Trường Đại học Đà Lạt – DLU

0
2138

Trường Đại học Đà Lạt thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2021. Thông tin chi tiết về phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh, các ngành tuyển sinh xem trong bài viết sau nhé.

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Đại học Đà Lạt
 • Tên tiếng Anh: Da Lat University (DLU)
 • Mã trường: TDL
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên kết – Ngắn hạn
 • Lĩnh vực: Đa ngành
 • Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263 3825 091
 • Email: phongtctt@dlu.edu.vn
 • Website: http://dlu.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/DalatUni

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo Đề án tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt cập nhật tháng 9/4/2021)

1/ Các ngành tuyển sinh

Các ngành đào tạo trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh năm 2021 bao gồm:

 • Ngành Sư phạm Toán học
 • Mã ngành: 7140209
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 20
  • Khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
 • Ngành Sư phạm Tin học
 • Mã ngành: 7140210
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
 • Ngành Sư phạm Vật lý
 • Mã ngành: 7140211
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90
 • Ngành Sư phạm Hóa học
 • Mã ngành: 7140212
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Ngành Sư phạm Sinh học
 • Mã ngành: 7140213
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90
 • Ngành Sư phạm Ngữ văn
 • Mã ngành: 7140217
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15
 • Ngành Sư phạm Lịch sử
 • Mã ngành: 7140218
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D14
 • Ngành Ngôn ngữ Anh
 • Mã ngành: 7220201
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 130
  • Khác: 130
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D96
 • Ngành Lịch sử
 • Mã ngành: 7229010
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D14
 • Ngành Văn học
 • Mã ngành: 7229030
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 20
  • Khác: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96
 • Ngành Văn hóa học
 • Mã ngành: 7229040
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96
 • Ngành Xã hội học
 • Mã ngành: 7310301
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D78
 • Ngành Quốc tế học
 • Mã ngành: 7310601
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D01, D78
 • Ngành Việt Nam học
 • Mã ngành: 7310630
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 10
  • Khác: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15
 • Ngành Kế toán
 • Mã ngành: 7340301
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 50
  • Khác: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96
 • Ngành Luật
 • Mã ngành: 7380101
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 140
  • Khác: 135
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C20, D01
 • Ngành Sinh học (Sinh học thông minh)
 • Mã ngành: 7420101
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 25
  • Khác: 25
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90
 • Ngành Vật lý học
 • Mã ngành: 7440102
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 100
  • Khác: 100
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90
 • Ngành Hóa học
 • Mã ngành: 7440112
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 25
  • Khác: 25
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Ngành Toán học
 • Mã ngành: 7460101
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 25
  • Khác: 25
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
 • Ngành Kỹ thuật hạt nhân
 • Mã ngành: 7520402
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 25
  • Khác: 25
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 • Ngành Công nghệ sau thu hoạch
 • Mã ngành: 7540104
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 25
  • Khác: 25
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90
 • Ngành Nông học
 • Mã ngành: 7620109
 • Chỉ tiêu:
  • Thi THPT: 35
  • Khác: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: B00, B08, D07, D90

2/ Phương thức xét tuyển

Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo các phương thức sau:

    Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Các ngành đào tạo giáo viên: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
 • Các ngành ngoài sư phạm: Do Đại học Đà Lạt quy định
 • Ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: Ngoài ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định còn yêu cầu điểm môn tiếng Anh >= 4.0 điểm.

Lưu ý: Đại học Đà Lạt không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm bảo lưu để xét tuyển.

    Phương thức 2: Xét học bạ THPT

Các hình thức xét học bạ

 • Hình thức 1: Xét tổng điểm tổng kết 3 môn của lớp 12;
 • Hình thức 2: Xét tổng điểm TBC của điểm tổng kết 3 kỳ (2 kỳ lớp 11 + kỳ 1 lớp 12)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Các ngành đào tạo giáo viên: Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp >= 8.0
 • Các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 17.0 điểm + Điểm TB các môn thành phần >= 5.0

    Phương thức 3: Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2021

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

 • Các ngành đào tạo giáo viên: Điểm xét tuyển >= 800/1200 điểm, quy đổi theo thang điểm 30 đạt >= 20 điểm trở lên.
 • Các ngành ngoài sư phạm: Điểm xét tuyển >= 600/1200 điểm, quy đổi theo thang điểm 30 đạt >= 15 điểm trở lên.

