Ngành Lâm học (Mã ngành: 7620201)

50

Ngành lâm học là một ngành học liên quan đến nghiên cứu, quản lý và bảo vệ các khu rừng và hệ sinh thái rừng. Những người học lâm học được đào tạo để hiểu về những quy trình và tác động đến hệ sinh thái rừng, bao gồm các yếu tố về môi trường, thực vật, động vật, địa hình và tài nguyên.

Cùng chúng mình tìm hiểu thông tin chi tiết về ngành Lâm học trong bài viết dưới đây nhé.

nganh lam hoc

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Lâm học là một ngành học về các loài cây, kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, bảo vệ và sử dụng các tài nguyên rừng. Ngành này cũng liên quan đến các vấn đề về quản lý rừng và bảo vệ môi trường.

Sinh viên trong ngành lâm học sẽ được học về các kiến thức cơ bản về rừng, bao gồm các loại cây và đặc tính của chúng, kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc và bảo vệ rừng, kỹ thuật lâm nghiệp, quản lý rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được đào tạo về các công nghệ mới và phát triển bền vững trong lĩnh vực lâm nghiệp. Các môn học cụ thể có thể bao gồm địa lý rừng, sinh thái rừng, kinh tế rừng, kỹ thuật trồng cây, định lượng và giám sát rừng, quản lý rừng, bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học, hệ thống thông tin địa lý và GIS, và công nghệ mới trong lâm nghiệp.

Đối với các chương trình đào tạo cấp đại học, sinh viên thường được yêu cầu thực hiện các hoạt động thực tế và thực tập để có cơ hội áp dụng kiến thức học được vào thực tiễn.

Ngành Lâm học có mã ngành xét tuyển đại học là 7620201.

2. Các trường đào tạo ngành Lâm học

Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Lâm học cập nhật mới nhất như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Trường Đại học Nông lâm TPHCM 16
Trường Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Gia Lai
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 15.5
Trường Đại học Hồng Đức

3. Các khối thi ngành Lâm học

Các bạn có thể xét tuyển ngành Lâm học theo một trong các khối thi sau:

 • Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối B03 (Toán, Sinh học, Văn)
 • Khối C18 (Văn, Sinh học, Giáo dục công dân)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Lâm học

Tham khảo ngay chương trình đào tạo chuyên ngành Lâm sinh thuộc ngành Lâm học của Trường Đại học Nông lâm TPHCM. Chi tiết như sau:

TT Tên học phần Số tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN
a Các học phần bắt buộc
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Toán cao cấp B1 2
3 Hóa học đại cương 3
4 Sinh học đại cương 2
5 Giáo dục thể chất 1 1
6 Anh văn 1 4
7 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
8 Quân sự 1 (lý thuyết) 3
9 Quân sự (thực hành) 3
10 Toán cao cấp B2 2
11 Giáo dục thể chất 2 1
12 Anh văn 2 3
13 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
14 Xác suất thống kê 3
15 Thực vật học và phân loại TV 2
16 Pháp luật đại cương 2
17 Tin học đại cương 3
18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
19 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Các học phần bắt buộc tự chọn 0101
20 Di truyền học đại cương 3
21 Sinh học phân tử 2
22 Khoa học môi trường đại cương 2
23 Vi sinh học đại cương 3
II KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
a Các học phần bắt buộc
24 Khí tượng, thủy văn rừng 3
25 Đất và lập địa 4
26 Sinh thái rừng 3
27 Thực vật rừng 3
28 Thực tập cơ sở ngành Lâm nghiệp 3
29 Sinh lý thực vật 3
30 Thống kê lâm nghiệp 3
31 Ngoại ngữ chuyên ngành 3
b Các học phần bắt buộc tự chọn 0201
32 Kinh tế lâm nghiệp và định giá rừng 3
33 Đo đạc và bản đồ 3
34 Lâm nghiệp xã hội 3
35 Lâm sản ngoài gỗ 2
36 Đa dạng sinh học 2
37 Sinh thái cảnh quan 3
38 Nông lâm kết hợp 2
39 Lâm nghiệp đô thị 2
40 Chi trả dịch vụ môi trường rừng 2
III KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
a Các học phần bắt buộc
41 Bệnh hại rừng 2
42 Động vật rừng 2
43 Di truyền và giống cây rừng 3
44 Lâm sinh học 3
45 Lâm luật và CSLN 2
46 quản lý rừng bền vững 2
47 Kỹ thuật nhân giống và vườn ươm 3
48 Thực tập chuyên ngành Lâm sinh 1 3
49 Côn trùng lâm nghiệp 2
50 Trồng rừng 3
51 Điều tra rừng 3
52 Sản lượng rừng 2
53 Nguyên lý thiết kế cảnh quan cây xanh 3
54 GIS trong lâm nghiệp 3
55 Phòng chống cháy rừng 2
56 Kỹ thuật lâm sinh 3
57 Thực tập chuyên ngành Lâm sinh 2 4
58 Kinh tế nông lâm 3
59 Quy hoạch và điều chế rừng 3
60 Khởi nghiệp lâm nghiệp 2
61 Hệ thống sử dụng đất lâm nghiệp 3
b Các học phần bắt buộc tự chọn 0301
62 Bảo vệ môi trường 2
63 Khai thác lâm sản 2
64 Phương pháp viết báo cáo khoa học 3
65 Bảo tồn đa dạng sinh học 2
66 Đánh giá tác động môi trường rừng 3
67 Chế biến gỗ TH 2
68 Ứng dụng GIS trong quản lý cây xanh đô thị 3
69 Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới 2
c Nhóm các học phần bắt buộc tự chọn 0302
70 Tiểu luận tốt nghiệp LN 5
71 Khóa luận tốt nghiệp 12

