Ngành Kinh tế nông nghiệp (Mã ngành: 7620115)

0
324

Kinh tế nông nghiệp là một trong những ngành học thuộc nhóm ngành Kinh tế. Ngành học này có những thông tin gì quan trọng? Hãy cùng tìm hiểu với mình nhé.

Giới thiệu chung về ngành

Kinh tế nông nghiệp là gì?

Kinh tế nông nghiệp là ngành học đào tạo về các hoạt động nghiên cứu kinh tế, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp.

Sinh viên theo học ngành Kinh tế nông nghiệp đang trang bị các kỹ năng phân tích kinh tế để giải quyết các vấn đề và tình huống phát sinh trong hoạt động nghiên cứu và kinh doanh để khai thác và sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Các trường đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp

Lưu ý: Những trường tuyển sinh chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp mình có ghi chú (tên ngành) phía sau trường nhé.

Chi tiết danh sách các trường tuyển sinh và đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp trong năm 2020 như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Kinh tế quốc dân 25.65
Đại học Thái Bình (ngành Kinh tế) 18.8
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên (ngành Kinh tế) 16
Đại học Nông lâm Thái Nguyên 15
Đại học Tân Trào 15
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 15
 • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Vinh 20
Đại học Quang Trung 15
Đại học Kinh tế Huế 15
Đại học Tây Nguyên 15
 • Khu vực miền Nam
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Cần Thơ 22.5

Các khối thi ngành Kinh tế nông nghiệp

Các khối thi được sử dụng chính để xét tuyển vào ngành Kinh tế nông nghiệp trong năm 2020 vào các trường đại học phía trên gồm:

 • Khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
 • Khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)

Ngoài ra nhiều trường cũng có các sự lựa chọn khác phù hợp với điều kiện và khả năng của từng thí sinh như:

 • Khối A09 (Toán, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Khối A10 (Toán, Vật lý, Giáo dục công dân)
 • Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối C02 (Văn, Toán, Hóa học)
 • Khối C15 (Văn, Toán, Khoa học xã hội)
 • Khối B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
 • Khối C08 (Văn, Hóa học, Sinh)
 • Khối C04 (Văn, Toán, Địa lí)
 • Khối C14 (Văn, Toán, Giáo dục công dân)

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp

Tham khảo chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp của trường Đại học Kinh tế Huế:

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1
 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Pháp luật đại cương
 • Địa lý kinh tế
 • Khoa học môi trường
 • Quản lý nhà nước về kinh tế
 • Tâm lý học đại cương
 • Xã hội học đại cương
 • Tiếng Anh cơ bản 1
 • Tiếng Anh cơ bản 2
 • Tiếng Anh cơ bản 3
 • Tin học ứng dụng
 • Toán ứng dụng trong kinh tế
 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1/ Kiến thức khối ngành

 • Kinh tế vi mô 1
 • Kinh tế vĩ mô 1
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị học
 • Tài chính – tiền tệ 1

2/ Kiến thức ngành,chuyên ngành

2.1 Kiến thức chung của ngành

 • Kinh tế vi mô 2
 • Kinh tế vĩ mô 2
 • Kinh tế môi trường
 • Kinh tế phát triển
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Marketing căn bản
 • Luật kinh tế

2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành

 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế lâm nghiệp
 • Kinh tế nuôi trồng thủy sản
 • Lập và quản lý dự án phát triển nông thôn
 • Hệ thống nông nghiệp và tài nguyên
 • Phát triển nông thôn
 • Marketing nông nghiệp
 • Kinh tế nông hộ và trang trại
 • Phân tích chính sách nông nghiệp
 • Phân tích lợi ích – chi phí
 • Quản trị kinh doanh nông nghiệp
 • Kinh tế tài nguyên
 • Kinh tế và quản lý tài nguyên tái sinh
 • Thị trường và giá cả
 • Quản trị chất lượng trong nông nghiệp
 • Các phương pháp nghiên cứu nông thôn
 • Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng
 • Chuỗi giá trị nông sản
 • Thương mại và môi trường
 • Quản lý môi trường nông nghiệp
 • Kinh tế lượng

2.3 Kiến thức bổ trợ

 • Thống kê nông nghiệp
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
 • Chăn nuôi cơ bản
 • Kỹ thuật trồng trọt
 • Môi trường và phát triển
 • Tiếng Anh chuyên ngành

2.4 Thực tập nghề nghiệp

2.5 Thực tập cuối khóa

 • Khóa luận cuối khóa
 • Chuyên đề tổng hợp
 • Chuyên đề thực tập cuối khóa

Cơ hội việc làm ngành Kinh tế nông nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp có thể thử sức ở các vị trí công việc sau:

 • Nhân viên, cán bộ quản lý kinh tế và nghiên cứu tại các ban ngành các cấp, các tổ chức, chương trình, dự án nghiên cứu kinh tế –  xã hội trong khu vực nông thôn
 • Giảng dạy và đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, liên quan tới định lượng, kinh tế học, kinh tế học ứng dụng trong nông nghiệp
 • Làm việc tại các tổ chức kinh tế như doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp
 • Chuyên viên tư vấn dự án và phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo
 • Tự tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh