Ngành Lưu trữ học (Mã ngành: 7320303)

0
680

Lưu trữ học là một trong những ngành học thuộc nhóm Quản lý và lưu trữ thông tin. Ngành học này những gì cần tìm hiểu? Hãy cùng xem ngay trong bài viết dưới đây nhé.

nganh luu tru hoc

Giới thiệu chung về ngành

Lưu trữ học là gì?

Lưu trữ học là ngành học giúp trang bị kiến thức và các nghiệp vụ chuyên môn về quản trị văn phòng, nhân sự, thư kí văn phòng, văn hóa công sở, lễ tân văn phòng, kế toán, tin học, soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, lập hồ sơ và lưu trữ, tra tìm hồ sơ, tài liệu.

Các kỹ năng mềm cần thiết được đào tạo đi kèm bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham mưu, thuyết trình, kỹ năng tổ chức sự kiện, thu thập và xử lý thông tin…

Theo thông tin từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN, tỷ lệ sinh viên ngành Lưu trữ học có việc làm ngay sau khi ra trường lên tới 90%.

Các trường đào tạo ngành Lưu trữ học

Các trường có ngành Lưu trữ học như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội 17.75 – 25.25
Đại học Nội vụ 14.5 – 17.5
Cao đẳng Sư phạm Trung ương /
 • Khu vực miền Trung
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Đại học Nội vụ Phân hiệu Quảng Nam 14 – 15
 • Khu vực miền Nam
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM 22.75 – 24.25
Đại học Nội vụ Phân hiệu TPHCM 14.5

Các khối thi ngành Lưu trữ học

Các khối xét tuyển ngành Lưu trữ học bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
 • Khối D04 (Văn, Toán, tiếng Trung)
 • Khối D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối D83 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung)
 • Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối C19 (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối C20 (Văn, Địa lí, Giáo dục công dân)

Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học

Tham khảo ngay chương trình học ngành Lưu trữ học mới nhất của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

Chương trình cụ thể như sau:

Quản trị nhân sự văn phòng

I. Khối kiến thức chung

 • Triết học Mác – Lê nin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
 • Chủ nghĩa xã hội Khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Ngoại ngữ B1 (Tiếng Anh B1, Tiếng Trung B1)
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh

II. Khối kiến thức theo lĩnh vực

Học phần bắt buộc bao gồm:

 • Các phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Nhà nước và pháp luật đại cương
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Cơ sở văn hoá Việt Nam
 • Xã hội học đại cương
 • Tâm lí học đại cương
 • Logic học đại cương
 • Tin học ứng dụng
 • Kĩ năng bổ trợ

Học phần tự chọn bao gồm:

 • Kinh tế học đại cương
 • Môi trường và phát triển
 • Thống kê cho khoa học xã hội
 • Thực hành văn bản tiếng Việt
 • Nhập môn năng lực thông tin
 • Viết học thuật
 • Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
 • Hội nhập quốc tế và phát triển
 • Hệ thống chính trị Việt Nam

III. Khối kiến thức theo khối ngành

Học phần bắt buộc bao gồm:

 • Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 (Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1, Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1)
 • Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 (Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2, Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2)
 • Khởi nghiệp
 • Lưu trữ học đại cương
 • Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Học phần tự chọn bao gồm:

 • Quan hệ công chúng trong văn phòng
 • Sử liệu học
 • Thông tin học đại cương
 • Thư viện học đại cương
 • Văn bản học
 • Tâm lí học giao tiếp
 • Nhân học đại cương
 • Khoa học quản lý đại cương
 • Văn hoá tổ chức

IV. Khối kiến thức theo nhóm ngành

Học phần bắt buộc bao gồm:

 • Tổ chức công tác văn thư
 • Soạn thảo và ban hành văn bản quản lí
 • Quản lí văn bản
 • Tổ chức lập hồ sơ và quản lí hồ sơ
 • Nhập môn Quản trị văn phòng

Học phần tự chọn bao gồm (lựa chọn 1 trong 2 định hướng):

Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành:

 • Quản trị nhân sự văn phòng
 • Lễ tân văn phòng
 • Đạo đức công vụ
 • Văn hoá công sở

Định hướng kiến thức liên ngành:

 • Các lý thuyết quản trị
 • Nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp
 • Tổ chức sự kiện trong văn phòng
 • Hành chính học đại cương

V. Khối kiến thức ngành

Học phần bắt buộc bao gồm:

 • Tổ chức khoa học tài liệu
 • Tổ chức bảo quản tài liệu
 • Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ
 • Lưu trữ tài liệu điện tử
 • Quản lí nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ
 • Kỹ năng thuyết trình

Học phần tự chọn bao gồm:

 • Lưu trữ tài liệu khoa học-công nghệ
 • Lưu trữ tài liệu Nghe-Nhìn
 • Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức kinh tế
 • Công tác văn thư, lưu trữ trong các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội
 • Tiêu chuẩn hoá trong công tác văn thư, lưu trữ
 • Lịch sử lưu trữ
 • Bảo hiểm tài liệu lưu trữ
 • Marketing lưu trữ
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ

VI. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

 • Thực tập thực tế
 • Thực tập tốt nghiệp
 • Khoá luận tốt nghiệp

Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp

 • Lý luận và phương pháp công tác văn thư
 • Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Lưu trữ học có thể cân nhắc lựa chọn và thử sức với các vị trí công việc sau:

 • Nhân viên phụ trách bộ phận văn thư, lưu trữ tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế…
 • Cán bộ, nhân viên hành chính các cơ quan, tổ chức, trung tâm lưu trữ quốc gia, cơ quan lưu trữ địa phương
 • Giảng viên đào tạo về văn thư, lưu trữ tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
 • Nghiên cứu và học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ và trở thành nhà khoa học làm việc tại các trung tâm, viện, cơ sở nghiên cứu,…