5. Cơ hội và công việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành lâm học, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý và bảo vệ rừng, sản xuất lâm sản, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo về lâm học.

co hoi viec lam nganh lam hoc

Cụ thể, các công việc có thể bao gồm:

 • Công tác quản lý và bảo vệ rừng là một trong những công việc quan trọng của ngành lâm học. Các chuyên gia lâm học có thể tham gia vào việc tư vấn, giám sát, đánh giá và đề xuất các chính sách quản lý rừng.
 • Ngành lâm học cũng liên quan đến việc sản xuất lâm sản. Các chuyên gia lâm học có thể tham gia vào các công việc liên quan đến trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác lâm sản.
 • Ngành lâm học cũng đóng góp rất lớn vào việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp quản lý rừng hiệu quả và bảo vệ môi trường. Các chuyên gia lâm học có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học, đề xuất các phương pháp mới và đánh giá hiệu quả của chúng.
 • Ngành lâm học cũng cần có những giáo viên và nhà giảng dạy để đào tạo các chuyên gia lâm học tương lai. Các cơ sở giáo dục đào tạo ngành lâm học như trường Đại học Lâm nghiệp hay các trường cao đẳng, sẽ cần đến các giảng viên và nhà nghiên cứu có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Với nhu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngày càng tăng, ngành lâm học đang có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các tân sinh viên. Tuy nhiên, cạnh tranh trong lĩnh vực này cũng rất cao, yêu cầu các chuyên gia lâm học phải có trình độ chuyên môn cao, năng lực tư duy sáng tạo, khả năng làm việc nhóm tốt.

6. Mức lương ngành lâm học

Theo thống kê, mức lương trung bình của ngành lâm học tại Việt Nam vào khoảng 7-10 triệu đồng/tháng đối với các vị trí cơ bản như kỹ thuật viên, chuyên viên.

Với trình độ và kinh nghiệm càng cao, mức lương có thể tăng lên đáng kể. Các chuyên gia trong lĩnh vực này có thể nhận được mức lương khá cao và được đánh giá cao trong các dự án lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên rừng.

Mức lương thực tế còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như địa điểm làm việc, kinh nghiệm, trình độ, cấp bậc và định hướng nghề nghiệp của từng cá nhân.

7. Các phẩm chất cần có

Để học tốt ngành lâm học, sinh viên cần phải có các phẩm chất sau đây:

 • Ngành lâm học là một ngành yêu cầu sự đam mê với cây trồng và kỹ thuật canh tác. Sinh viên cần có niềm đam mê để tiếp tục học tập và phát triển trong lĩnh vực này.
 • Việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây trồng là một quá trình dài, yêu cầu sự kiên trì và cẩn trọng. Sinh viên cần phải có khả năng kiên trì để đạt được thành công trong công việc của mình.
 • Sinh viên cần phải có khả năng quan sát, phân tích và đưa ra những quyết định tinh tế khi trồng và chăm sóc cây trồng.
 • Ngành lâm học yêu cầu kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt và chia sẻ kiến thức với người khác.
 • Lâm học là một lĩnh vực đòi hỏi sự cập nhật kiến thức liên tục, sinh viên cần phải có khả năng học tập và thích nghi với những thay đổi mới trong ngành.

Ngành lâm học là một lĩnh vực nghiên cứu về cây trồng và hệ sinh thái rừng, đóng góp đáng kể cho việc bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng. Sinh viên học ngành này sẽ được tiếp cận với kiến thức về sinh học, thực vật học, kinh tế học, kỹ thuật rừng, quản lý tài nguyên rừng và nhiều lĩnh vực khác.

Sau khi tốt nghiệp, ngành lâm học mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp với các vị trí tại các đơn vị quản lý rừng, công ty chế biến gỗ, các doanh nghiệp tư vấn và thiết kế các dự án phát triển rừng và nhiều lĩnh vực khác.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngành lâm học và hỗ trợ cho quyết định lựa chọn học ngành phù hợp với sở thích và năng lực của mình.