Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM

20048

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2023 theo 6 phương thức tuyển sinh. Chi tiết tham khảo trong nội dung dưới đây.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM
 • Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City International University (HCMIU)
 • Mã trường: QSQ
 • Trực thuộc: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học
 • Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
 • Điện thoại: 0839 464 270 | 0825 844 270 | 0835 484 270
 • Email: tuvan.hnts@hcmiu.edu.vn | dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn
 • Website: https://hcmiu.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/IUVNUHCMC

Trường Đại học Quốc tế TPHCM là một trong những trường đại học công lập đào tạo đa ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là một trong bảy trường trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

(Dựa theo Thông báo tuyển sinh trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM cập nhật mới nhất ngày 02/02/2023)

1. Các ngành tuyển sinh

Thông tin về các ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:

a. Chương trình chuẩn

 • Tên ngành: Kế toán
 • Mã ngành: 7340301
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Mã ngành: 7220201
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 90
 • Tên ngành: Hóa học (Chuyên ngành Hóa sinh)
 • Mã ngành: 7440112
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Kỹ thuật y sinh
 • Mã ngành: 7520212
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 115
 • Tên ngành: Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
 • Mã ngành: 7460112
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Kỹ thuật không gian
 • Mã ngành: 7520121
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, D90
 • Chỉ tiêu: 30

b. Chương trình liên kết đào tạo

b1. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Nottingham (UK)
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin
 • Mã ngành: 7480201_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Công nghệ sinh học
 • Mã ngành: 7420201_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Kỹ thuật điện tử, viễn thông
 • Mã ngành: 7520207_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01
 • Chỉ tiêu: 10
 • Tên ngành: Công nghệ thực phẩm
 • Mã ngành: 7540101_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
 • Chỉ tiêu: 20
b2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (2 + 2)
 • Mã ngành: 7480201_WE2
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh (2 + 2)
 • Mã ngành: 7340101_WE
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 150
 • Tên ngành: Kỹ thuật điện tử, viễn thông (2 + 2)
 • Mã ngành: 7520207_WE
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01
 • Chỉ tiêu: 10
 • Tên ngành: Công nghệ sinh học (2 + 2)
 • Mã ngành: 7420201_WE2
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 25
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (2 + 2)
 • Mã ngành: 7220201_WE2
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh (4+0)
 • Mã ngành: 7340101_WE4
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 300
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (4+0)
 • Mã ngành: 7220201_WE4
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tên ngành: Công nghệ sinh học định hướng Y sinh (4+0)
 • Mã ngành: 7420201_WE4
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (4+0)
 • Mã ngành: 7480201_WE4
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (3+1)
 • Mã ngành: 7220201_WE3
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 60
b3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh (2 + 2)
 • Mã ngành: 7340101_AU
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 30
b4. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh (2 + 2)
 • Mã ngành: 7340101_NS
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 30
b5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)
 • Tên ngành: Kỹ thuật máy tính (2 + 2)
 • Mã ngành: 7480106_SB
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (2 + 2)
 • Mã ngành: 7520118_SB
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tên ngành: Kỹ thuật điện tử (2 + 2)
 • Mã ngành: 7520207_SB
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01
 • Chỉ tiêu: 10
b6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA)
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101_UH
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 150
b7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) 
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (2+2)
 • Mã ngành: 7480201_DK2
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (3+1)
 • Mã ngành: 7480201_DK3
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 10
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (2.5 + 1.5)
 • Mã ngành: 7480201_DK25
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 10

2. Thông tin tuyển sinh chung

a. Đối tượng, khu vực tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong cả nước.

b.  Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sau:

 • Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (50-70%).
 • Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM (5-15%).
 • Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng (1%).
 • Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQGHN (10-45%).
 • Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài oặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế (5-10%).
 • Phương thức 6: Xét học bạ THPT (10-20%, chỉ áp dụng cho chương trình liên kết đào tạo)

c. Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi vào trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối A02 (Toán, Lý, Sinh)
 • Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối B08 (Toán, Sinh, Anh)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 • Xét tổng điểm 3 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký.
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp có môn tiếng Anh nếu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT được quy đổi sang điểm trung bình môn tiếng Anh theo bảng sau:
IELTS AcademicTOEFL iBTĐiểm quy đổi
≥ 6.060-7810.0
5.546-598.5
5.035-457.5
≤ 4.5

b. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM

Áp dụng với các học sinh giỏi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc các trường trong danh sách do ĐHQG TPHCM công bố (xem danh sách).

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT năm 2023;
 • Học sinh giỏi 3 năm THPT hoặc là thành viên đội tuyển trường/tỉnh tham gia kỳ thi HSG quốc gia;
 • Hạnh kiểm tốt 3 năm THPT;

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Xét điểm TB 3 năm THPT (lớp 10, 11 và 12) theo tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký.
 • Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất.
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp có môn tiếng Anh nếu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT được quy đổi sang điểm trung bình môn tiếng Anh theo bảng trên phương thức 1.
 • Nếu nhiều thí sinh cùng mức điểm, trường sẽ xét tiêu chí phụ là chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60-78).

c. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

c1. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT

Điều kiện, thời gian, đối tượng, hồ sơ đăng ký xét tuyển thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ hợp xét tuyển trong đó có môn thi đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi HSG quốc gia: A00, A01, D01, D07.

Ngưỡng điểm xét tuyển: Có kết quả học THPT trung bình học bạ 6 học kỳ ≥ 8.0 điểm.

c2. Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh học giỏi nhất trường THPT năm 2023 theo quy định của ĐHQGHCM

Đối tượng tuyển sinh: Tất cả các trường THPT trên cả nước (không bao gồm trung tâm GDTX)

Điều kiện xét tuyển: Hiệu trưởng/ Ban giám hiệu giới thiệu 1 thí sinh giỏi nhất trường THPT theo các tiêu chí sau:

*Đảm bảo 2 tiêu chí sau:

 • Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt 3 năm THPT;
 • Có điểm trung bình cộng 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất.

*Các tiêu chí kết hợp:

 • Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng HSG cấp tỉnh, thành phố giải nhất, nhì, ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT);
 • Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;
 • Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT.

d. Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQGHN tổ chức năm 2023

 • Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh thi 3 môn bao gồm 2 môn bắt buộc là Toán học và Tư duy logic, 1 môn tự chọn (Lý/Hóa/Sinh/Anh).

e. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài oặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế

Đối tượng xét tuyển:

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT do nước ngoài cấp bằng tại Việt Nam hoặc tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài theo danh mục tại Phụ lục (các trường THPT không liệt kê tại Phụ lục sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp).
 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế: SAT – Scholastic Assessment Test; ACT – American College Testing; IB – International Baccalaureate; A- Level – Cambridge International Examinations A-Level; ATAR – Australian Tertiary Admission Rank, ….

Thí sinh thuộc đối tượng 1 yêu cầu có điểm TB học tập (GPA) của 3 năm học từ khá trở lên.

Thí sinh thuộc đối tượng 2 yêu cầu điểm tối thiểu như sau:

 • SAT ≥ 500 điểm (mỗi phần thi)
 • ACT ≥ 19/36 điểm;
 • IB ≥ 26/42;
 • A-Level từ B-A*;
 • ATAR ≥ 75/99.95.

(Các chứng chỉ khác không có trong yêu cầu trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp)

f. Xét học bạ THPT cho chương trình liên kết

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Điểm xét tuyển = tổng điểm TB 3 môn của 3 năm THPT theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có);
 • Xét điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm sẽ tính tiêu chí phụ là chứng chỉ IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60-78).
 • Mỗi thí sinh được đăng ký nhiều nhất 3 nguyện vọng và chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất.
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp có môn tiếng Anh nếu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT được quy đổi sang điểm trung bình môn tiếng Anh theo bảng trên phương thức 1.

III. HỌC PHÍ

Học phí trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM cập nhật mới nhất như sau:

 • Các chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: 50.000.000 đồng/năm học.
 • Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài: 02 năm đầu: 50 – 77 triệu đồng/năm học, 2 năm cuối tính theo tính sách học phí của từng ngành của trường đối tác.
 • Học phí chưa bao gồm học phí tiếng Anh tăng cường cho sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào.

IV. ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem chi tiết điểm chuẩn các phương thức, điểm sàn tại: Điểm chuẩn Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM

Điểm trúng tuyển trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm gần nhất như sau:

Tên ngànhĐiểm trúng tuyển
202020212022
Chương trình đại học chính quy
Ngôn ngữ Anh272525
Quản trị kinh doanh262523
Tài chính – Ngân hàng22.524.522
Kế toán21.524.522
Công nghệ sinh học18.52020
Hóa học18.52018
Toán ứng dụng192020
Khoa học dữ liệu202426
Công nghệ thông tin222427.5
Khoa học Máy tính2425
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng24.7525.7525
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp192020
Kỹ thuật không gian202121
Kỹ thuật điện tử – viễn thông18.521.521
Kỹ thuật y sinh212222
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa18.7521.521.5
Kỹ thuật hóa học18.52220
Kỹ thuật môi trường182018
Công nghệ thực phẩm18.52020
Kỹ thuật xây dựng192020
Quản lý Xây dựng2020
Chương trình liên kết ĐH nước ngoài
Quản trị kinh doanh (CTLK)1516
Công nghệ thông tin (CTLK)1718
Điện tử – Viễn thông (CTLK)1718
Kỹ thuật điện tử (CTLK)18
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (CTLK)1818
Công nghệ sinh học (CTLK)1518
Công nghệ thực phẩm (CTLK)1518
Ngôn ngữ Anh (CTLK)1818
Kỹ thuật máy tính (CTLK)18
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.