Cao đẳng – Cao đẳng nghề miền Trung – Tây Nguyên

3810

Danh sách các trường cao đẳng, cao đẳng nghề, cao đẳng ngoài công lập khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Cao đẳng công lập khu vực miền Trung & Tây Nguyên

Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa
Cao đẳng Công nghiệp Huế
Cao đẳng Giao thông Huế
Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV
Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công thương
Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình
Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
Cao đẳng Sư phạm Huế
Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An
Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du
Cao đẳng Y – Dược Hợp Lực Thanh Hóa
Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Cao đẳng Y tế Huế
Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
Cao đẳng Bình Định
Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung
Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam
Cao đẳng Công thương miền Trung
Cao đẳng Điện lực miền Trung
Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V
Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng
Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam
Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang
Cao đẳng Thương mại
Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Đà Nẵng
Cao đẳng Y tế Bình Định
Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Cao đẳng Y tế Phú Yên
Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông
Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng
Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk
Cao đẳng Y tế Đắk Lắk
Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

2. Cao đẳng dân lập khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đông Du
Cao đẳng Hoan Châu
Cao đẳng Lạc Việt
Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Cao đẳng Phương Đông Quảng Nam
Cao đẳng Quảng Ngãi
Cao đẳng Tâm Trí
Cao đẳng Tư thục Đức Trí
Cao đẳng Việt – Anh
Cao đẳng Y dược Hợp Lực

2. Cao đẳng nghề khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An
Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh
Cao đẳng nghề Công nghệ LICOGI Thanh Hóa
Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa
Cao đẳng nghề Kinh tế – Công nghệ VICET
Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật số 1 Nghệ An
Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc
Cao đẳng nghề Lam Kinh
Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng
Cao đẳng nghề Việt Đức Hà Tĩnh
Cao đẳng nghề Việt Đức Nghệ An
Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ
Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên
Cao đẳng Du lịch Đà Lạt
Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
Cao đẳng Du lịch Huế
Cao đẳng Du lịch Nha Trang
Cao đẳng Kỹ thuật Dung Quất
Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk
Cao đẳng nghề Cơ giới
Cao đẳng nghề Đà Lạt
Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Cao đẳng nghề Nguyễn Tri Phương
Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi
Cao đẳng nghề Ninh Thuận
Cao đẳng nghề Phú Yên
Cao đẳng nghề Quảng Bình
Cao đẳng nghề Quảng Nam
Cao đẳng nghề Quốc tế Nam Việt
Cao đẳng nghề số 21 – Bộ Quốc phòng
Cao đẳng nghề số 23 – Bộ Quốc phòng
Cao đẳng nghề số 5 – Bộ Quốc phòng
Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Quảng Ngãi
Cao đẳng nghề Việt Đức Nghệ An
Cao đẳng nghề Việt – Úc Đà Nẵng
Cao đẳng nghề Thaco