Trường Đại học Đà Lạt

24874

Trường Đại học Đà Lạt chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Thông tin chi tiết mời các bạn tham khảo trong bài viết này.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Trường Đại học Đà Lạt
 • Tên tiếng Anh: Da Lat University (DLU)
 • Mã trường: TDL
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên kết – Ngắn hạn
 • Lĩnh vực: Đa ngành
 • Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263 3825 091
 • Email: phongtctt@dlu.edu.vn
 • Website: http://dlu.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/DalatUni

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

(Dựa theo Thông tin tuyển sinh chính thức của trường Đại học Đà Lạt cập nhật ngày 03/02/2023)

1. Các ngành tuyển sinh

Thông tin về các ngành/chương trình đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Đà Lạt năm 2023 như sau:

 • Tên ngành: Sư phạm Toán học
 • Mã ngành: 7140209
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
 • Chỉ tiêu: 18
 • Tên ngành: Sư phạm Vật lý
 • Mã ngành: 7140211
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90
 • Chỉ tiêu: 24
 • Tên ngành: Sư phạm Hóa học
 • Mã ngành: 7140212
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Chỉ tiêu: 24
 • Tên ngành: Sư phạm Sinh học
 • Mã ngành: 7140213
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90
 • Chỉ tiêu: 24
 • Tên ngành: Sư phạm Ngữ văn
 • Mã ngành: 7140217
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 18
 • Tên ngành: Sư phạm Lịch sử
 • Mã ngành: 7140218
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D14
 • Chỉ tiêu: 24
 • Tên ngành: Sư phạm Tin học
 • Mã ngành: 7140210
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
 • Chỉ tiêu: 28
 • Tên ngành: Toán học (Toán – Tin học)
 • Mã ngành: 7460101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tên ngành: Khoa học dữ liệu
 • Mã ngành: 7460108
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Vật lý học
 • Mã ngành: 7440102
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tên ngành: Hóa học
 • Mã ngành: 7440112
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tên ngành: Hóa dược
 • Mã ngành: 7720203
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Chỉ tiêu: 40
 • Tên ngành: Sinh học (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7420101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Kế toán
 • Mã ngành: 7340301
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tên ngành: Nông học
 • Mã ngành: 7620109
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, B08, D07, D90
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Luật
 • Mã ngành: 7380101
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C20, D01
 • Chỉ tiêu: 150
 • Tên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự
 • Mã ngành: 7380104
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C20, D01
 • Chỉ tiêu: 80
 • Tên ngành: Việt Nam học
 • Mã ngành: 7310630
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học)
 • Mã ngành: 7310608
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D78, D96
 • Chỉ tiêu: 200
 • Tên ngành: Quốc tế học
 • Mã ngành: 7310601
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D01, D78
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí)
 • Mã ngành: 7229030
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tên ngành: Văn hóa du lịch
 • Mã ngành: 7810106
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Trung Quốc học
 • Mã ngành: 7310612
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Lịch sử
 • Mã ngành: 7229010
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D14
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Công tác xã hội
 • Mã ngành: 7760101
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D01, D14
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tên ngành: Dân số và Phát triển
 • Mã ngành: 7760104
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D01, D14
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Xã hội học
 • Mã ngành: 7310301
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D01, D14
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Mã ngành: 7220201
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D96
 • Chỉ tiêu: 250

2. Thông tin tuyển sinh chung

a. Đối tượng và khu vực tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc.

b. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức sau:

 • Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
 • Phương thức 2: Xét học bạ THPT
 • Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2023
 • Phương thức 4: Xét tuyển thẳng

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 • Các ngành đào tạo giáo viên: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • Các ngành còn lại: Ngưỡng đảm bảo theo quy định của Trường Đại học Đà Lạt, được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

b. Xét học bạ THPT

 • Các ngành đào tạo giáo viên: Học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8.0 điểm.
 • Các ngành còn lại: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn (kết quả học tập lớp 12 hoặc TB kết quả học tập lớp 11 + HK1 lớp 12) ≥ 18 điểm (không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có điểm TB < 5.0 điểm).

c. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

 • Các ngành đào tạo giáo viên: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM ≥ 800/1200 điểm hoặc ≥ 20 điểm theo điểm quy đổi.
 • Các ngành còn lại: Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM ≥ 600/1200 điểm hoặc ≥ 15 điểm theo điểm quy đổi.

d. Xét tuyển thẳng

Thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

4. Thông tin đăng ký xét tuyển

a. Thời gian đăng ký xét tuyển

 • Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thời gian nhận đăng ký xét tuyển theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
 • Xét kết quả thi đánh giá năng lực: Lịch đăng ký xét tuyển theo thông báo của các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thi.
 • Xét học bạ: Dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2023.

b. Hình thức nhận hồ sơ

 • Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: Đợt tuyển sinh đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong thời gian quy định.
 • Xét kết quả thi đánh giá năng lực: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống đăng ký dự thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học có tổ chức thi.
 • Xét học bạ theo hình thức xét tuyển sớm: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh về Bộ phận tuyển sinh – Phòng Quản lý Đào tạo – Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt.

Lưu ý: Sau khi có thông báo đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét học bạ hoặc kết quả thi đánh giá năng lực, thí sinh cần đăng ký lại nguyện vọng trên Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

III. HỌC PHÍ

Học phí trường Đại học Đà Lạt năm 2023 dự kiến như sau:

 • Mức học phí trung bình: 6.000.000 đồng/học kỳ
 • Học phí phụ thuộc số tiền chỉ sinh viên đăng ký học trong một kỳ.

IV. ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem chi tiết hơn tại: Điểm chuẩn trường Đại học Đà Lạt

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Đà Lạt theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của 03 năm gần nhất như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
202120222023
1Sư phạm Toán học24.02526.5
2Sư phạm Tin học23.01919
3Sư phạm Vật lý19.02124
4Sư phạm Hóa học19.02324
5Sư phạm Sinh học19.01920.25
6Sư phạm Ngữ văn24.52626
7Sư phạm Lịch sử19.02526.75
8Sư phạm Tiếng Anh24.524.527
9Giáo dục Tiểu học24.023.525.25
10Toán học16.01616
11Khoa học dữ liệu16.01616
12Vật lý học16.01616
13Hóa học16.01616
14Hóa dược1616
15Sinh học16.01616
16Công nghệ thông tin16.01616
17Công nghệ kỹ thuật Điện tử, viễn thông16.01616
18Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa16.01616
19Kỹ thuật hạt nhân16.01616
20Công nghệ sinh học16.01616
21Công nghệ kỹ thuật môi trường16.01616
22Khoa học môi trường16.0
23Công nghệ sau thu hoạch16.01616
24Nông học16.01616
25Công nghệ thực phẩm16.01616
26Quản trị kinh doanh17.51818
27Tài chính – Ngân hàng16.01616
28Kế toán16.01616
29Luật17.51818
30Luật hình sự và tố tụng hình sự1616
31Văn hóa học16.0
32Văn học16.01616
33Việt Nam học16.01616
34Lịch sử16.01616
35Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành17.51818
36Công tác xã hội16.01616
37Xã hội học16.01616
38Đông phương học16.016.516.5
39Trung Quốc học16.01616
40Quốc tế học16.01616
41Ngôn ngữ Anh16.516.516.5
42Dân số và Phát triển16.01616
43Văn hóa du lịch1616
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.