Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (Mã ngành: 7220112)

862

Việt Nam là một quốc gia đa dạng về văn hóa và dân tộc. Từ Bắc vào Nam, trên khắp đất nước chúng ta có thể tìm thấy các dân tộc thiểu số với những nét văn hóa đặc trưng riêng biệt.

Trong bối cảnh đó, ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đã ra đời và trở thành một trong những ngành nghề quan trọng nhất của đất nước.

Với sự phát triển của ngành này, người ta đang khai thác và bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số, giúp cho những giá trị đó được truyền tải và phát triển.

nganh van hoa cac dan toc thieu so viet nam

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam là ngành học liên quan đến nhiều lĩnh vực như văn hóa, lịch sử, xã hội, ngôn ngữ, tôn giáo, nghệ thuật, thơ ca, văn chương, phê bình văn học, truyền thông và giáo dục.

Ngành này tập trung vào nghiên cứu và phát triển các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam, từ đó giúp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc trưng của từng dân tộc.

Sinh viên học ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam sẽ được học những kiến thức cơ bản về các dân tộc thiểu số Việt Nam, lịch sử phát triển và văn hoá của từng dân tộc, ngôn ngữ và phương tiện truyền thông của các dân tộc, nghệ thuật và văn học dân gian, tôn giáo và tín ngưỡng, hình thái hóa văn hóa, và các vấn đề văn hóa đương đại.

Sinh viên cũng sẽ được trang bị kiến thức về phương pháp nghiên cứu văn hóa, phê bình văn học, tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, và quản lý di sản văn hóa. Sinh viên sẽ được học cách thực hiện các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số, từ đó giúp đưa ra các giải pháp hợp lý để bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa này.

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ có nền tảng kiến thức vững chắc về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam và có thể làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến bảo tồn, phát triển và quản lý di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số, cũng như trở thành nhà nghiên cứu, giáo viên, chuyên viên truyền thông, hoặc làm việc trong ngành du lịch.

Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam có mã ngành xét tuyển đại học là 7220112.

2. Các trường đào tạo

Danh sách các trường đào tạo ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam kèm điểm chuẩn cập nhật năm mới nhất như sau:

TTTên trườngĐiểm chuẩn 2023
1Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh15
2Trường Đại học Trà Vinh

3. Các khối xét tuyển

Các bạn có thể sử dụng các khối thi sau để đăng ký xét tuyển vào ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam theo quy định của mỗi trường:

 • Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)

4. Chương trình đào tạo

Tham khảo ngay chương trình đào tạo ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam của Trường Đại học Văn hóa TPHCM:

TTTên học phầnSố tín chỉ
IKIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
ALý luận chính trị
1Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 12
2Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Phần 23
3Tư tưởng Hồ Chí Minh2
4Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
BKhoa học xã hội và nhân văn
aHọc phần bắt buộc
5Pháp luật Đại cương2
6Cơ sở văn hóa Việt Nam3
bHọc phần tự chọn
7Lịch sử văn minh thế giới2
8Mỹ học Đại cương2
9Tâm lý học Đại cương2
10Xã hội học Đại cương2
11Tiếng Việt thực hành2
12Lịch sử tư tưởng phương đông và Việt Nam2
CNgoại ngữ
13Tiếng Anh Phần 14
14Tiếng Anh Phần 24
DTin học
15Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản4
EGiáo dục thể chất
16Giáo dục thể chất Phần 12
17Giáo dục thể chất Phần 22
18Giáo dục thể chất Phần 31
FGiáo dục Quốc phòng – An ninh
19Giáo dục Quốc phòng – An ninh8
IIKIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP90
AKiến thức cơ sở ngành20
aCác học phần bắt buộc14
20Nhập môn Văn hóa học3
21Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á2
22Cộng đồng các dân tộc Việt Nam3
23Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam2
24Kỹ năng soạn thảo văn bản2
25Phương pháp nghiên cứu khoa học2
bCác học phần tự chọn6
26Nghệ thuật học đại cương2
27Tổng quan về công nghiệp văn hóa3
28Lịch sử Việt Nam đại cương2
29Cơ sở khảo cổ học1
30Toàn cầu hóa và những vấn đề văn hóa đương đại2
31Văn hóa giao tiếp2
BKiến thức ngành70
aCác học phần bắt buộc42
32Văn hóa dân gian Việt Nam2
33Thân tộc, hôn nhân và gia đình3
34Quản lý Nhà nước về văn hóa2
35Nhân học văn hóa2
36Điền dã dân tộc học2
37Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định tính2
38Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu định lượng3
39Kỹ thuật chụp ảnh, quay và dựng video3
40Nhân học hình ảnh2
41Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Bắc Bộ3
42Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Trung Bộ và Tây Nguyên3
43Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Nam Bộ3
44Di sản văn hóa2
Ngôn ngữ dân tộc: Chọn 1  trong 2 ngôn ngữ dân tộc sau10
45Ngôn ngữ Khmer, phần 14
46Ngôn ngữ Khmer, phần 23
47Ngôn ngữ Khmer, phần 33
48Ngôn ngữ Chăm, phần 14
49Ngôn ngữ Chăm, phần 23
50Ngôn ngữ Chăm, phần 33
Các học phần tự chọn20
51Giới và vấn đề dân tộc trong truyền thông2
52Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch3
53Quản lý các thiết chế văn hóa và Tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở3
54Tổ chức phát triển cộng đồng2
55Marketing văn hóa2
56Văn bản truyền thông2
57Lễ hội Việt Nam2
58Văn hóa du lịch2
59Tổ chức các sự kiện văn hóa vùng dân tộc thiểu số3
60Xây dựng và quản lý các dự án văn hóa2
61Văn hóa Mạ2
62Văn hóa Ê-Đê2
63Văn hóa Chơ-ro2
64Văn hóa Cơ-tu2
65Văn hóa Khmer2
66Văn hóa Chăm2
67Văn hóa Hoa2
68Văn hóa Ba-na2
Thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp8
69Thực tập giữa khóa2
70Thực tập tốt nghiệp6
71Khóa luận tốt nghiệp8

