Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Đà Lạt năm 2020

0
333

Trường Đại học Đà Lạt chính thức công bố mức điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ đợt 1, đợt 2 cùng điểm sàn theo kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Đà Lạt năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có. Mau kéo xuống cuối nào!!!

Điểm sàn trường Đại học Đà Lạt năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Đà Lạt năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Sư phạm Toán học 18.5
Sư phạm Tin học 24
Sư phạm Vật lý 18.5
Sư phạm Hóa học 18.5
Sư phạm Sinh học 22
Sư phạm Ngữ văn 18.5
Sư phạm Lịch sử 18.5
Sư phạm Tiếng Anh 18.5
Giáo dục Tiểu học 18.5
Toán học 15
Hóa học 15
Vật lý học 15
Công nghệ sinh học 15
Điện tử – Viễn thông 15
Kỹ thuật hạt nhân 15
Công nghệ thông tin 15
Sinh học (Sinh học ứng dụng) 15
Khoa học môi trường 15
Công nghệ sau thu hoạch 15
Nông học 15
Quản trị kinh doanh 17
Kế toán 16
Luật 17
Văn hóa học 15
Văn học 15
Việt Nam học 15
Lịch sử 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17
Công tác xã hội 15
Xã hội học 15
Đông phương học 16
Quốc tế học 15
Ngôn ngữ Anh 16

Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Tên ngành Điểm chuẩn xét học bạ
Đợt 1 Đợt 2
Toán học 20 20
Sư phạm Toán học 24 24
Sư phạm Tin học 18 18
Công nghệ thông tin 24 24
Vật lý học 18 18
Sư phạm Vật lý 24 24
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 18 18
Kỹ thuật hạt nhân 20 20
Hóa học 18 18
Sư phạm Hóa học 24 24
Sinh học (Sinh học ứng dụng) 18 18
Sư phạm Sinh học 24 24
Công nghệ sinh học 18 18
Khoa học môi trường 18 18
Công nghệ sau thu hoạch 18 18
Nông học 18 18
Quản trị kinh doanh 20 20
Kế toán 20 20
Luật 20 20
Văn hóa học 18 18
Văn học 18 18
Sư phạm Ngữ văn 24 24
Việt Nam học 18 18
Lịch sử 18 18
Sư phạm Lịch sử 24 24
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21 21
Công tác xã hội 20 20
Xã hội học 18 18
Đông phương học 21 21
Quốc tế học 18 18
Ngôn ngữ Anh 21 21
Sư phạm Tiếng Anh 24 24
Giáo dục Tiểu học 24 24

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Điểm trúng tuyển chính thức đã được cập nhật!!

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Đà Lạt năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Tin học 20 24
Sư phạm Vật lý 20 21
Sư phạm Hóa học 18 18.5
Sư phạm Sinh học 20 22
Sư phạm Ngữ văn 18 18.5
Sư phạm Lịch sử 18 18.5
Sư phạm Tiếng Anh 18 18.5
Giáo dục Tiểu học 19 19.5
Toán học 18 15
Vật lý học 18 15
Hóa học 15 15
Sinh học 18 15
Công nghệ thông tin 15 15
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, viễn thông 15 15
Kỹ thuật hạt nhân 18 15
Công nghệ sinh học 15 15
Khoa học môi trường 18 15
Công nghệ sau thu hoạch 15 15
Nông học 15 15
Quản trị kinh doanh 16 17
Kế toán 15 16
Luật 16 17
Văn hóa học 14 15
Văn học 14 15
Việt Nam học 14 15
Lịch sử 14 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.5 17.5
Công tác xã hội 14 15
Xã hội học 14 15
Đông phương học 16 16
Quốc tế học 14 15
Ngôn ngữ Anh 15 16