Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM

43746

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

Thông tin chi tiết xem ngay tại bài viết dưới đây.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM
 • Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National (HCMUSSH)
 • Mã trường: QSX
 • Trực thuộc: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Loại trường: Công lập
 • Chương trình đào tạo: Đại học – Sau đại học –  Cử nhân tài năng – Vừa học vừa làm – Văn bằng 2 – Liên kết ngắn hạn
 • Lĩnh vực đào tạo: Ngoại ngữ – Văn hóa – Báo chí
 • Địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Cơ sở đào tạo: Khu phố 6, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TPHCM
 • Điện thoại: (028) 38 293828
 • Email:
 • Website: http://hcmussh.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

(Dựa theo Thông tin tuyển sinh dự kiến của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cập nhật mới nhất tháng 04/2023)

1. Các ngành tuyển sinh

Thông tin về các ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:

a. Chương trình chuẩn

 • Tên ngành: Giáo dục học
 • Mã ngành: 7140101
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, C00, C01, D01
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Quản lý giáo dục
 • Mã ngành: 7140114
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Mã ngành: 7220201
 • Tổ hợp xét tuyển: D01
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Nga
 • Mã ngành: 7220202
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D02
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Pháp
 • Mã ngành: 7220203
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D03
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Mã ngành: 7220204
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D04
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Đức
 • Mã ngành: 7220205
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D05
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Tây Ban Nha
 • Mã ngành: 7220206
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D05
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Italia
 • Mã ngành: 7220208
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D05
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Triết học
 • Mã ngành: 7229001
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Tôn giáo học
 • Mã ngành: 7229009
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Lịch sử
 • Mã ngành: 7229010
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ học
 • Mã ngành: 7229020
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Văn học
 • Mã ngành: 7229030
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Văn hóa học
 • Mã ngành: 7229040
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Quan hệ quốc tế
 • Mã ngành: 7310206
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Xã hội học
 • Mã ngành: 7310301
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Nhân học
 • Mã ngành: 7310302
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Tâm lý học
 • Mã ngành: 7310401
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Tâm lý học giáo dục
 • Mã ngành: 7310403
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, B08, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Địa lý học
 • Mã ngành: 7310501
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D15
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Đông phương học
 • Mã ngành: 7310608
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D04, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Nhật Bản học
 • Mã ngành: 7310613
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D06, D14, D63
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Hàn Quốc học
 • Mã ngành: 7310614
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, DD2, DH5
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Việt Nam học
 • Mã ngành: 7310630
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Báo chí
 • Mã ngành: 7320101
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Thông tin – Thư viện
 • Mã ngành: 7320201
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Quản lý thông tin
 • Mã ngành: 7320205
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Lưu trữ học
 • Mã ngành: 7320303
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Quản trị văn phòng
 • Mã ngành: 7340406
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Đô thị học
 • Mã ngành: 7580112
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Công tác xã hội
 • Mã ngành: 7760101
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.

b. Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Mã ngành: 7220201_CLC
 • Tổ hợp xét tuyển: D01 (Tiếng Anh nhân hệ số 2)
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Mã ngành: 7220204_CLC
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D04
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Đức
 • Mã ngành: 7220204_CLC
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D05
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Nhật Bản học
 • Mã ngành: 7310613_CLC
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D06, D14, D63 (Tiếng Nhật hệ số 2)
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Báo chí
 • Mã ngành: 7320101_CLC
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.
 • Tên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Mã ngành: 7810103_CLC
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu: Chưa có thông tin chính thức.

c. Chương trình đào tạo liên kết 2+2

 • Chương trình: Ngôn ngữ Anh (Liên kết Đại học Minesota Crookston)
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15
 • Áp dụng điều kiện ngoại ngữ đầu vào cho từng chương trình.
 • Chương trình: Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết Đại học Sư phạm Quảng Tây)
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D04, D14, D15, D83, D95
 • Áp dụng điều kiện ngoại ngữ đầu vào cho từng chương trình.
 • Chương trình: Truyền thông (Liên kết Đại học Deakin – Úc)
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15
 • Áp dụng điều kiện ngoại ngữ đầu vào cho từng chương trình.
 • Chương trình: Ngôn ngữ Anh (Liên kết Đại học Deakin – Úc)
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15
 • Áp dụng điều kiện ngoại ngữ đầu vào cho từng chương trình.

2. Thông tin tuyển sinh chung

a. Đối tượng, khu vực tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong và ngoài nước.

b. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM dự kiến xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức sau:

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
 • Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM
 • Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
 • Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG TPHCM
 • Phương thức 5: Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi

c. Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM năm 2023 bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C01 (Văn, Toán, Lý)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D02 (Văn, Toán, tiếng Nga)
 • Khối D03 (Văn, Toán, tiếng Pháp)
 • Khối D04 (Văn, Toán, tiếng Trung)
 • Khối D05 (Văn, Toán, tiếng Đức)
 • Khối D06 (Văn, Toán, tiếng Nhật)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa, Anh)

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Đang chờ cập nhật thông tin mới nhất từ nhà trường.

