Ngành Báo chí (Mã ngành: 7320101)

0
1510

Giới thiệu chung về ngành

Báo chí là ngành gì?

Theo báo Thư ký Luật, Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội được thể hiện thông qua chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.

nganh bao chi

Ngành Báo chí là một ngành khoa học xã hội đào tạo kiến thức về phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Xây dựng chuyên môn để xuwrlys những vấn đề có quy mô địa phương, vùng miền.

Các trường đào tạo ngành/chuyên ngành Báo chí

Các bạn lưu ý: Ngành Báo chí ở các trường thường có điểm chuẩn dựa theo khối xét tuyển nên mỗi trường thường sẽ có nhiều mức điểm chuẩn khác nhau với ngành Báo chí nhé.

Các trường có ngành/chuyên ngành báo chí như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 22 – 34.25
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội 23.5 – 28.5
Đại học Văn hóa Hà Nội 24.5 – 25.5
Học viện Phụ nữ Việt Nam (ngành Truyền thông đa phương tiện) 16 – 17
Đại học Khoa học Thái Nguyên 15
 • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Sư phạm Đà Nẵng 21 – 21.25
Đại học Khoa học Huế 16
Đại học Vinh 15
Đại học Quy Nhơn (ngành Văn học) 15
Đại học Khánh Hòa (ngành Văn học) 15
Đại học Duy Tân (ngành Văn học) 14
 • Khu vực miền Nam
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM 26.15 – 27.5
Đại học Công nghệ TPHCM (ngành Việt Nam học) 18
Đại học Văn Hiến (ngành Xã hội học) 15.5
 • Các trường cao đẳng
Cao đẳng truyền hình Việt Nam
Cao đẳng Phát thanh truyền hình I

Các khối xét tuyển ngành Báo chí

Ngoại trừ Học viện Báo chí và tuyên truyền (R5, R6, R15, R16, R07, R08, R09, R17, R11, R12, R13, R18) ra thì hầu như các trường khác đều sử dụng khối C00 để xét tuyển vào ngành Báo chí.

Các khối xét tuyển ngành Báo chí bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
 • Khối C15 (Văn, Toán, KHXH)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
 • Khối D04 (Toán, Văn, tiếng Trung)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa, Anh)
 • Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
 • Khối D78 (Văn, KHXH, Anh)
 • Khối D83 (Văn, KHXH, tiếng Trung)
 • Khối D84 (Toán, GDCD, Anh)
 • Khối D96 (Toán, KHXH, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Báo chí

Tham khảo chương trình đào tạo ngành Báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội:

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

 • Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
 • Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tin học cơ sở 2
 • Ngoại ngữ cơ sở 1 (Tiếng Anh cơ sở 1/Tiếng Nga cơ sở 1/Tiếng Pháp cơ sở 1/Tiếng Trung cơ sở 1)
 • Ngoại ngữ cơ sở 2 (Tiếng Anh cơ sở 2/Tiếng Nga cơ sở 2/Tiếng Pháp cơ sở 2/Tiếng Trung cơ sở 2)
 • Ngoại ngữ cơ sở 3 (Tiếng Anh cơ sở 3/Tiếng Nga cơ sở 3/Tiếng Pháp cơ sở 3/Tiếng Trung cơ sở 3)
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh
 • Kỹ năng bổ trợ

II. KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC

Học phần bắt buộc:

 • Các phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Nhà nước và pháp luật đại cương
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Cơ sở văn hoá Việt Nam
 • Xã hội học đại cương
 • Tâm lý học đại cương
 • Lôgic học đại cương

Học phần tự chọn:

 • Kinh tế học đại cương
 • Môi trường và phát triển
 • Thống kê cho khoa học xã hội
 • Thực hành văn bản tiếng Việt
 • Nhập môn Năng lực thông tin

III. KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH

Học phần bắt buộc:

 • Báo chí truyền thông đại cương
 • Chính trị học đại cương
 • Ngôn ngữ báo chí
 • Quan hệ công chúng đại cương

Học phần tự chọn:

 • Khoa học quản lý đại cương
 • Mỹ học đại cương
 • Nhập môn Quan hệ quốc tế
 • Tâm lý học truyền thông
 • Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội

IV. KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH

Học phần bắt buộc:

 • Lý luận báo chí truyền thông
 • Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
 • Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông
 • Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông

Học phần tự chọn:

 • Tâm lý học giao tiếp
 • Các vấn đề toàn cầu
 • Niên luận

V. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH

Học phần bắt buộc:

 • Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới
 • Kỹ năng viết cho báo in
 • Kỹ năng viết cho báo điện tử
 • Kỹ thuật phát thanh và truyền hình
 • Thiết kế và quản trị nội dung website
 • Ảnh báo chí
 • Biên tập văn bản báo chí
 • Báo chí chuyên biệt

Học phần tự chọn:

Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử

 • Tổ chức và xây dựng tạp chí
 • Kinh doanh và phát hành báo chí
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Sản xuất ấn phẩm báo chí

Tự chọn 2: Phát thanh – Truyền hình

 • Sản xuất chương trình tin tức phát thanh
 • Sản xuất chương trình phát thanh chuyên đề
 • Sản xuất chương trình tin tức truyền hình
 • Sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề

Tự chọn 3: Quan hệ công chúng – Quảng cáo

 • Đại cương về quảng cáo
 • Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng
 • Tổ chức sự kiện
 • Các chương trình quan hệ công chúng

VI. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

 • Thực tập thực tế
 • Thực tập tốt nghiệp
 • Khoá luận tốt nghiệp

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:

 • Các loại hình báo chí truyền thông
 • Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông