Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020

0
442

Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có!! mau kéo xuống nào

Điểm sàn Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020

Mức điểm sàn dưới đây áp dụng với thí sinh KV3 (chưa cộng điểm ưu tiên).

Điểm sàn Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Trụ sở chính tại TPHCM
Kinh tế học 20
Quản trị kinh doanh 20
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20
Kinh doanh quốc tế 20
Kinh doanh thương mại 20
Marketing 20
Tài chính – Ngân hàng 20
Bảo hiểm 18
Tài chính quốc tế 18
Kế toán 20
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành Quản trị lữ hành) 20
Quản trị khách sạn 20
Toán kinh tế 18
Thống kê kinh tế (Chuyên ngành Thống kê kinh doanh) 18
Hệ thống thông tin quản lý 18
Khoa học dữ liệu 18
Kỹ thuật phần mềm (Chuyên ngành Công nghệ phần mềm) 18
Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) 20
Luật 20
Quản lý công 18
Quản trị bệnh viện 18
Quản trị kinh doanh (Cử nhân tài năng) 20
Phân hiệu Vĩnh Long
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp)
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị)
Kinh doanh quốc tế
Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Thương mại điện tử)

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét điểm thi ĐGNL

Tên ngành Điểm trúng tuyển ĐGNL
Trụ sở chính tại TPHCM
Kinh tế học 750
Quản trị kinh doanh 750
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 850
Kinh doanh quốc tế 800
Kinh doanh thương mại 750
Marketing 800
Tài chính – Ngân hàng 750
Bảo hiểm 750
Tài chính quốc tế 750
Kế toán 750
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 750
Quản trị khách sạn 750
Toán kinh tế 750
Thống kê kinh tế 750
Hệ thống thông tin quản lý 760
Khoa học dữ liệu 800
Kỹ thuật phần mềm 765
Ngôn ngữ Anh 750
Luật 750
Quản lý công 765
Quản trị bệnh viện 750
Quản trị kinh doanh (Cử nhân tài năng) /
Phân hiệu Vĩnh Long
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp) 580
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị) 580
Kinh doanh quốc tế 580
Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) 580
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) 580
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Thương mại điện tử) 580

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm chuẩn chính thức.

Lưu ý:

  • Các ngành có (*) có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
  • Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành, chương trình bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển và bằng nhau giữa các nguyện vọng.
  • Điểm chuẩn trúng tuyển trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.
  • Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm tương ứng tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).
  • Các bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển phải đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019  Điểm chuẩn 2020
Trụ sở chính tại TPHCM
Kinh tế học 23.3 26.2
Quản trị kinh doanh / 26.4
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng / 27.6
Kinh doanh quốc tế 25.1 27.5
Kinh doanh thương mại 24.4 27.1
Marketing 24.9 27.5
Tài chính – Ngân hàng 23.1 25.8
Bảo hiểm / 22
Tài chính quốc tế / 26.7
Kế toán 22.9 25.8
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.9 25.4
Quản trị khách sạn 24.4 25.8
Toán kinh tế (*) 21.83 25.2
Thống kê kinh tế (*) 21.81 25.2
Hệ thống thông tin quản lý (*) 23.25 26.3
Khoa học dữ liệu (*) / 24.8
Kỹ thuật phần mềm (*) 22.51 25.8
Ngôn ngữ Anh (*) 24.55 25.8
Luật 23 24.9
Quản lý công 21.6 24.3
Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) 21.8 24.2
Quản trị kinh doanh (Cử nhân tài năng) / 26
Phân hiệu Vĩnh Long
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp) / 16
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị) / 16
Kinh doanh quốc tế / 16
Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) / 16
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) / 16
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Thương mại điện tử) / 16

Xem ngay hướng dẫn thủ tục nhập học ĐH Kinh tế TPHCM tại https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2426-Huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-va-lam-thu-tuc-nhap-hoc-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-phuong-thuc-5—Xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2020-