Trường Đại học Kinh tế TPHCM Phân hiệu Vĩnh Long

10594

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phân hiệu Vĩnh Long chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Phân hiệu Vĩnh Long)
 • Tên tiếng Anh: University of Economics and Finance – Vinhlong Campus
 • Mã trường: KSV
 • Trực thuộc: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Vừa học vừa làm – Sau đại học – Liên kết quốc tế
 • Lĩnh vực: Kinh tế
 • Địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long
 • Điện thoại: 0270 3823359 – 0270 3823443
 • Email: phvl@ueh.edu.vn
 • Website: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long
 • Fanpage: https://www.facebook.com/uehvinhlong

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

1. Các ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh trường Đại học Kinh tế TPHCM Phân hiệu Vĩnh Long năm 2023 như sau:

a. Chương trình tuyển sinh trên toàn quốc

 • Tên ngành: Kinh doanh nông nghiệp (s)
 • Mã ngành: 7620114
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tên ngành: Thương mại điện tử (*)
 • Mã ngành: 7340122
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Mã ngành: 7510605
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Quản trị khách sạn
 • Mã ngành: 7810201
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)
 • Mã ngành: 7220201
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: D01, D96
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tên ngành: Luật kinh tế
 • Mã ngành: 7380107
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D96
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tên ngành: Công nghệ và đổi mới sáng tạo
 • Mã ngành: 7489001
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tên ngành: Trí tuệ nhân tạo (Chuyên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo)
 • Mã ngành: 7480107
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 30
 • Chương trình Cử nhân quốc tế Mekong được cấp bằng bởi WSU (Úc), VUW (New Zealand); UVic (Canada), MUST (Đài Loan)
 • Mã ngành: Mekong-VL
 • Các ngành: Tài chính ứng dụng, Marketing và Truyền thông, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nguồn nhân lực, Kế toán.
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 30

b. Các ngành tuyển sinh phạm vi khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long

 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị)
 • Mã ngành: 7340101
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu:
 • Tên ngành: Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
 • Mã ngành: 7340301
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Kinh doanh quốc tế
 • Mã ngành: 7340120
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Marketing
 • Mã ngành: 7340115
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)
 • Mã ngành: 7340201_01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 40
 • Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính)
 • Mã ngành: 7340201_02
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2, D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 40

2. Thông tin tuyển sinh chung

a. Đối tượng và khu vực tuyển sinh

 • Các ngành Kinh doanh nông nghiệp, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Trí tuệ nhân tạo, Chương trình Cử nhân quốc tế Mekong: Tuyển sinh trên toàn quốc.
 • Các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán: Tuyển sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

b. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế TPHCM Phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức sau:

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
 • Phương thức 2: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
 • Phương thức 3: Xét tuyển học sinh giỏi
 • Phương thức 4: Xét học bạ THPT theo tổ hợp môn
 • Phương thức 5: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2023
 • Phương thức 6: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT với chỉ tiêu 1% theo chương trình đào tạo.

b. Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

*Thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc 1 trong các đối tượng sau:

(1) Thí sinh có 1 trong các bằng tú tài hoặc chứng chỉ quốc tế sau:

 • Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) ≥ 26 điểm.
 • Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) ≥ C đến A.
 • Chứng chỉ BTEC (Business&Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma ≥ C đến A.

(2) Thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài và có 1 trong các chứng chỉ sau:

 • Chứng chỉ IELTS ≥ 6.0.
 • Chứng chỉ TOEFL iBT ≥ 73 điểm.
 • Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi ≥ 500 điểm.
 • Chứng chỉ ACT (American College Testing) ≥ 20/36 điểm.

*Thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam và tốt nghiệp THPT nước ngoài: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý: Các chứng chỉ quốc tế phải còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

c. Xét tuyển học sinh giỏi

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2023.

Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc:

*Tiêu chí bắt buộc: Có điểm TB học lực năm lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12 thỏa mãn điều kiện phương thức xét tuyển học sinh giỏi.

*Tiêu chí không bắt buộc:

 • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS ≥ 6.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 73;
 • Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học;
 • Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

d. Xét học bạ THPT

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển ≥ 6.5 điểm cho các năm lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

Ví dụ học sinh lựa chọn khối A01 để xét tuyển với 3 môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh để đăng ký xét tuyển phải đạt điều kiện như sau:

 • Điểm TB tổ hợp A01 lớp 10 = (Điểm TB Toán lớp 10 + Điểm TB Lý lớp 10 + Điểm TB Anh lớp 10)/3 ≥ 6.5 điểm.
 • Điểm TB tổ hợp A01 lớp 11 = (Điểm TB Toán lớp 11 + Điểm TB Lý lớp 11 + Điểm TB Anh lớp 11)/3 ≥ 6.5 điểm.
 • Điểm TB tổ hợp A01 HK1 lớp 12 = (Điểm TB Toán HK1 lớp 12 + Điểm TB Lý HK1 lớp 12 + Điểm TB Anh HK1 lớp 12)/3 ≥ 6.5 điểm.

Lưu ý: Các khối có môn Ngoại ngữ là tiếng Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Nga hoặc Pháp phải có chứng chỉ IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 62 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc:

*Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn).

*Tiêu chí không bắt buộc:

 • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển theo tổ hợp môn) tương đương IELTS ≥ 6.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 73 điểm;
 • Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học;
 • Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

e. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2023

Điều kiện xét tuyển: Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và sử dụng kết quả đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TPHCM Phân hiệu Vĩnh Long để xét tuyển.

f. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TPHCM Phân hiệu Vĩnh Long và được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Xem thêm thông tin về các tổ hợp môn của trường, bảng điểm quy đổi của trường tại đây.

4. Thông tin đăng ký xét tuyển

Sẽ được cập nhật ngay sau khi có thông tin chính thức từ Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

III. ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem chi tiết tại: Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM

Điểm trúng tuyển trường Đại học Kinh tế TPHCM Phân hiệu Vĩnh Long xét theo kết quả thi THPT 3 năm gần nhất:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
202120222023
1Kinh tế
2Quản trị kinh doanh171717
3Kinh doanh quốc tế171717
4Tài chính – Ngân hàng171717
5Kế toán171717
6Logistics và quản lý chuỗi cung ứng1717
7Hệ thống thông tin quản lý
8Marketing171717
9Ngôn ngữ Anh171717
10Thương mại điện tử171717
11Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1616
12Luật kinh tế161617
13Kinh doanh nông nghiệp161617
14Công nghệ và đổi mới sáng tạo17
15Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)17
16Quản trị khách sạn17

Tham khảo thêm: Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TPHCM cơ sở TPHCM

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.