Ngành Truyền thông quốc tế (Mã ngành: 7320107)

0
499

Truyền thông quốc tế là ngành học thuộc nhóm nhóm ngành đào tạo về truyền thông. Nếu yêu thích và quan tâm ngành học này thì hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin quan trọng về nó trong phần dưới bài viết này nhé.

nganh truyen thong quoc te

Giới thiệu chung

Truyền thông quốc tế là gì?

Truyền thông quốc tế (tiếng Anh là International Communication) là ngành học về Báo chí – Văn hóa đối ngoại và PR – Truyền thông. Đào tạo các kỹ năng của một nhà báo, khả năng của người làm truyền thông đối ngoại và khả năng tổ chức sự kiện, lên kế hoạch truyền thông.

Học truyền thông quốc tế để làm gì?

Sinh viên ngành truyền thông quốc tế được đào tạo các kiến thức và kỹ năng quan trọng về truyền thông, đối ngoại, cụ thể như:

 • Khả năng phân tích lý thuyết, mô hình truyền thông, các loại hình truyền thông đại chúng, các đặc điểm và xu thế báo chí truyền thông trên thế giới và ở Việt Nam
 • Có khả năng phân tích các vấn đề trong lý luận và thực tiễn báo chí, truyền thông
 • Khả năng xác định đối tượng công chúng truyền thông quốc tế và đội ngũ thực hiện sản phẩm theo từng loại hình truyền thông quốc tế
 • Khả năng xác định đặc điểm ngôn ngữ báo chí truyền thông bao gồm ngữ viết, ngữ nói và hình ảnh
 • Có khả năng phân tích lý thuyết đối ngoại công chúng, ngoại giao kinh tế, văn hóa
 • Sử dụng thành thạo vốn kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành trong các hoạt động thực tiễn
 • Vận dụng được pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông trong các hoạt động tác nghiệp

Các trường đào tạo ngành Truyền thông quốc tế

Hiện nay chỉ có duy nhất 2 trường đào tạo ngành Truyền thông quốc tế và cả 2 trường này đều ở khu vực miền Bắc.

Các trường đào tạo ngành Truyền thông quốc tế như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2020
Học viện Ngoại giao 26 – 27
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 33.75 – 36.25

Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế của 2 học viện có sự chênh lệch giữa các khối xét tuyển. Các bạn có thể xem chi tiết hơn tại phần Điểm chuẩn/Điểm trúng tuyển trong bài viết về thông tin tuyển sinh từng trường.

Các khối thi ngành Truyền thông quốc tế

Các khối thi ngành Truyền thông quốc tế vào từng trường cụ thể như sau:

 • Học viện Ngoại giao xét theo các khối:
  • Khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)
  • Khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
  • Khối D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp)
 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét theo các khối sau:
  • Khối D01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)
  • Khối D72 (Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
  • Khối D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông quốc tế

Nếu bạn quan tâm tới chương trình học ngành Truyền thông quốc tế trong 4 năm thì có thể tham khảo ngay chương trình đào tạo ngành học này của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhé.

Chi tiết chương trình như sau:

I. Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Triết học Mác- Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác- Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử ĐCS Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương
 • Chính trị học
 • Xây dựng Đảng
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
 • Tin học ứng dụng
 • Ngoại ngữ (Lựa chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung)
  • Tiếng Anh học phần 1/Tiếng Trung học phần 1
  • Tiếng Anh học phần 2/Tiếng Trung học phần 2
  • Tiếng Anh học phần 3/Tiếng Trung học phần 3
  • Tiếng Anh học phần 4/Tiếng Trung học phần 4
 • Học phần tự chọn (chọn 3 môn):
  • Quan hệ quốc tế đại cương
  • Địa chính trị thế giới đại cương
  • Xã hội học đại cương
  • Tiếng Việt thực hành
  • Kinh tế học đại cương
  • Cơ sở văn hóa Việt Nam
  • Ngôn ngữ học đại cương
  • Tâm lý học xã hội
  • Lý luận văn học
  • Lịch sử văn minh thế giới

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1. Kiến thức cơ sở ngành

Học phần bắt buộc:

 • Lý thuyết truyền thông
 • Pháp luật và đạo đức báo chí – truyền thông
 • Công chúng báo chí – truyền thông
 • Quan hệ công chúng và quảng cáo

Học phần tự chọn (chọn 2 môn):

 • Đối ngoại công chúng
 • Ngoại giao kinh tế và văn hóa
 • Khu vực học
 • Truyền thông trong lãnh đạo, quản lý
 • Truyền thông xã hội và giao thoa văn hóa
 • Bản quyền truyền thông quốc tế

2. Kiến thức ngành

Học phần bắt buộc:

 • Cơ sở truyền thông quốc tế
 • Thông tin đối ngoại Việt Nam
 • Lý luận báo chí quốc tế
 • Thông tấn báo chí đối ngoại
 • Chính luận báo chí đối ngoại
 • Nghệ thuật phát ngôn đối ngoại
 • Thực tế chính trị – xã hội
 • Kiến tập nghề nghiệp

Học phần tự chọn (chọn 2 môn):

 • Giao tiếp và đàm phán quốc tế
 • Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam
 • Lịch sử quan hệ quốc tế
 • Luật pháp quốc tế
 • Quản trị truyền thông quốc tế
 • Những vấn đề toàn cầu

3. Kiến thức bổ trợ

Học phần bắt buộc:

 • Tiếng Anh chuyên ngành (1)
 • Tiếng Anh chuyên ngành (2)

Học phần tự chọn (chọn 1 môn):

 • Tiếng Anh chuyên ngành (3)
 • Biên phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành
 • Tiếng Anh giao tiếp đối ngoại

4. Kiến thức chuyên ngành

Học phần bắt buộc:

 • Các loại hình truyền thông quốc tế
 • Quản trị truyền thông quốc tế
 • Lao động nhà báo quốc tế
 • Quản lý báo chí đối ngoại Việt Nam
 • Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông quốc tế
 • Thực tập cuối khóa
 • Khóa luận/ Học phần thay thế khóa luận

Học phần thay thế khóa luận:

 • Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế
 • Xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc tế

Học phần tự chọn (chọn 2 môn):

 • Tổ chức hoạt động đối ngoại
 • Nghiệp vụ ngoại giao và văn phòng đối ngoại
 • Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí đối ngoại
 • Kỹ năng sử dụng các phương tiện truyền thông
 • Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin quốc tế
 • Kỹ năng giao tiếp liên văn hoá

Cơ hội việc làm ngành Truyền thông quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông quốc tế với những kiến thức học được có thể thử sức bản thân ở nhiều vị trí công việc khác nhau như:

 • Công tác truyền thông quốc tế tại các tổ chức thuộc Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ
 • Công tác tại các cơ quan quản lý thông tin báo chí
 • Phóng viên, biên tập viên quốc tế
 • Biên – Phiên dịch viên truyền thông quốc tế
 • Nghiên cứu viên truyền thông, thông tin đối ngoại tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo