Ngành Nhân học (Mã ngành: 7310302)

3571

Nhân học là một trong những ngành học đặc biệt đào tạo về nhân học phát triển và kinh tế, xã hội.

Nếu đây là ngành học bạn đang quan tâm thì mời tham khảo những thông tin quan trọng về ngành Nhân học trong bài viết sau.

nganh nhan hoc

1. Giới thiệu chung về ngành Nhân học

Nhân học là gì?

Nhân học là một ngành học nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến con người, bao gồm tư duy, cảm xúc, hành vi, mối quan hệ, tính cách, và các yếu tố tâm lý, xã hội và cộng đồng. Nhân học cung cấp kiến thức và kỹ năng để giúp người ta hiểu và giải quyết các vấn đề xã hội và cá nhân.

Học ngành Nhân học để làm gì?

Ngành Nhân học cung cấp các kiến thức quan trọng như:

 • Kiến thức cơ sở khối ngành: Nền tảng cho việc tiếp thu tri thức, khoa học cho các khối kiến thức cơ sở ngành Nhân học
 • Kiến thức cơ sở ngành: Nghiên cứu lý luận và phương pháp nghiên cứu về kinh tế – văn hóa – xã hội của các dân tộc ở Việt Nam và khu vực, các kiến thức về lịch sử, lý thuyết và phương pháp của ngành nhân học. Kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng cho việc phát triển chuyên sâu vào bộ môn chuyên ngành nhân học văn hóa xã hội và phát triển.
 • Kiến thức chuyên ngành nhân học theo sự phân nhánh bộ môn. Sinh viên có đầy đủ khả năng lý luận và kiến thức chuyên môn cho các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan tới nhân học, văn hóa, xã hội cùng khả năng tư duy, tổng hợp, khái quát, phân tích, so sánh và phản biện.

2. Các trường đào tạo ngành Nhân học

Danh sách các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Nhân học năm 2023 như sau:

TTTên trườngĐiểm chuẩn 2023
1Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN24 – 26.5
2Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG TPHCM24.5 – 26

3. Các khối thi ngành Nhân học

Các bạn có thể đăng ký xét tuyển ngành Nhân học theo các tổ hợp xét tuyển sau:

 • Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D04 (Văn, Toán, tiếng Trung)
 • Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối D83 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)

4. Chương trình đào tạo ngành Nhân học

Để các bạn có cái nhìn tổng thể hơn về ngành Nhân học, mời tham khảo ngay chương trình đào tạo ngành Nhân học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.

Chi tiết như sau:

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
Triết học Mác – Lê nin
Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngoại ngữ B1
Tiếng Anh B1
Tiếng Trung B1
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng – an ninh
II. KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC
1. Học phần bắt buộc
Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Nhà nước và pháp luật đại cương
Lịch sử văn minh thế giới
Cơ sở văn hoá Việt Nam
Xã hội học đại cương
Tâm lí học đại cương
Lôgic học đại cương
Tin học ứng dụng
Kĩ năng bổ trợ (không thuộc học phần bắt buộc)
2. Học phần tự chọn
Kinh tế học đại cương
Môi trường và phát triển
Thống kê cho khoa học xã hội
Thực hành văn bản tiếng Việt
Nhập môn năng lực thông tin
Viết học thuật
Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
Hội nhập quốc tế và phát triển
Hệ thống chính trị Việt Nam
II. KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH
1. Học phần bắt buộc
Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 (Tiếng Anh/Tiếng Trung)
Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 (Tiếng Anh/Tiếng Trung)
Khởi nghiệp
Nhân học đại cương
Lịch sử và các lý thuyết nhân học
2. Học phần tự chọn
Dân số học đại cương
Công tác xã hội đại cương
Gia đình học
Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng
Tâm lí học xã hội
Tôn giáo học đại cương
Nhập môn Việt Nam học và Khu vực học
Nhập môn khoa học du lịch
Báo chí truyền thông đại cương
Chính trị học đại cương
Thể chế chính trị thế giới
Tâm lý học phát triển
Tâm lý học sức khoẻ
Lịch sử – văn hóa và tư tưởng phương Đông
Lịch sử Quan hệ quốc tế
III. KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH
1. Học phần bắt buộc
Các phương pháp nghiên cứu nhân học
Nhân học sinh học
Cơ sở khảo cổ học
2. Học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau):
2.1 Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành
Nhân học chữ viết
Nhân học môi trường
Nhân học nghệ thuật
Nhân học di sản và du lịch
2.2 Định hướng kiến thức liên ngành
Chính sách xã hội
Phát triển cộng đồng
Tâm lý học quản lý
Văn hóa, văn minh phương Đông
Quan hệ đối ngoại Việt Nam
III. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH
1. Học phần bắt buộc
Nhân học ngôn ngữ
Nhân học kinh tế
Nhân học phát triển
Nhân học tôn giáo
Nhân học y tế
Nhân học về giới
Nhân học đô thị
Nhân học số và hình ảnh
Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam
2. Học phần tự chọn
Thân tộc, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam
Văn hóa và xã hội Việt Nam đương đại
Nghiên cứu làng xã ở Việt Nam và một số nước trong khu vực
Tính tộc người và quan hệ tộc người
Các dân tộc Tày – Thái ở Việt Nam
Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ-me ở Việt Nam
Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam
Kỹ năng trao đổi khoa học trong Nhân học
3. Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
Niên luận
Thực tập dân tộc học
Khóa luận tốt nghiệp
Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp
Một số vấn đề về dân tộc học người Việt
Các dân tộc ngôn ngữ Việt -Mường ở miền núi Việt Nam

5. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Cơ hội việc làm cho ngành Nhân học có thể bao gồm:

 • Tư vấn tâm lý và xã hội: Giúp người đối tác giải quyết các vấn đề tâm lý và xã hội.
 • Nghiên cứu về xã hội: Thực hiện nghiên cứu về các vấn đề xã hội như tình trạng sức khỏe tâm lý, mối quan hệ, và sự phân biệt chủng tộc.
 • Giáo dục và đào tạo: Giảng dạy về Nhân học hoặc các chủ đề liên quan tại trường đại học hoặc trung học.
 • Quản lý và tư vấn: Tư vấn hoặc quản lý các hoạt động tâm lý, xã hội và cộng đồng.
 • Chăm sóc sức khỏe tâm lý: Làm việc trong các khoa sức khỏe tâm lý hoặc các trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm lý.
 • Tư vấn công ty: Tư vấn về các vấn đề liên quan đến nhân sự, mối quan hệ nhân viên và các yếu tố tâm lý trong công ty.

6. Mức lương ngành Nhân học

Mức lương cho ngành Nhân học có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, chức danh, địa điểm, và công ty.

Tại Mỹ, mức lương trung bình ban đầucho một nhân viên Nhân học tại Mỹ có thể từ $40,000 đến $70,000 mỗi năm. Các chuyên gia Nhân học có kinh nghiệm và đạt được các bằng cấp cao có thể kiếm được nhiều hơn.

Tại Việt Nam, mức lương ban đầu cho một nhân viên Nhân học tại Việt Nam có thể từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Các chuyên gia Nhân học có kinh nghiệm và đạt được các bằng cấp cao có thể kiếm được nhiều hơn.

7. Các phẩm chất cần thiết

Các phẩm chất cần thiết để học ngành Nhân học bao gồm:

 • Sự quan tâm đến con người và các vấn đề xã hội: Ngành Nhân học tập trung vào những vấn đề liên quan đến con người và các mối quan hệ xã hội, do đó sự quan tâm đến những vấn đề này là rất quan trọng.
 • Khả năng nghiên cứu và phân tích: Ngành Nhân học yêu cầu sinh viên phải có khả năng nghiên cứu và phân tích các vấn đề liên quan đến con người và xã hội.
 • Sự hiểu biết về những quan điểm khác nhau: Ngành Nhân học cần sinh viên có sự hiểu biết về những quan điểm khác nhau về các vấn đề xã hội và cần có khả năng giải quyết các tranh chấp một cách hiệu quả.
 • Sự trung thực và tự nguyện: Ngành Nhân học yêu cầu sinh viên có sự trung thực và tự nguyện trong việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề xã hội.
 • Thành thạo tiếng Anh.
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.