    Phương thức 4: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi

Đại học Đà Lạt xét tuyển thẳng với các bạn là học sinh trường chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW với 3 năm đạt HSG hoặc từng đạt giải nhất, nhì, ba thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên.

    Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Nhưng là các trường hợp khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Bộ phận tuyển sinh thuộc Phòng Quản lý đào tạo – Trường Đại học Đà Lạt theo địa chỉ như trong phần thông tin.

3/ Đăng ký và xét tuyển

Thời gian đăng ký xét tuyển

– Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT:

 • Đợt 1: Nhận ĐKXT theo quy định của Bộ GD&ĐT (thí sinh đăng ký thi THPT và đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 24/4 – 10/5/2021 tại các Điểm thu nhận hồ sơ do Sở GD&ĐT tổ chức).
 • Các đợt bổ sung: Dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 16/8/2021.

– Xét học bạ THPT:

 • Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 31/5 – 2/7/2021
 • Đợt 2: Dự kiến từ ngày 16/8/2021
 • Các đợt tiếp theo nếu có sẽ thông báo cụ thể trên website nhà trường.

– Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức:

 • Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 31/5 – 2/7/2021
 • Đợt 2: Dự kiến từ ngày 16/8/2021
 • Các đợt tiếp theo nếu có sẽ thông báo cụ thể trên website nhà trường.

Hình thức đăng ký xét tuyển

 • Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: Đợt 1 nộp cùng hồ sơ thi THPT tại Sở GD&ĐT hoặc trường THPT thí sinh theo học
 • Xét học bạ, xét kết quả thi ĐGNL: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo mẫu trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tuyển sinh – Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

4/ Chính sách ưu tiên

Trường Đại học Đà Lạt thực hiện chính sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

HỌC PHÍ

Học phí trường Đại học Đà Lạt năm 2021 dự kiến như sau:

 • Mức học phí trung bình: 6.000.000 đồng/học kỳ
 • Học phí phụ thuộc số tiền chỉ sinh viên đăng ký học trong một kỳ.

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết hơn tại: Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt

Tên ngành Điểm chuẩn
2019 2020 2021
Sư phạm Toán học 18 18.5 24.0
Sư phạm Tin học 20 24 23.0
Sư phạm Vật lý 20 21 19.0
Sư phạm Hóa học 18 18.5 19.0
Sư phạm Sinh học 20 22 19.0
Sư phạm Ngữ văn 18 18.5 24.5
Sư phạm Lịch sử 18 18.5 19.0
Sư phạm Tiếng Anh 18 18.5 24.5
Giáo dục Tiểu học 19 19.5 24.0
Toán học 18 15 16.0
Khoa học dữ liệu 16.0
Vật lý học 18 15 16.0
Hóa học 15 15 16.0
Sinh học 18 15 16.0
Công nghệ thông tin 15 15 16.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, viễn thông 15 15 16.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16.0
Kỹ thuật hạt nhân 18 15 16.0
Công nghệ sinh học 15 15 16.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16.0
Khoa học môi trường 18 15 16.0
Công nghệ sau thu hoạch 15 15 16.0
Nông học 15 15 16.0
Công nghệ thực phẩm 16.0
Quản trị kinh doanh 16 17 17.5
Tài chính – Ngân hàng 16.0
Kế toán 15 16 16.0
Luật 16 17 17.5
Văn hóa học 14 15 16.0
Văn học 14 15 16.0
Việt Nam học 14 15 16.0
Lịch sử 14 15 16.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.5 17.5 17.5
Công tác xã hội 14 15 16.0
Xã hội học 14 15 16.0
Đông phương học 16 16 16.0
Trung Quốc học 16.0
Quốc tế học 14 15 16.0
Ngôn ngữ Anh 15 16 16.5
Dân số và Phát triển 16.0