Tìm hiểu ngành nghề: Báo chí là gì? Học trường nào?

24594

Báo chí là một trong những ngành thuộc lĩnh vực truyền thông. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin về các trường đào tạo, điểm chuẩn hàng năm, chương trình học… của ngành Báo chí.

nganh bao chi

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Báo chí là gì?

Ngành Báo chí là ngành khoa học xã hội đào tạo kiến thức về phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Xây dựng chuyên môn để xử lý những vấn đề có quy mô địa phương, vùng miền.

Ngành Báo chí có mã ngành là 7320101.

Theo báo Thư ký Luật, Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội được thể hiện thông qua chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.

Chương trình học ngành Báo chí cung cấp cho người học kiến thức quan trọng chuyên sâu về Lý luận báo chí truyền thông, Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông, Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông, Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông, Tâm lý học giao tiếp, Các vấn đề toàn cầu, Kỹ năng viết báo, Lịch sử báo chí, Ảnh báo chí, Biên tập văn bản báo chí, …

2. Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Báo chí

Các bạn lưu ý: Ngành Báo chí ở các trường thường có điểm chuẩn dựa theo khối xét tuyển nên mỗi trường thường sẽ có nhiều mức điểm chuẩn khác nhau với ngành Báo chí nhé.

Các trường tuyển sinh ngành/chuyên ngành Báo chí năm 2022 và điểm chuẩn như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 33.33 – 37.19
Đại học Văn hóa Hà Nội 26.5 – 27.5
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội 25.75 – 29.9
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông 24.4
Đại học Khoa học Thái Nguyên 16
Đại học Sư phạm Đà Nẵng 24.15
Đại học Khoa học Huế 17
Đại học Vinh 17
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM 27.15 – 28.25
Cao đẳng Truyền hình Việt Nam

Điểm chuẩn ngành Báo chí năm 2022 của các trường đại học trên thấp nhất là 15 và cao nhất là 29.9 (thang điểm 30).

3. Các khối xét tuyển ngành Báo chí

Ngoại trừ Học viện Báo chí và tuyên truyền (R5, R6, R15, R16, R07, R08, R09, R17, R11, R12, R13, R18) ra thì hầu như các trường khác đều sử dụng khối C00 để xét tuyển vào ngành Báo chí.

Các khối xét tuyển ngành Báo chí năm 2022 bao gồm:

 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
 • Khối D78 (Văn, KHXH, Anh)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
 • Khối D84 (Toán, GDCD, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa, Anh)
 • Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)
 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Báo chí

Tham khảo chương trình đào tạo ngành Báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1, 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tin học cơ sở 2
Ngoại ngữ cơ sở 1 (Tiếng Anh CS1/Tiếng Nga CS1/Tiếng Pháp CS1/Tiếng Trung CS1)
Ngoại ngữ cơ sở 2 (Tiếng Anh CS2/Tiếng Nga CS2/Tiếng Pháp CS2/Tiếng Trung CS2)
Ngoại ngữ cơ sở 3 (Tiếng Anh CS3/Tiếng Nga CS3/Tiếng Pháp CS3/Tiếng Trung CS3)
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng – an ninh
Kỹ năng bổ trợ
II. KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC
Học phần bắt buộc, bao gồm:
Các phương pháp nghiên cứu khoa học
Nhà nước và pháp luật đại cương
Lịch sử văn minh thế giới
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Xã hội học đại cương
Tâm lý học đại cương
Lôgic học đại cương
Học phần tự chọn, bao gồm:
Kinh tế học đại cương
Môi trường và phát triển
Thống kê cho khoa học xã hội
Thực hành văn bản tiếng Việt
Nhập môn Năng lực thông tin
III. KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH
Học phần bắt buộc, bao gồm:
Báo chí truyền thông đại cương
Chính trị học đại cương
Ngôn ngữ báo chí
Quan hệ công chúng đại cương
Học phần tự chọn, bao gồm:
Khoa học quản lý đại cương
Mỹ học đại cương
Nhập môn Quan hệ quốc tế
Tâm lý học truyền thông
Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội
IV. KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH
Học phần bắt buộc, bao gồm:
Lý luận báo chí truyền thông
Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông
Tổ chức và hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông
Học phần tự chọn, bao gồm:
Tâm lý học giao tiếp
Các vấn đề toàn cầu
Niên luận
V. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH
Học phần bắt buộc, bao gồm:
Lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới
Kỹ năng viết cho báo in
Kỹ năng viết cho báo điện tử
Kỹ thuật phát thanh và truyền hình
Thiết kế và quản trị nội dung website
Ảnh báo chí
Biên tập văn bản báo chí
Báo chí chuyên biệt
Học phần tự chọn, bao gồm:
Tự chọn 1: Báo in – Báo điện tử
Tổ chức và xây dựng tạp chí
Kinh doanh và phát hành báo chí
Truyền thông đa phương tiện
Sản xuất ấn phẩm báo chí
Tự chọn 2: Phát thanh – Truyền hình
Sản xuất chương trình tin tức phát thanh
Sản xuất chương trình phát thanh chuyên đề
Sản xuất chương trình tin tức truyền hình
Sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề
Tự chọn 3: Quan hệ công chúng – Quảng cáo
Đại cương về quảng cáo
Kỹ năng viết cho quan hệ công chúng
Tổ chức sự kiện
Các chương trình quan hệ công chúng
VI. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
Thực tập thực tế
Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:
Các loại hình báo chí truyền thông
Lý luận và các thể loại báo chí truyền thông

5. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Cử nhân báo chí sau khi tốt nghiệp có rất rất nhiều cơ hội việc làm trong xã hội hiện nay, tùy thuộc theo chuyên ngành.

Các nhóm công việc ngành Báo chí bạn có thể tham khảo như sau:

 • Phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan thông tấn báo chí, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình…
 • Chuyên viên truyền thông tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công ty truyền thông, quan hệ đại chúng
 • Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học về báo chí
 • Cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý thông tin truyền thông
 • Công tác tại các đơn vị liên quan tới báo chí truyền thông như các cơ quan văn hóa, cơ tổ chức truyền thông xã hội…

6. Mức lương ngành Báo chí

Mức lương trung bình ngành Báo chí là 10 – 12 triệu đồng/tháng. Mức lương phổ biến nhất của sinh viên mới ra trường là 6 – 8 triệu đồng/tháng.

Trên đây là bài viết tổng hợp thông tin về ngành Báo chí. Chúc các bạn có những sự lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và trường học.