đại cương
Khuyến nông
Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Sinh lý thực vật ứng dụng
Công nghệ sau thu hoạch

5. Cơ hội việc làm và mức lương ngành Nông nghiệp

Các kỹ sư nông nghiệp sau khi tốt có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng học được để thử sức bản thân ở một số vị trí công việc như sau:

 • Cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp như Sở, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan về Khoa học và Công nghệ
 • Chuyên viên tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp, các công ty giống cây trồng, công ty phân bón, hợp tác xã nông nghiệp.
 • Tự xây dựng trang trại hay doanh nghiệp cung cấp cây trồng, vật nuôi