5. Cơ hội và công việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những lĩnh vực tiềm năng mà sinh viên có thể tham gia là lĩnh vực bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

co hoi cong viec nganh van hoa cac dan toc thieu so viet nam

Các công việc có thể liên quan đến việc nghiên cứu, giải mã và giữ gìn các giá trị văn hóa của các dân tộc, hoặc giúp đưa các giá trị văn hóa này vào trong các hoạt động du lịch, giáo dục hay quảng bá văn hóa.

Sinh viên sau khit tốt nghiệp cũng có thể trở thành nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên viên truyền thông, hoặc làm việc trong các tổ chức, cơ quan chính phủ, tư nhân hoặc phi lợi nhuận trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục.

Họ có thể tham gia các dự án nghiên cứu, dịch thuật, xuất bản sách và báo cáo, hoặc đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp cho các hoạt động quản lý và bảo tồn di sản văn hóa.

Người theo học ngành này cũng có thể tìm việc làm trong các công ty và tổ chức liên quan đến ngành du lịch, truyền thông và giải trí, đóng góp vào việc giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam cho du khách trong và ngoài nước.

Các công việc sau tốt nghiệp của ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam không chỉ mang lại thu nhập tốt mà còn đem lại cho người làm cơ hội để làm việc với các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, đóng góp vào việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của đất nước.

6. Mức lương theo ngành

Mức lương của ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, và vùng địa lý làm việc.

Theo các nguồn chúng tôi đã tìm hiểu, mức lương trung bình của các vị trí công việc liên quan đến ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam là khoảng từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng mỗi tháng.

Các vị trí công việc có mức lương cao hơn trong ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam có thể bao gồm nhà nghiên cứu, giáo viên đại học, giảng viên, chuyên gia quản lý dự án, trưởng phòng hoặc giám đốc các tổ chức và cơ quan nghiên cứu văn hóa, với mức lương khoảng từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên để đạt được những vị trí cao như trên, bạn cần có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm và kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án, và phát triển kinh doanh.

Các vị trí công việc khác trong ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam như nhân viên nghiên cứu, dịch thuật viên, chuyên viên truyền thông, và nhân viên bảo tồn di sản văn hóa có mức lương thấp hơn, khoảng từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng mỗi tháng.

Việc tìm kiếm việc làm trong ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng cần xem xét các giá trị khác như đóng góp vào sự bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của đất nước và tham gia vào một môi trường làm việc đầy ý nghĩa và sáng tạo.

7. Các phẩm chất cần có

Để học và làm việc trong ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, sinh viên cần có các phẩm chất sau:

 • Yêu thích và tâm đắc với nghề, có niềm đam mê và đam mê đó phải được truyền đạt đến những người khác.
 • Có trách nhiệm với công việc của mình và cam kết làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu đề ra.
 • Không nản chí trước những khó khăn và thất bại, và luôn cố gắng vượt qua chúng để đạt được thành công.
 • Có khả năng tư duy sáng tạo để tạo ra những ý tưởng mới và khác biệt trong công việc của mình.
 • Có kiến thức về văn hóa, lịch sử, truyền thống, ngôn ngữ và các đặc điểm văn hoá của các dân tộc thiểu số.
 • Có khả năng giao tiếp tốt để truyền đạt kiến thức và thông tin cho khán giả, đối tác và những người khác trong công việc.
 • Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành công việc đúng hạn.
 • Cẩn trọng và chú ý đến chi tiết trong quá trình làm việc, tránh những sai sót không đáng có.
 • Tự tin trong giao tiếp và đưa ra quyết định của mình để đạt được mục tiêu của công việc.
 • Luôn cập nhật kiến thức mới và cải tiến bản thân để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Văn hóa là nền tảng cốt lõi của một quốc gia và các dân tộc. Vì vậy, việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam không chỉ là trách nhiệm của ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.

Đây là một công việc quan trọng và cần được đầu tư nhiều hơn để giữ gìn và phát triển những giá trị văn hoá đặc trưng của các dân tộc thiểu số.

Chúng ta hy vọng rằng, với sự nỗ lực của những người làm công tác trong ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam cùng với sự quan tâm và đóng góp của toàn xã hội, các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số sẽ được bảo tồn và phát triển bền vững trong tương lai.

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.