Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM năm 2020

0
406

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM đã công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực, kết hợp học bạ và điểm thi THPT năm 2020.

Bên cạnh đó, trường cũng chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ xét kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có chính thức, mau kéo xuống cuối nào viết nào!!!

Điểm sàn ĐH Quốc tế – ĐHQG TPHCM năm 2020

Dưới đây là ngưỡng điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020.

Điểm sàn Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Chương trình chuẩn
Quản trị kinh doanh 20
Tài chính – Ngân hàng 20
Kế toán 20
Ngôn ngữ Anh 20
Công nghệ thông tin 20
Khoa học dữ liệu 19
Công nghệ sinh học 18
Công nghệ thực phẩm 18
Hóa học (Hóa sinh) 18
Kỹ thuật hóa học 18
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 18
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20
Kỹ thuật điện tử, viễn thông 18
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
Kỹ thuật y sinh 18
Kỹ thuật xây dựng 18
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 18
Kỹ thuật không gian 18
Kỹ thuật môi trường 18
Chương trình liên kết
Công nghệ thông tin (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) 18
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) 18
Công nghệ sinh học (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) 18
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) 18
Công nghệ thông tin (Cấp bằng ĐH West Of England) 18
Quản trị kinh doanh (2+2) (Cấp bằng ĐH West Of England) 18
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chương trình liên kết cấp bằng ĐH West oF England) 18
Công nghệ sinh học (Cấp bằng ĐH West Of England) 18
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)) 18
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng Đại học New South Wales (Úc)) 18
Công nghệ thông tin (Cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ)) 18
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ)) 18
Quản trị kinh doanh (4+0) (Liên kết cấp bằng Đại học West of England (Anh)) 18
Quản trị kinh doanh (Liên kết cấp bằng Đại học Houston (Hoa Kỳ)) 18
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chương trình liên kết cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ)) 18

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét học bạ + Thi THPT 2020, điểm thi ĐGNL

Tên ngành Điểm trúng tuyển
Học bạ kết hợp điểm thi THPT Điểm thi ĐGNL
Chương trình chuẩn
Quản trị kinh doanh 26.5 750
Tài chính – Ngân hàng 24.5 700
Kế toán 24 680
Ngôn ngữ Anh 26.5 800
Công nghệ thông tin 25 750
Khoa học dữ liệu 24 700
Công nghệ sinh học 22 620
Công nghệ thực phẩm 22 620
Hóa học (Hóa sinh) 22 620
Kỹ thuật hóa học 22 620
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 23 620
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 26.5 800
Kỹ thuật điện tử, viễn thông 21 620
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22.5 620
Kỹ thuật y sinh 23 655
Kỹ thuật xây dựng 22 620
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 23 700
Kỹ thuật không gian 22 620
Kỹ thuật môi trường 22 620
Công nghệ thông tin (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) 20 600
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) 20 600
Công nghệ sinh học (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) 20 600
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) 20 600
Công nghệ thực phẩm (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) 20 600
Công nghệ thông tin (Cấp bằng ĐH West Of England) 20 600
Quản trị kinh doanh (2+2) (Cấp bằng ĐH West Of England) 20 600
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chương trình liên kết cấp bằng ĐH West oF England) 20 600
Công nghệ sinh học (Cấp bằng ĐH West Of England) 20 600
Ngôn ngữ Anh (2+2) (Cấp bằng ĐH West Of England) 20 600
Ngôn ngữ Anh (3+1) (Cấp bằng ĐH West Of England) 20 600
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)) 20 600
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng Đại học New South Wales (Úc)) 20 /
Công nghệ thông tin (Cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ)) 20 /
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ)) 20 /
Quản trị kinh doanh (4+0) (Liên kết cấp bằng Đại học West of England (Anh)) 20 600
Quản trị kinh doanh (Liên kết cấp bằng Đại học Houston (Hoa Kỳ)) 20 600
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chương trình liên kết cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ)) 20 600

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển năm 2020 chính thức.

Thí sinh trúng tuyển xem thủ tục nhập học tại đây nha: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-2020/

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Quốc tế – ĐHQGHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Quản trị kinh doanh 22.5 26
Tài chính – Ngân hàng 20 22.5
Kế toán 18 21.5
Ngôn ngữ Anh 23 27
Công nghệ thông tin 20 22
Khoa học dữ liệu 19 20
Công nghệ sinh học 18 18.5
Công nghệ thực phẩm 18 18.5
Hóa học (Hóa sinh) 18 18.5
Kỹ thuật hóa học 18 18.5
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 22.5 24.75
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 18 19
Kỹ thuật điện tử, viễn thông 18 18.5
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18 18.75
Kỹ thuật y sinh 18 21
Kỹ thuật xây dựng 18 19
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 18 19
Kỹ thuật không gian 18 20
Kỹ thuật môi trường 18 18
Công nghệ thông tin (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) / 18
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) / 18
Công nghệ sinh học (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) / 18
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Cấp bằng Đại học Nottingham (Anh)) / 18
Công nghệ thông tin (Cấp bằng ĐH West Of England) / 18
Quản trị kinh doanh (2+2) (Cấp bằng ĐH West Of England) / 18
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chương trình liên kết cấp bằng ĐH West oF England) / 18
Công nghệ sinh học (Cấp bằng ĐH West Of England) / 18
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)) / 18
Quản trị kinh doanh (Cấp bằng Đại học New South Wales (Úc)) / 18
Công nghệ thông tin (Cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ)) / 18
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ)) / 18
Quản trị kinh doanh (4+0) (Liên kết cấp bằng Đại học West of England (Anh)) / 18
Quản trị kinh doanh (Liên kết cấp bằng Đại học Houston (Hoa Kỳ)) / 18
Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chương trình liên kết cấp bằng Đại học SUNNY Bighamton (Hoa Kỳ)) / 18