Điểm chuẩn Trường Đại học Đà Lạt năm 2022

1568

Trường Đại học Đà Lạt chính thức công bố mức điểm trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đà Lạt năm 2023

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã có. Mau kéo xuống cuối nào!!!

I. Điểm sàn 2023

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển trường Đại học Đà Lạt năm 2023 chưa có thông tin chính thức.

II. Điểm chuẩn DLU năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Đà Lạt năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Sư phạm Toán học27.5
Sư phạm Tin học24
Giáo dục Tiểu học26
Sư phạm Vật lý27
Sư phạm Hóa học28
Sư phạm Sinh học24
Sư phạm Ngữ văn27
Sư phạm Lịch sử24
Sư phạm Tiếng Anh27.5
Toán học18
Khoa học dữ liệu18
Công nghệ thông tin23
Vật lý học18
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông18
Kỹ thuật hạt nhân18
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa18
Hóa học18
Hóa dược22
Công nghệ kỹ thuật môi trường18
Sinh học (CLC)23
Công nghệ sinh học18
Công nghệ thực phẩm18
Nông học18
Công nghệ sau thu hoạch18
Quản trị kinh doanh24.5
Kế toán25
Tài chính – Ngân hàng25
Luật25
Luật hình sự và tố tụng hình sự24
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành24
Xã hội học18
Việt Nam học18
Đông phương học24
Quốc tế học18
Văn học18
Văn hóa du lịch20
Trung Quốc học24
Lịch sử18
Công tác xã hội18
Dân số và Phát triển18
Ngôn ngữ Anh23

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Lưu ý: Điểm xét tuyển vào Đại học Đà Lạt xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM theo thang điểm 1200 và quy đổi về thang điểm 30 trong bảng dưới đây.

Điểm chuẩn trường Đại học Đà Lạt xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL
Sư phạm Toán học20
Sư phạm Tin học20
Giáo dục Tiểu học20
Sư phạm Vật lý20
Sư phạm Hóa học20
Sư phạm Sinh học20
Sư phạm Ngữ văn20
Sư phạm Lịch sử20
Sư phạm Tiếng Anh20
Toán học15
Khoa học dữ liệu15
Công nghệ thông tin15
Vật lý học15
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông15
Kỹ thuật hạt nhân15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa15
Hóa học15
Hóa dược15
Công nghệ kỹ thuật môi trường15
Sinh học (CLC)15
Công nghệ sinh học15
Công nghệ thực phẩm15
Nông học15
Công nghệ sau thu hoạch15
Quản trị kinh doanh15
Kế toán15
Tài chính – Ngân hàng15
Luật15
Luật hình sự và tố tụng hình sự15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15
Xã hội học15
Việt Nam học15
Đông phương học15
Quốc tế học15
Văn học15
Văn hóa du lịch15
Trung Quốc học15
Lịch sử15
Công tác xã hội15
Dân số và Phát triển15
Ngôn ngữ Anh15

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Đà Lạt xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Sư phạm Toán học25
Sư phạm Tin học19
Giáo dục Tiểu học23.5
Sư phạm Vật lý21
Sư phạm Hóa học23
Sư phạm Sinh học19
Sư phạm Ngữ văn26
Sư phạm Lịch sử25
Sư phạm Tiếng Anh24.5
Toán học16
Khoa học dữ liệu16
Công nghệ thông tin16
Vật lý học16
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông16
Kỹ thuật hạt nhân16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa16
Hóa học16
Hóa dược16
Công nghệ kỹ thuật môi trường16
Sinh học (CLC)16
Công nghệ sinh học16
Công nghệ thực phẩm16
Nông học16
Công nghệ sau thu hoạch16
Quản trị kinh doanh18
Kế toán16
Tài chính – Ngân hàng16
Luật18
Luật hình sự và tố tụng hình sự16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18
Xã hội học16
Việt Nam học16
Đông phương học16.5
Quốc tế học16
Văn học16
Văn hóa du lịch16
Trung Quốc học16
Lịch sử16
Công tác xã hội16
Dân số và Phát triển16
Ngôn ngữ Anh16.5

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Sư phạm Toán học24
Sư phạm Tin học23
Sư phạm Vật lý19
Sư phạm Hóa học19
Sư phạm Sinh học19
Sư phạm Ngữ văn24.5
Sư phạm Lịch sử19
Sư phạm Tiếng Anh24.5
Giáo dục Tiểu học24
Toán học16
Khoa học dữ liệu16
Công nghệ thông tin16
Vật lý học16
Kỹ thuật hạt nhân16
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa16
Hóa học (Hóa dược)16
Công nghệ kỹ thuật môi trường16
Khoa học môi trường16
Sinh học (Sinh học ứng dụng)16
Công nghệ sinh học16
Nông học16
Công nghệ sau thu hoạch16
Công nghệ thực phẩm16
Quản trị kinh doanh17.5
Tài chính – Ngân hàng16
Kế toán16
Luật17.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành17.5
Ngôn ngữ Anh16.5
Đông phương học16
Trung Quốc học16
Quốc tế học16
Công tác xã hội16
Xã hội học16
Việt Nam học16
Văn học16
Văn hóa du lịch16
Lịch sử16
Văn hóa học16
Dân số và Phát triển16

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Đà Lạt các năm 2019, 2020 dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
20192020
Sư phạm Toán học1818.5
Sư phạm Tin học2024
Sư phạm Vật lý2021
Sư phạm Hóa học1818.5
Sư phạm Sinh học2022
Sư phạm Ngữ văn1818.5
Sư phạm Lịch sử1818.5
Sư phạm Tiếng Anh1818.5
Giáo dục Tiểu học1919.5
Toán học1815
Vật lý học1815
Hóa học1515
Sinh học1815
Công nghệ thông tin1515
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, viễn thông1515
Kỹ thuật hạt nhân1815
Công nghệ sinh học1515
Khoa học môi trường1815
Công nghệ sau thu hoạch1515
Nông học1515
Quản trị kinh doanh1617
Kế toán1516
Luật1617
Văn hóa học1415
Văn học1415
Việt Nam học1415
Lịch sử1415
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành17.517.5
Công tác xã hội1415
Xã hội học1415
Đông phương học1616
Quốc tế học1415
Ngôn ngữ Anh1516