Danh sách Các trường Đại học – Học viện khu vực Đà Nẵng

57079

Cập nhật danh sách toàn bộ các trường đại học – học viện tại Đà Nẵng kèm theo thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn các trường luôn được cập nhật mới nhất.

Các bạn có thể click vào tên các trường để xem chi tiết về địa chỉ, thông tin liên hệ, thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu từng ngành, điểm chuẩn các năm gần nhất của từng trường nhé.

I. Các trường đại học công lập tại Đà Nẵng

Các trường đại học công lập tại Đà Nẵng hiện nay bao gồm:

Tên trường Mã trường
Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng DDK
Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn – ĐH Đà Nẵng VKU
Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng DDQ
Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng YDN
Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng DDF
Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng DDS
Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng DSK
Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng TTD
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Đà Nẵng DDI
Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng DDY
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh – ĐH Đà Nẵng DDV

II. Các trường đại học dân lập, tư thục tại Đà Nẵng

Các trường đại học dân lập, tư thục tại Đà Nẵng bao gồm:

Tên trường Mã trường
Đại học Duy Tân DDT
Đại học Đông Á DAD
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng KTD

III. Các Phân hiệu, cơ sở đào tạo tại Đà Nẵng

Tên trường Mã trường
Phân hiệu Đại học Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng XDN