Ngành Kinh tế chính trị (Mã ngành: 7310102)

5596

Ngành Kinh tế chính trị là gì? Ngành này học những gì và sau khi ra trường có những cơ hội việc làm ra sao?

Nếu đó là toàn bộ những điều bạn quan tâm về ngành học này thì đây chính là bài viết dành cho bạn!

nganh kinh te chinh tri

1. Giới thiệu chung về ngành Kinh tế chính trị

Ngành Kinh tế chính trị là gì?

Kinh tế chính trị (tiếng Anh là Political Economy) là ngành học nghiên cứu về việc sản xuất, trao đổi hàng hóa được đặt trong mối quan hệ với chính trị.

Các bạn lựa chọn ngành học này sẽ có nhiều hướng đi riêng nhưng thường rẽ 2 nhánh chính là giảng viên đào tạo về kinh tế chính trị cùng các bộ môn khác liên quan tại đại học, hướng còn lại chính là làm kinh tế.

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế chính trị đào tạo cử nhân kinh tế với các kỹ năng về giảng dạy kinh tế chính trị, ngoài ra còn giúp sinh viên nâng cao các kiến thức, nghiệp vụ trong việc phân tích, xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động kinh tế, độc lập trong nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn trong nền kinh tế xã hội hiện nay.

2. Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Kinh tế chính trị

Nên học ngành Kinh tế chính trị học ở những trường nào?

Hiện nay chỉ có 2 trường đại học, học viện trên toàn quốc tuyển sinh và đào tạo ngành học này. Ngoài ra còn có 2 trường đào tạo dưới dạng chuyên ngành.

Các trường đào tạo ngành Kinh tế chính trị năm 2022 và điểm chuẩn mới nhất như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 24.72 – 25.72
Trường Đại học Kinh tế Huế 16

3. Các khối thi ngành Kinh tế chính trị

Với 2 trường đại học trên, các bạn có những sự lựa chọn khối xét tuyển ngành Kinh tế chính trị như sau:

  • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
  • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
  • Khối A16 (Văn, Toán, KHTN)
  • Khối C15 (Văn, Toán, Khoa học xã hội)
  • Khối D01 (Toán, Anh, Văn)

4. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế chính trị

Ngành Kinh tế chính trị học những môn gì?

Để trả lời những câu hỏi trên mình nghĩ các bạn nên tham khảo luôn khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế chính trị của trường Đại học Kinh tế Huế dưới đây.

Chi tiết chương trình học như dưới đây:

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Pháp luật đại cương
Địa lý kinh tế
Khoa học môi trường
Quản lý nhà nước về kinh tế
Tâm lý học đại cương
Xã hội học đại cương
Tiếng Anh cơ bản 1, 2, 3
Tin học ứng dụng
Toán ứng dụng trong kinh tế
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng an ninh
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức khối ngành
Kinh tế vi mô 1
Kinh tế vĩ mô 1
Nguyên lý kế toán
Quản trị học
Tài chính – tiền tệ 1
2. Kiến thức ngành/chuyên ngành
Lịch sử các học thuyết kinh tế 1, 2
Chính trị học
Phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị
Lịch sử kinh tế quốc dân
Địa chính trị thế giới
Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
Dự báo phát triển kinh tế – xã hội
Kinh tế phát triển
Kinh tế quốc tế
Học thuyết kinh tế của Các Mác
Học thuyết kinh tế của Lênin
Tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh
Kinh tế chính trị Việt Nam
Sở hữu và các thành phần kinh tế
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Kinh tế đối ngoại Việt Nam
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN
Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi
Chủ nghĩa tư bản hiện đại
Phân phối thu nhập ở Việt Nam
Kinh tế tri thức
Kinh tế nông thôn
Nguyên lý thống kê kinh tế
Thị trường chứng khoán
3. Kiến thức bổ trợ
Lịch sử văn minh thế giới
An sinh xã hội ở Việt Nam
Nợ công và khủng hoảng kinh tế trong nền kinh tế thị trường
Marketing căn bản
Luật kinh tế
Kinh tế môi trường
Kinh tế lượng
4. Thực tập nghề nghiệp
5. Thực tập cuối khóa
Khóa luận cuối khóa
Chuyên đề tổng hợp
Chuyên đề thực tập cuối khóa

5. Cơ hội việc làm và mức lương ngành Kinh tế chính trị

Sinh viên ngành Kinh tế Chính trị sau tốt nghiệp có thể làm công việc gì?

Như đã đề cập ở trên, sau khi hoàn thành chương trình học ngành Kinh tế chính trị, sinh viên có đủ kiến thức để đảm nhiệm công việc ở các vị trí:

  • Giảng viên giảng dạy về kinh tế chính trị và các môn kinh tế tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường chính trị tại các tỉnh thành…
  • Cán bộ tư vấn lãnh đạo tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế hay trong doanh nghiệp về nghiên cứu kinh tế – xã hội.

6. Mức lương ngành Kinh tế Chính trị

Hiện chưa có thống kê cụ thể mức lương ngành Kinh tế chính trị là bao nhiêu. Tuy nhiên đa phần nhóm các ngành Kinh tế chính trị đều có cơ hội việc làm lớn trong xã hội hiện nay. Sinh viên ngành Kinh tế chính trị vừa ra trường có mức lương khoảng 7- 9  triệu tùy thuộc vị trí công việc.

Sau khi tích lũy kinh nghiệm làm việc trong ngành được một vài năm, bạn hoàn toàn có thể nâng mức lương lên vài chục triệu / tháng, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Trên đây là toàn bộ thông tin tổng hợp về ngành Kinh tế Chính trị. Chúc các bạn có những sự lựa chọn ngành nghề và trường học tốt nhất, đúng đắn và phù hợp nhất.