Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (Mã ngành: 7310202)

0
671

Ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước được xây dựngới nhiệm vụ đào tạo nên những cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức và đạo đức tốt để phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin về ngành học này trong bài viết dưới đây nhé.

nganh xay dung dang va chinh quyen nha nuoc

Giới thiệu chung

Xây dựng Đảng và và Chính quyền Nhà nước là ngành học vô cùng đặc biệt đào tạo những kiến thức chuyên sâu về phương hướng hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cơ quan thuộc bộ máy nhà nước ta.

Sinh viên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước được đào tạo theo yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Các trường đào tạo ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Vì đây là một ngành học đặc biệt nên những trường đào tạo ngành học này cũng khá đặc biệt, đều trực thuộc một cơ quan nhà nước nhất định.

Các trường xét tuyển và đào tạo ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Chính trị 23.0 – 28.5
Đại học Nội vụ Hà Nội 16.0 – 19.0
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 16.0
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 17.25 – 23.5
 • Khu vực miền Trung

Hiện chưa có trường nào.

 • Khu vực miền Nam

Hiện chưa có trường nào.

Các khối thi ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Với 4 trường phía trên, các bạn có thể đăng ký xét tuyển theo các khối thi sau:

 • Khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
 • Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • Và một số khối được sử dụng ít hơn như A16, C15,m C20, D66 và D84

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước học những gì?

Tham khảo qua chương trình học ngành này của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhé.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chính trị học đại cương
 • Nguyên lý quản lý kinh tế
 • Quan hệ quốc tế đại cương
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Tôn giáo học
 • Nguyên lý công tác tư tưởng
 • Xã hội học đại cương
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

Tự chọn:

 • Lôgic hình thức
 • Tiếng Việt thực hành
 • Giáo dục học đại cương
 • Tâm lý học sư phạm
 • Quan hệ công chúng
 • Xã hội học lãnh đạo, quản lý
 • Đạo đức học
 • Mỹ học
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Thông tin đối ngoại
 • Thống kê và xử lý dữ liệu
 • Tin học ứng dụng
 • Tiếng Anh học phần 1,2,3,4
 • Tiếng Trung học phần 1,2,3,4
 • Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Kiến thức cơ sở ngành

 • Các đảng chính trị trên thế giới
 • Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam
 • Lý luận về nhà nước và pháp luật
 • Học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Học phần tự chọn:

 • Khoa học lãnh đạo,quản lý
 • Lý luận dạy học đại học
 • Lãnh đạo và quản lý truyền thông
 • Lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở
 • Quyền lực chính trị
 • Khoa học tổ chức

2. Kiến thức chuyên ngành

 • Tác phẩm kinh điển về xây dựng Đảng
 • Xây dựng Đảng về chính trị
 • Xây dựng Đảng về tư tưởng
 • Xây dựng Đảng về tổ chức
 • Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị
 • Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội
 • Lý luận hành chính Nhà nước
 • Tác phẩm kinh điển về xây dựng chính quyền nhà nước
 • Các ngành luật cơ bản của Việt Nam
 • Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực  trọng yếu
 • Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 • Công tác dân vận của Đảng
 • Phương pháp nghiên cứu, giảng dạy  khoa học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (lý thuyết)
 • Phương pháp giảng dạy khoa học Xây dựng Đảng (thực hành)
 • Phương pháp giảng dạy khoa học Xây dựng chính quyềnNhà nước (thực hành)

Học phần tự chọn:

 • Văn phòng cấp ủy
 • Văn phòng hành chính nhà nước
 • Giao tiếp trong thực thi công vụ
 • Pháp chế trong quản lý nhà nước
 • Soạn thảo văn bản công tác Đảng và quản lý nhà nước
 • Nghiệp vụ công tác tổ chức –  cán bộ
 • Kiến tập
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

 • Xử lý tình huống xây dựng Đảngvà chính quyềnNhà nước
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
 • Quản lý nguồn nhân lực xã hội

Học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc như sau:

 • Làm việc tại cơ quan Đảng, chính quyền nhà nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội các cấp
 • Công tác Đảng, hành chính tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc hệ thống nhà nước
 • Giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị, trung tâm giáo dục lý luận chính trị