Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM

20486

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2023 theo 6 phương thức tuyển sinh. Chi tiết tham khảo trong nội dung dưới đây.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM
 • Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City International University (HCMIU)
 • Mã trường: QSQ
 • Trực thuộc: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học
 • Lĩnh vực đào tạo: Đa ngành
 • Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
 • Điện thoại: 0839 464 270 | 0825 844 270 | 0835 484 270
 • Email: tuvan.hnts@hcmiu.edu.vn | dhqt.tvts@hcmiu.edu.vn
 • Website: https://hcmiu.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/IUVNUHCMC

Trường Đại học Quốc tế TPHCM là một trong những trường đại học công lập đào tạo đa ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là một trong bảy trường trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

(Dựa theo Thông báo tuyển sinh trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM cập nhật mới nhất ngày 02/02/2023)

1. Các ngành tuyển sinh

Thông tin về các ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:

a. Chương trình chuẩn

 • Tên ngành: Kế toán
 • Mã ngành: 7340301
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Mã ngành: 7220201
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 90
 • Tên ngành: Hóa học (Chuyên ngành Hóa sinh)
 • Mã ngành: 7440112
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Kỹ thuật y sinh
 • Mã ngành: 7520212
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 115
 • Tên ngành: Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
 • Mã ngành: 7460112
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Kỹ thuật không gian
 • Mã ngành: 7520121
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, D90
 • Chỉ tiêu: 30

b. Chương trình liên kết đào tạo

b1. Chương trình liên kết cấp bằng của trường Đại học Nottingham (UK)
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin
 • Mã ngành: 7480201_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tên ngành: Công nghệ sinh học
 • Mã ngành: 7420201_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Kỹ thuật điện tử, viễn thông
 • Mã ngành: 7520207_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01
 • Chỉ tiêu: 10
 • Tên ngành: Công nghệ thực phẩm
 • Mã ngành: 7540101_UN
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
 • Chỉ tiêu: 20
b2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (2 + 2)
 • Mã ngành: 7480201_WE2
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh (2 + 2)
 • Mã ngành: 7340101_WE
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 150
 • Tên ngành: Kỹ thuật điện tử, viễn thông (2 + 2)
 • Mã ngành: 7520207_WE
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01
 • Chỉ tiêu: 10
 • Tên ngành: Công nghệ sinh học (2 + 2)
 • Mã ngành: 7420201_WE2
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 25
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (2 + 2)
 • Mã ngành: 7220201_WE2
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh (4+0)
 • Mã ngành: 7340101_WE4
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 300
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (4+0)
 • Mã ngành: 7220201_WE4
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tên ngành: Công nghệ sinh học định hướng Y sinh (4+0)
 • Mã ngành: 7420201_WE4
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (4+0)
 • Mã ngành: 7480201_WE4
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh (3+1)
 • Mã ngành: 7220201_WE3
 • Tổ hợp xét tuyển: D01, D09, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 60
b3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh (2 + 2)
 • Mã ngành: 7340101_AU
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 30
b4. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh (2 + 2)
 • Mã ngành: 7340101_NS
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 30
b5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)
 • Tên ngành: Kỹ thuật máy tính (2 + 2)
 • Mã ngành: 7480106_SB
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (2 + 2)
 • Mã ngành: 7520118_SB
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tên ngành: Kỹ thuật điện tử (2 + 2)
 • Mã ngành: 7520207_SB
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01
 • Chỉ tiêu: 10
b6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA)
 • Tên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101_UH
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Chỉ tiêu: 150
b7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) 
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (2+2)
 • Mã ngành: 7480201_DK2
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (3+1)
 • Mã ngành: 7480201_DK3
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 10
 • Tên ngành: Công nghệ thông tin (2.5 + 1.5)
 • Mã ngành: 7480201_DK25
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
 • Chỉ tiêu: 10

2. Thông tin tuyển sinh chung

a. Đối tượng, khu vực tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong cả nước.

b.  Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sau:

 • Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (50-70%).
 • Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM (5-15%).
 • Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng (1%).
 • Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQGHN (10-45%).
 • Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài oặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế (5-10%).
 • Phương thức 6: Xét học bạ THPT (10-20%, chỉ áp dụng cho chương trình liên kết đào tạo)

c. Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi vào trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM năm 2023 như sau:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối A02 (Toán, Lý, Sinh)
 • Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối B08 (Toán, Sinh, Anh)
 • Khối D01 (Toán, Văn, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 • Xét tổng điểm 3 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký.
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp có môn tiếng Anh nếu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT được quy đổi sang điểm trung bình môn tiếng Anh theo bảng sau:
IELTS AcademicTOEFL iBTĐiểm quy đổi
≥ 6.060-7810.0
5.546-598.5
5.035-457.5
≤ 4.5

b. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM

Áp dụng với các học sinh giỏi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc các trường trong danh sách do ĐHQG TPHCM công bố (xem danh sách).

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT năm 2023;
 • Học sinh giỏi 3 năm THPT hoặc là thành viên đội tuyển trường/tỉnh tham gia kỳ thi HSG quốc gia;
 • Hạnh kiểm tốt 3 năm THPT;

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Xét điểm TB 3 năm THPT (lớp 10, 11 và 12) theo tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký.
 • Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất.
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp có môn tiếng Anh nếu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT được quy đổi sang điểm trung bình môn tiếng Anh theo bảng trên phương thức 1.
 • Nếu nhiều thí sinh cùng mức điểm, trường sẽ xét tiêu chí phụ là chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60-78).

c. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

c1. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT

Điều kiện, thời gian, đối tượng, hồ sơ đăng ký xét tuyển thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ hợp xét tuyển trong đó có môn thi đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi HSG quốc gia: A00, A01, D01, D07.

