Ngành Sinh học (Mã ngành: 7420101)

0
732

Sinh học là một ngành học khá phức tạp đòi hỏi sinh viên theo học phải có khả năng vận dụng kiến thức học được từ lý thuyết và áp dụng với thực tiễn trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Ngành Sinh học có những thông tin gì cần tìm hiểu? Hãy cùng tham khảo trong bài viết này nhé.

nganh sinh học

Giới thiệu chung về ngành

Sinh học là gì?

Sinh học (tiếng Anh là Biological) là ngành học đào tạo về các nguyên lý và quá trình sinh học theo các mức độ khác nhau của khoa học sự sống bao gồm phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã… các mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường bên ngoài.

Thông qua chương trình đào tạo ngành Sinh học, sinh viên có thể tiếp cận với các trang thiết bị máy móc, phát triển tư duy ngihên cứu và làm việc một cách độc lập, có khả năng ứng dụng sinh học vào giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

Các trường đào tạo ngành Sinh học

Các trường có ngành Sinh học như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 24.2
Đại học Sư phạm Hà Nội 16.71
 • Khu vực miền Trung
Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Đà Lạt 16.0
 • Khu vực miền Nam
Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHCM 19.0
Đại học Cần Thơ 19.0

Các khối thi ngành Sinh học

Các khối xét tuyển ngành Sinh học bao gồm:

Ngoài ra còn một số lựa chọn khác:

 • Khối B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
 • Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối A02 (Toán, Vật lí , Sinh học)
 • Khối D32 (Toán, Sinh học, Tiếng Nga)
 • Khối D34 (Toán, Sinh học, Tiếng Pháp)
 • Khối A14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Sinh học

Cùng tham khảo chương trình đào tạo ngành Sinh học của trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN trong 4 năm nhé.

Chi tiết chương trình như sau:

I. Khối kiến thức chung

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
 • Tin học cơ sở 1
 • Tin học cơ sở 3
 • Tiếng Anh cơ sở 1
 • Tiếng Anh cơ sở 2
 • Tiếng Anh cơ sở 3
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh
 • Kỹ năng bổ trợ

II. Kiến thức theo lĩnh vực

 • Cơ sở Văn hóa Việt Nam
 • Khoa học trái đất và sự sống

III. Kiến thức theo khối ngành

 • Đại số tuyến tính
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Xác suất thống kê
 • Cơ – Nhiệt
 • Điện – Quang
 • Hóa học đại cương
 • Hóa học hữu cơ
 • Hóa học phân tích
 • Thực tập Hóa học đại cương

IV. Khối kiến thức theo nhóm ngành

Các học phần bắt buộc bao gồm:

 • Tiếng Anh cho Sinh học
 • Sinh học tế bào
 • Hóa sinh học
 • Di truyền học
 • Vi sinh vật học
 • Thống kê sinh học
 • Sinh lý học người và động vật
 • Thực tập thiên nhiên

Các học phần tự chọn bao gồm:

 • Sinh học phát triển
 • Lý sinh học
 • Đa dạng sinh học
 • Nguyên tắc phân loại sinh vật
 • Proteomic và sinh học cấu trúc
 • Vi sinh vật học ứng dụng

V. Khối kiến thức ngành

Các học phần bắt buộc bao gồm:

 • Thực vật học
 • Động vật học động vật không xương sống
 • Động vật học động vật có xương sống
 • Sinh học người
 • Sinh lý học thực vật
 • Cơ sở sinh thái học

Các học phần tự chọn bao gồm:

Các học phần chuyên sâu, sinh viên chọn các học phần của 1 nhóm chuyên sâu:

Nhóm A: Sinh học phân tử và tế bào

 • Cơ sở di truyền học phân tử
 • Cơ sở di truyền học chọn giống
 • Di truyền học người
 • Hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học
 • Enzyme học
 • Vi sinh vật học y học
 • Cơ sở vi sinh vật học phân tử
 • Seminar tế bào gốc
 • Sinh học khối u

Nhóm B: Sinh học cơ thể

 • Công nghệ mô và tế bào thực vật
 • Sinh trưởng và phát triển thực vật
 • Sinh lý vi tảo
 • Sinh học vi nấm
 • Nội tiết học cơ sở
 • Sinh lý sinh sản
 • Sinh học phân tử người
 • Dinh dưỡng học
 • Sinh học thần kinh

Nhóm B: Sinh học quần thể

 • Tiến hóa của thực vật hạt kín
 • Danh pháp thực vật
 • Phương pháp nghiên cứu thực vật
 • Động vật không xương sống y học
 • Côn trùng học đại cương
 • Thủy sinh học đại cương
 • Địa lý sinh vật
 • Sinh học nghề cá
 • Sinh học quần thể
 • Quản lý các hệ sinh thái
 • Sinh thái học ứng dụng
 • Sinh thái học môi trường

Các học phần bổ trợ

 • Nhập môn công nghệ sinh học
 • Tin sinh học
 • Sinh học tiến hóa

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

 • Tiểu luận khoa học
 • Khóa luận tốt nghiệp

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

 • Tế bào và cơ thể
 • Cá thể và quần thể
 • Thực vật và con người
 • Vi sinh vật học công nghiệp
 • Kỹ thuật di truyền
 • Môi trường và phát triển bền vững
 • Sinh học biển

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Sinh học có thể thử sức bản thân ở một số vị trí công việc như sau:

 • Làm việc tại các viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý, bệnh viện, khu công nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các cơ sở sản xuất và kinh doanh cần nhân lực có kiến thức về sinh học
 • Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông
 • Tiếp tục học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu ở trong và ngoài nước