Tìm hiểu ngành nghề: Học ngành Lịch sử ra trường làm gì?

0
2728

Lịch sử là một trong những ngành học nghiên cứu được nhiều trường đại học có thiên hướng về khoa học xã hội tuyển sinh và đào tạo.

Nếu bạn là một người đam mê lịch sử, khảo cổ học… thì đây hẳn là một lựa chọn phù hợp đấy.

nganh lich su

Giới thiệu chung về ngành

Ngành Lịch sử là gì?

Ngành Lịch sử (History) là ngành học nghiên cứu về những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ và từ đó rút ra được những quy luật, những bài học kinh nghiệm quan trọng và cần thiết cho cuộc sống trong hiện tại và tương lai.

Chương trình học ngành Lịch sử sẽ cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành về Phương pháp nghiên cứu khoa học, Cơ sở văn hóa Việt Nam Lịch sử văn minh thế giới, Logic học đại cương, Nhà nước và Pháp luật đại cương, Tâm lý học đại cương, xã hội học đại cương, môi trường và phát triển, Thống kê cho khoa học xã hội…

Ngành Lịch sử có mã ngành là 7229010.

Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Lịch sử

Có thể học ngành Lịch sử ở những trường nào?

TrangEdu cung cấp danh sách các trường đào tạo và điểm chuẩn mới nhất của ngành Lịch sử. Từ đó các bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản thân mình nhé.

Các trường tuyển sinh ngành Lịch sử năm 2022 và điểm chuẩn mới nhất như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 33.4 – 35.4
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN 20.0 – 26.2
Đại học Khoa học Thái Nguyên 15.0
Đại học Quảng Nam 14.0
Đại học Sư phạm Đà Nẵng 15.0
Đại học Đà Lạt 19.0
Đại học Khoa học Huế 15.5
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHCM  24.0 – 24.1

Điểm chuẩn ngành Lịch sử năm 2021 của các trường đại học trên thấp nhất là 15.0 và cao nhất là 26.55 (thang điểm 30).

Các khối thi ngành Lịch sử

Để đăng ký xét tuyển ngành Lịch sử vào những trường đại học trên, các bạn có thể sử dụng các khối xét tuyển sau.

Các khối thi ngành Lịch sử bao gồm:

 • Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối A08 (Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối C03 (Văn, Toán, Lịch sử)
 • Khối C19 (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối C20 (Văn, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D04 (Văn, Toán, tiếng Trung)
 • Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối D83 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)

Chương trình đào tạo ngành Lịch sử

Sinh viên ngành Lịch sử học những gì?

Để trả lời câu hỏi này, hãy cùng tham khảo chương trình đào tạo ngành Lịch sử của một trong những trường đại học chất lượng nhất tại Hà Nội hiện nay.

Sinh viên ngành Lịch sử của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN sẽ được học những môn như sau:

