Ngành Kinh tế đầu tư (Mã ngành: 7310104)

0
1037

Kinh tế đầu tư là một trong những ngành/chuyên ngành đào tạo nên những cử nhân kinh tế làm việc trong lĩnh vực phân tích kinh tế, có kỹ năng thiết lập và thẩm định các dự án đầu tư, xây dựng và phát triển.

Cùng mình tìm hiểu những thông tin định hướng của ngành học này nhé.

nganh kinh te dau tu

 

Giới thiệu chung về ngành Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư là gì?

Kinh tế đầu tư là ngành học liên quan tới việc huy động vốn và sử dụng một cách hiệu quả trong đầu tư phát triển thông qua việc đánh giá, phân tích, triển khai và quản lý các chính sách chiến lược. ở cả vi mô và vĩ mô.

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế đầu tư giúp sinh viên phát triển đủ các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực đầu tư kinh tế, vận dụng vào các hoạt động đầu tư dự án, quản lý dự án, lãnh đạo, tổ chức, quản lý các công việc liên quan. Ngoài ra sinh viên còn được xây dựng nền tảng về kinh tế, chú trọng hơn trong việc phát triển năng lực để tham gia giải quyết các vấn đề thực tế trong đầu tư, mang lại hiệu quả tốt nhất từ các chương trình, dự án đầu tư kinh tế.

Các kỹ năng cần thiết phù hợp với ngành Kinh tế đầu tư bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng đàm phán và thuyết phục, kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc và kỹ năng quyết định.

Các trường đào tạo ngành Kinh tế đầu tư

Trong năm 2021 có 12 trường tuyển sinh và đào tạo ngành/chuyên ngành Kinh tế đầu tư, mình đã tổng hợp lại điểm chuẩn năm 2020 của ngành KTĐT trong bảng dưới đây.

Các trường ngành Kinh tế đầu tư như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Đại học Kinh tế quốc dân 27.05
Đại học Công nghiệp Hà Nội 22.6
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 15
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 14.5
Đại học Tân Trào 15
Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (ngành Kinh tế) 16
Đại học Thủy Lợi (ngành Kinh tế) 21.05
Đại học Thái Bình (ngành Kinh tế) 18.8
 • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Đại học Quy Nhơn (ngành Kinh tế) 15
Đại học Vinh (ngành Kinh tế) 15
Đại học Kinh tế Đà Nẵng (ngành Kinh tế) 24.25
 • Khu vực miền Nam
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Đại học Kinh tế TP HCM (ngành Kinh tế) 26.2

Các khối thi ngành Kinh tế đầu tư

Với 12 trường đại học phía trên, các bạn có thể xem xét sử dụng các khối thi dưới đây:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối C04 (Văn, Toán, Địa lí)
 • Khối C14 (Văn, Toán, Giáo dục công dân)
 • Khối C20 (Văn, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Khối D01 (Toán, Anh, Văn)
 • Khối D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • Khối D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế đầu tư

Ngành Kinh tế đầu tư học những gì? Có khó không?

Để hiểu hơn một chút về các môn học của ngành này bạn có thể tham khảo khung chương trình đào tạo ngành Kinh tế đầu tư của trường Đại học Kinh tế quốc dân để biết sêm sêm mình sẽ học những gì trong 4 năm đại học ngành này nhé.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
Học phần chung
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1, 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngoại Ngữ
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng an ninh
Học phần bắt buộc
Toán cho các nhà kinh tế
Kinh tế vi mô 1
Pháp luật đại cương
Kinh tế vĩ mô 1
Học phần của ngành
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Tin học đại cương
Quản lý học 1
Kinh tế đầu tư 1
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức cơ sở ngành
Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Nguyên lý kế toán
Kinh tế lượng 1
Kinh tế học cho người ra quyết định đầu tư
2. Kiến thức ngành
Học phần bắt buộc
Lập dự án
Quản lý dự án
Đầu tư quốc tế
Phân tích báo cáo tài chính
Đầu tư tài chính
Kinh tế đầu tư 2
Đấu thầu trong đầu tư
Thị trường vốn
Thẩm định dự án đầu tư
Đề án môn học
Học phần tự chọn (5 học phần)
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Quản trị tài chính
Quản trị nhân lực
Kinh tế đô thị
Thống kê kinh tế
Kinh tế lượng 2
Quản trị chiến lược
Quản trị Marketing
Kinh tế phát triển
Kinh tế bảo hiểm
3. Kiến thức chuyên sâu (chọn 6 học phần trong số dưới)
Phân tích lợi ích chi phí trong đầu tư
Chuyên đề: Hệ thống đầu tư đa biên và công ty đa quốc gia
Pháp luật về đầu tư
Phân tích đầu tư
Chuyên đề: Quản trị chiến lược về công nghệ và đổi mới
Chuyên đề: Tin học quản lý đầu tư
Chuyên đề: Quản lý rủi ro trong đầu tư
Hội nhập Kinh tế quốc tế
Đầu tư theo hình thức PPP
10 Kế toán dự án đầu tư
4. Chuyên đề thực tập

Cơ hội nghề nghiệp ngành Kinh tế đầu tư

Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Kinh tế đầu tư sinh viên có thể đủ nền tảng kiến thức để có thể nghĩ tới các công việc dưới đây:

 • Cán bộ làm việc tại phòng quản lý đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Phòng kế hoạch – tài chính
 • Cán bộ tại Phòng kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, công ty liên doanh, công ty nước ngoài
 • Chuyên viên thẩm định dự án thương mại và tư vấn cho các chủ đầu tư xây dựng dự án
 • Tham gia công tác hoạch định và đánh giá các tác động của chính sách kinh tế tại các cơ quan, sở ban ngành địa phương
 • Chuyên viên tư vấn đầu tư dự án cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và công ty chứng khoán, ngân hàng…
 • Chuyên viên đánh giá tác động từ các dự án kinh tế xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng tại các tổ chức phi chính phủ
 •  Chuyên viên khảo sát thị trường, đánh giá và quản lý dự án đầu tư kinh doanh