Ngưỡng điểm xét tuyển: Có kết quả học THPT trung bình học bạ 6 học kỳ ≥ 8.0 điểm.

c2. Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh học giỏi nhất trường THPT năm 2023 theo quy định của ĐHQGHCM

Đối tượng tuyển sinh: Tất cả các trường THPT trên cả nước (không bao gồm trung tâm GDTX)

Điều kiện xét tuyển: Hiệu trưởng/ Ban giám hiệu giới thiệu 1 thí sinh giỏi nhất trường THPT theo các tiêu chí sau:

*Đảm bảo 2 tiêu chí sau:

 • Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt 3 năm THPT;
 • Có điểm trung bình cộng 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất.

*Các tiêu chí kết hợp:

 • Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng HSG cấp tỉnh, thành phố giải nhất, nhì, ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT);
 • Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;
 • Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT.

d. Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQGHN tổ chức năm 2023

 • Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh thi 3 môn bao gồm 2 môn bắt buộc là Toán học và Tư duy logic, 1 môn tự chọn (Lý/Hóa/Sinh/Anh).

e. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài oặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế

Đối tượng xét tuyển:

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT do nước ngoài cấp bằng tại Việt Nam hoặc tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài theo danh mục tại Phụ lục (các trường THPT không liệt kê tại Phụ lục sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp).
 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế: SAT – Scholastic Assessment Test; ACT – American College Testing; IB – International Baccalaureate; A- Level – Cambridge International Examinations A-Level; ATAR – Australian Tertiary Admission Rank, ….

Thí sinh thuộc đối tượng 1 yêu cầu có điểm TB học tập (GPA) của 3 năm học từ khá trở lên.

Thí sinh thuộc đối tượng 2 yêu cầu điểm tối thiểu như sau:

 • SAT ≥ 500 điểm (mỗi phần thi)
 • ACT ≥ 19/36 điểm;
 • IB ≥ 26/42;
 • A-Level từ B-A*;
 • ATAR ≥ 75/99.95.

(Các chứng chỉ khác không có trong yêu cầu trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp)

f. Xét học bạ THPT cho chương trình liên kết

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Điểm xét tuyển = tổng điểm TB 3 môn của 3 năm THPT theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có);
 • Xét điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm sẽ tính tiêu chí phụ là chứng chỉ IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60-78).
 • Mỗi thí sinh được đăng ký nhiều nhất 3 nguyện vọng và chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất.
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp có môn tiếng Anh nếu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT được quy đổi sang điểm trung bình môn tiếng Anh theo bảng trên phương thức 1.

III. HỌC PHÍ

Học phí trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM cập nhật mới nhất như sau:

 • Các chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng: 50.000.000 đồng/năm học.
 • Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài: 02 năm đầu: 50 – 77 triệu đồng/năm học, 2 năm cuối tính theo tính sách học phí của từng ngành của trường đối tác.
 • Học phí chưa bao gồm học phí tiếng Anh tăng cường cho sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào.

IV. ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem chi tiết điểm chuẩn các phương thức, điểm sàn tại: Điểm chuẩn Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM

Điểm trúng tuyển trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của 03 năm gần nhất như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
202120222023
1Ngôn ngữ Anh252525
2Quản trị kinh doanh252323.5
3Tài chính – Ngân hàng24.52223
4Kế toán24.52223
5Kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu trong Kinh tế)23.25
6Công nghệ sinh học202020
7Hóa học (Chuyên ngành Hóa sinh)201819
8Toán ứng dụng202019
9Khoa học dữ liệu242625
10Công nghệ thông tin2427.525
11Khoa học Máy tính242525
12Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng25.752525.25
13Kỹ thuật hệ thống công nghiệp202019
14Kỹ thuật không gian212121
15Kỹ thuật điện tử – viễn thông21.52121
16Kỹ thuật y sinh222222
17Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa21.521.521
18Thống kê (Chuyên ngành Thống kê ứng dụng)18
19Kỹ thuật hóa học222020
20Kỹ thuật môi trường201818
21Công nghệ thực phẩm202019
22Kỹ thuật xây dựng202018
23Quản lý Xây dựng202018
24Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2)18
25Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (3+1)18
26Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0)18
27Quản trị Kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học Andrews) (4+0)18
28Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học Lakehead) (2+2)18
29Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học New South Wales) (2+2)18
30Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học Sydney) (2+2)21
31Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học Houston) (2+2)18
32Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học Nottingham) (2+2)18
33Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2)18
34Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0)18
35Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học Nottingham) (2+2)18
36Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2)18
37Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0)18
38Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2)21
39Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với Đại học Suny Binghamton) (2+2)21
40Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Deakin) (2+221
41Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Deakin) (2.5+1.5)21
42Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Deakin) (3+1)21
43Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Nottingham) (2+2)21
44Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (4+0)21
45Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học Suny Binghamton) (2+2)18
46Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với Đại học Suny Binghamton) (2+2)18
47Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với Đại học Nottingham) (2+2)18
48Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với Đại học West of England) (2+2)18
49Công nghệ thực phẩm (Chương trình liên kết với Đại học Nottingham) (2+2)18
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.