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
Triết học Mác – Lê nin
Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngoại ngữ B1 (Tiếng Anh B1/ Tiếng Trung B1)
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng – an ninh
II. KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC
Học phần bắt buộc:
Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Lịch sử văn minh thế giới
Lôgic học đại cương
Nhà nước và pháp luật đại cương
Tâm lí học đại cương
Xã hội học đại cương
Tin học ứng dụng
Kĩ năng bổ trợ
Học phần tự chọn:
Kinh tế học đại cương
Môi trường và phát triển
Thống kê cho khoa học xã hội
Thực hành văn bản tiếng Việt
Nhập môn năng lực thông tin
Viết học thuật
Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
Hội nhập quốc tế và phát triển
Hệ thống chính trị Việt Nam
II. KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH
Học phần bắt buộc:
Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 (Tiếng Anh/ Tiếng Trung)
Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 (Tiếng Anh/ Tiếng Trung)
Khởi nghiệp
Hán Nôm cơ sở
Học phần tự chọn:
Sử liệu Hán Nôm
Nghệ thuật học đại cương
Lịch sử khoa học công nghệ
Khu vực học đại cương
Báo chí truyền thông đại cương
Văn hóa, văn minh phương Đông
Khoa học chính sách
Thể chế chính trị thế giới
Chính trị học đại cương
Tôn giáo học đại cương
Nhân học đại cương
IV. KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH
Học phần bắt buộc:
Phương pháp luận sử học
Cơ sở khảo cổ học
Một số phương pháp nghiên cứu lịch sử
Học phần tự chọn:
Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành:
Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam
Sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước Đông Á
Các tôn giáo thế giới
Địa lý học lịch sử
Biên soạn lịch sử
Di sản Hán Nôm tại di tích
Văn hóa dân gian: Lý thuyết và thực hành
Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam
Định hướng kiến thức liên ngành
Lịch sử Đông Nam Á
Truyền thông lịch sử văn hóa
Nhập môn khoa học du lịch
Văn học nghệ thuật ở các nước Đông Nam Á
Văn hóa du lịch
Các phương pháp nghiên cứu nhân học
Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam
V. KIẾN THỨC NGÀNH
1. Các học phần chung của ngành
Học phần bắt buộc:
Lịch sử Việt Nam cổ – trung đại
Lịch sử Việt Nam cận đại
Lịch sử Việt Nam hiện đại
Lịch sử Thế giới cổ – trung đại
Lịch sử Thế giới cận đại
Lịch sử Thế giới hiện đại
Lịch sử sử học
Sử liệu học và các nguồn sử liệu  lịch sử Việt Nam
Niên luận
Học phần tự chọn:
Làng xã Việt Nam
Đô thị Việt Nam
Mĩ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam
Các vấn đề của văn hóa đương đại
2. Các học phần hướng chuyên ngành (Chọn 1 trong 6 hướng chuyên ngành)
a) Hướng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Chế độ ruộng đất Việt Nam
Thiết chế chính trị và pháp luật trong lịch sử Việt Nam
Biến đổi kinh tế – xã hội trong lịch sử Việt Nam
Giao lưu văn hóa trong lịch sử Việt Nam
Một số vấn đề tư tưởng nghệ thuật quân sự trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc
b) Hướng chuyên ngành Lịch sử Thế giới
Toàn cầu hoá: Lịch sử hình thành và phát triển
Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông
Đặc điểm quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh
Sự hình thành, phát triển của các công ty Đông Ấn châu Âu và tác động đối với châu Á thế kỉ XVI-XVII
Chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai
c) Hướng chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Một số vấn đề về nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các thời kì lịch sử (1945-2016)
Một số vấn đề trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền (1945-2016)
Các cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2016)
d) Hướng chuyên ngành Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Việt Nam
Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn hóa học
Tiếp xúc và giao lưu văn hóa ở Việt Nam
Các tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội ở Việt Nam
Di sản và quản lý di sản văn hoá ở Việt Nam
Giới và nghiên cứu giới trong văn hóa ở Việt Nam
e) Hướng chuyên ngành Khảo cổ học
Lý thuyết và phương pháp khảo cổ học
Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Việt Nam
Khảo cổ học lịch sử Việt Nam
Khảo cổ học Trung Quốc và Đông Nam Á
Khảo cổ học cộng đồng và quản lý di sản
f) Hướng chuyên ngành Lịch sử Đô thị
Các khuynh hướng nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới và Việt Nam
Nhân học đô thị
Tổ chức và quản lý đô thị trong lịch sử Việt Nam
Các mô hình đô thị trong lịch sử Đông Nam Á
Đô thị hóa và di sản đô thị ở Việt Nam
3. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
Thực tập chuyên môn
Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp
Quá trình dân tộc – lãnh thổ của Việt Nam
Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Lịch sử có cơ hội việc làm ra sao?

Tìm kiếm các cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đại học là một trong những mối quan tâm của rất nhiều bạn. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Lịch sử có thể tham khảo một số vị trí công việc như sau:

 • Công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các cơ quan nhà nước và đoàn thể xã hội với chuyên môn liên quan về lịch sử
 • Thực hiện công tác giảng dạy tại các trường phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng
 • Công tác quản lý tại các bảo tàng, di tích lịch sử…
 • Tiếp tục học tập, nghiên cứu ngành Lịch sử cấp học cao hơn sau đại học