Ngành Ngôn ngữ Pháp (Mã ngành: 7220203)

0
202

Giới thiệu chung về ngành

Ngôn ngữ Pháp là một trong những ngành đào tạo ngôn ngữ được ưu tiên ở Việt Nam. Hầu như các trường đào tạo ngoại ngữ tại VN đều có tuyển sinh và đào tạo ngành học này.

ngành ngôn ngữ pháp

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp không chỉ được đào tạo về năng lực giao tiếp tiếng Pháp mà còn được đào tạo phát triển các năng lực kinh tế, tài chính và doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu về công việc sau khi tốt nghiệp.

Các trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp

Lưu ý: Một số trường tính hệ số môn ngoại ngữ x2 và tính điểm chuẩn theo thang điểm 40.

Các trường ngành Ngôn ngữ Pháp như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Ngoại thương 32.8 – 34.8
Đại học Hà Nội 32.83
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 32.54
Trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên 15
 • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 20.05
Đại học Ngoại ngữ Huế 15
 • Khu vực miền Nam
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM 22.75
Đại học Sư phạm TPHCM 21.75
Đại học Cần Thơ 18.5
Đại học Văn Hiến 17.15
Đại học Trà Vinh 15

Các khối thi ngành Ngôn ngữ Pháp

Các khối xét tuyển ngành Ngôn ngữ Pháp bao gồm:

 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D03 (Văn, Toán, tiếng Pháp)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối D10 (Toán, Địa, Anh)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa, Anh)
 • Khối D44 (Văn, Địa, tiếng Pháp)
 • Khối D64 (Văn, Sử, Tiếng Pháp)
 • Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
 • Khối D78 (Văn, KHXH, Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)
 • Khối D96 (Toán, KHXH, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp sẽ được đào tạo về các kiến thức cần thiết để có thể đảm nhiệm các công việc cần thiết sau khi tốt nghiệp:

 • Có kiến thức và sử dụng thành thạo tiếng Pháp
 • Năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Có hiểu biết về kỹ năng biên, phiên dịch Pháp – Việt, Việt – Pháp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại
 • Hiểu biết về kinh tế, doanh nghiệp trong ngoài nước và khả năng vận dụng, sáng tạo hiểu biết này vào công việc
 • Kiến thức về đất nước, văn hóa, con người, xã hội Việt Nam và các nước sử dụng tiếng Pháp.
 • Kỹ năng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy phản biện, khả năng tự giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng trong môi trường làm việc cạnh tranh cao.

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp của trường Đại học Hà Nội:

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

Bao gồm các môn:

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin
 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
 • Tư tưởng Hồ chí Minh
 • Giáo dục Thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng – An nin
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Tin học
 • Ngoại ngữ 2

II. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

 • Dẫn luận Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • Văn hóa Việt Nam
 • Hà Nội học
 • Lịch sử văn minh thế giới

III. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH

Học phần bắt buộc, bao gồm:

 • Thực hành tiếng từ trình độ A1 đến C1
 • Văn hóa Pháp ngữ
 • Ngôn ngữ học tiếng Pháp
 • Văn học Pháp ngữ

Học phần tự chọn, bao gồm:

 • Giao tiếp liên văn hóa
 • Phân tích văn bản
 • Ngôn ngữ học đối chiếu

IV. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

Lựa chọn 1 trong 2 định hướng nghề nghiệp:

1/ Định hướng Biên – Phiên dịch

Học phần bắt buộc, bao gồm:

 • Nhập môn biên-phiên dịch
 • Thực hành dịch viết
 • Thực hành dịch nói

Học phần tự chọn, bao gồm:

 • Kiến thức bổ trợ
 • Dịch nói có văn bản
 • Mô phỏng dịch hội thảo
 • Lược dịch – dịch tổng hợp văn bản
 • Biên dịch chuyên ngành kinh tế
 • Biên dịch chuyên ngành luật

2/ Định hướng Du lịch

Học phần bắt buộc, bao gồm:

 • Nhập môn du lịch
 • Tiếng Pháp du lịch
 • Marketing du lịch
 • Địa du lịch
 • Văn hóa và du lịch
 • Du lịch bền vững

Học phần tự chọn, bao gồm:

 • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 • Điều hành du lịch
 • Giao tiếp trong du lịch định hướng nghề hướng dẫn viên
 • Giao tiếp trong du lịch định hướng nghề nhân viên văn phòng du lịch

V. THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 • Thực tập 1
 • Khóa luận tốt nghiệp