III. HỌC PHÍ

Học phí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHCM năm 2021 dự kiến như sau:

 • Chương trình đại trà: 204.000 đồng/tín chỉ
 • Chương trình chất lượng cao: 36.000.000 đồng/năm học

Lộ trình tăng học phí hệ đại trà không quá 10%/năm và hệ chất lượng cao không tăng học phí trong cả khóa học.

IV. ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem chi tiết hơn tại: Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM

Điểm trúng tuyển trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm gần nhất như sau:

Ngành họcKhối XTĐiểm trúng tuyển
202020212022
Đào tạo tại cơ sở chính TPHCM 
Giáo dục họcC0022.1523.223.6
B0021.2522.622.8
C0122.1522.622.8
D0121.252322.8
Quản lý giáo dụcA012123
C0024
D0123
D1423
Ngôn ngữ Anh26.1727.226.3
Ngôn ngữ Nga2023.9520.25
Ngôn ngữ PhápD0123.225.523.4
D0322.7525.123
Ngôn ngữ Trung QuốcD0125.22725.4
D0426.825.9
Ngôn ngữ ĐứcD012325.623.5
D05222423
Ngôn ngữ Tây Ban Nha22.525.322.5
Ngôn ngữ Italia21.524.520
Triết họcA0121.2523.423
C0021.7523.724
D0121.2523.423
D1421.2523.423
Lịch sửC0022.524.124.6
D012224.024.1
D142224.024.1
D1524.1
Ngôn ngữ họcC0024.325.225.5
D0123.525.024.35
D1423.525.024.35
Văn họcC0024.6525.826.6
D0124.1525.625.25
D1424.1525.625.25
Văn hóa họcC0025.625.726.5
D0124.7525.624.9
D1424.7525.624.9
D1524.9
Quan hệ quốc tếD0125.626.726.2
D142626.926.6
Xã hội họcA002425.223.8
C002525.625.3
D012425.223.8
D142425.223.8
Nhân họcC0022.2524.721.25
D0121.7524.321
D1421.7524.521
D1521
Tâm lý họcC0026.626.626.9
B0025.926.225.8
D0125.926.325.7
D1425.926.625.8
Tâm lý học giáo dụcB0021.121.124.4
B0821.221.224.5
D0121.221.224.3
D1421.221.224.5
Địa lý họcA0122.2524.020.25
C0022.7524.520.25
D0122.2524.020.25
D1522.2524.020.25
Đông phương họcD0124.6525.824.2
D0424.4525.624.6
D1424.4525.824.6
Nhật Bản họcD0125.6526.025.9
D0625.225.925.45
D1425.226.126
D6325.45
Hàn Quốc họcD0125.226.2525.45
D1426.4525.45
DD226.025.45
DH526.025.45
Báo chíC0027.527.828.25
D0126.1527.127
D1426.1527.227.15
Truyền thông đa phương tiệnD012727.727.15
D1426.2527.927.55
D1526.2527.927.55
Thông tin – thư việnA012123.021.75
C0021.2523.623.5
D012123.021.75
D142123.021.75
Quản lý thông tinA0123.7525.525
C0025.426.026.75
D0123.7525.524.5
D1423.7525.525
Lưu trữ họcC0024.2524.821.75
D0122.7524.221.25
D1422.7524.221.25
D1521.25
Quản trị văn phòngC0026.926.926.75
D01, D1426.226.225.05
Việt Nam họcC0024.526
D0123.525.5
D1423.525.5
D1523.525.5
Đô thị họcA0122.123.521
C0023.123.721.5
D0122.123.520.75
D1422.123.521
Công tác xã hộiC0022.824.322.6
D012224.021.75
D142224.021.75
D1521.75
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhC0027.327.027.6
D0126.2526.625.6
D1426.2526.825.8
D1525.6
Tôn giáo họcC0021.521.722.25
D012121.422.25
D142121.422.25
Chương trình chất lượng cao
Ngôn ngữ AnhD0125.6526.725.45
Ngôn ngữ Trung QuốcD0126.324.25
D0426.224.5
Ngôn ngữ ĐứcD0125.621.75
D052421.5
Quan hệ Quốc tếD0125.726.325.3
D1425.426.625.6
Nhật Bản họcD012525.423.4
D0624.525.223.4
D1424.525.424.4
D6323.4
Báo chíC0026.826.827.5
D0125.426.627.5
D1425.426.825.6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhC0025.5525.425
D012525.324
D142525.324.2
D1524.2
Đào tạo tại phân hiệu tỉnh Bến Tre
Ngôn ngữ Anh
Nhật Bản học
Báo chíC00
D01; D14
Đô thị họcA0121.1
C0022.1
D0121.1
D1421.1
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhC00
D01; D14
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.