Ngành Giáo dục chính trị (Mã ngành: 7140205)

19160

Giáo dục chính trị là một trong những ngành đào tạo giáo viên trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng và an ninh. Nếu đây là ngành học bạn đang dành sự quan tâm thì nên tham khảo qua những thông tin định hướng ngành học bên dưới đây nhé.

nganh giao duc chinh tri

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Giáo dục chính trị là gì?

Giáo dục chính trị là ngành học thuộc lĩnh vực giáo dục, tập trung vào công tác giảng dạy và nghiên cứu về chính trị, luật pháp, quốc gia và quốc tế, các vấn đề liên quan đến cộng đồng và xã hội.

Sinh viên ngành Giáo dục chính trị sẽ được học các khóa học về lịch sử, phương pháp nghiên cứu chính trị và các vấn đề hiện thời về chính trị.

Sinh viên ngành Giáo dục chính trị cần đáp ứng các phẩm chất phù hợp với nhà giáo nhân dân, đạo đức tốt, lối sống chuẩn mực, có thể thấm nhuần thế giới quan Mác – Lê nin, chủ nghĩa xã hội, yêu nghề giáo và có trách nhiệm cao  trong công tác giảng dạy và đào tạo học sinh, sinh viên.

Ngành Giáo dục Chính trị có mã ngành xét tuyển đại học là 7140205.

2. Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Giáo dục chính trị

Nên học ngành Giáo dục chính trị ở trường nào?

Hiện nay có 15 trường đại học trên toàn quốc tuyển sinh và đào tạo ngành Giáo dục chính trị dưới đây.

Các trường tuyển sinh ngành Giáo dục Chính trị năm 2023 và điểm chuẩn như sau:

TTTên trườngĐiểm chuẩn 2023
1Trường Đại học Sư phạm Hà Nội27.47 – 28.13
2Trường Đại học Tây Bắc26.6
3Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên26.68
4Trường Đại học Hải Phòng
5Trường Đại học Tây Nguyên25
6Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng25.8
7Trường Đại học Vinh26.5
8Trường Đại học Quy Nhơn24.5
9Trường Đại học Quảng Bình
10Trường Đại học Sư phạm Huế25.5
11Trường Đại học Hà Tĩnh
12Trường Đại học Sư phạm TPHCM26.04
13Trường Đại học Sài Gòn25.33
14Trường Đại học Đồng Tháp25.8
15Trường Đại học An Giang25.81

3. Các tổ hợp xét tuyển ngành Giáo dục chính trị

Là một trong những ngành học giáo dục chính trị vậy nên một số trường ưu tiên xét tuyển các tổ hợp khối có môn Giáo dục công dân.

Các khối xét tuyển ngành Giáo dục chính trị bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lí, Hóa)
 • Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
 • Khối C15 (Văn, Toán, KHXH)
 • Khối C19 (Văn, Lịch sử, GDCD)
 • Khối C20 (Văn, Địa lí, GDCD)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính trị

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu đào tạo giáo viên hiện nay. Chúng ta có thể tham khảo khung chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính trị của HNUE nhé.

Ngành Giáo dụcc hính trị tại HNUE sẽ học những môn như sau:

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
Triết học Mác – Lênin
Tiếng Anh 1 / Tiếng Pháp 1 / Tiếng Nga 1
Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Tiếng Anh 2 / Tiếng Pháp 2 / Tiếng Nga 2
Tin học đại cương
Tâm lý học
Giáo dục thể chất 1, 2, 3, 4
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tiếng Anh 3 / Tiếng Pháp 3 / Tiếng Nga 3
Giáo dục học
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thực tập sư phạm 1, 2
Tiếng Nga chuyên ngành
Tiếng Pháp chuyên ngành
Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
II. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
Lịch sử thế giới
Lịch sử Việt Nam
Lịch sử Triết học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ) cổ, trung đại
Lịch sử Triết học phương Tây từ cổ đại đến cổ điển Đức
Kinh tế học đại cương
Logic học
Xã hội học
Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ
Lịch sử Triết học Mác – Lênin và triết học phương Tây hiện đại
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Pháp luật học
Đạo đức học và giáo dục đạo đức
Tôn giáo học
Kinh tế học dân số
Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
Lịch sử kinh tế quốc dân
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Văn hóa học
Chính trị học
Gia đình học và giáo dục gia đình
Hiến pháp và định chế chính trị
Lý luận chung về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân
Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT
Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin
Lịch sử tư tưởng Việt Nam
Những vấn đề của thời đại ngày nay
Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục chính trị
Tiếng Pháp chuyên ngành Giáo dục chính trị
Tiếng Nga chuyên ngành Giáo dục chính trị
Lịch sử các học thuyết kinh tế
CNDVBC và CNDVLS – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Kinh tế chính trị học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
Chủ nghĩa xã hội hiện thực
Thực tập sư phạm 1
Tác phẩm Kinh điển Triết học
Triết học trong các Khoa học tự nhiên
Triết học trong các Khoa học xã hội và nhân văn
Lịch sử phép biện chứng
Logic học biện chứng
Triết học về môi trường và con người
Chuyên đề Triết học 1, 2
Phương pháp giảng dạy Triết học
Tác phẩm kinh điển Kinh tế chính trị học
Kinh tế học vĩ mô
Kinh tế học vi mô
Kinh tế học quốc tế
Kinh tế học công cộng
Kinh tế học phát triển
Thống kê kinh tế
Chuyên đề kinh tế chính trị học
Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị học
Tác phẩm kinh điển Chủ nghĩa xã hội hoa học 1
Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội hoa học 1, 2, 3, 4, 5, 6
Phương pháp giảng dạy CNXHKH
Tác phẩm kinh điển CNXHKH 2
Tác phẩm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng Đảng
Tác phẩm của Hồ Chí Minh
Tác phẩm của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam
Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1, 2
Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh 1, 2
Phương pháp giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh
Thực tế chuyên môn ngành Giáo dục chính trị
Các phương pháp nhận thức khoa học
Lịch sử Mỹ học
Triết học Ai cập – Lưỡng Hà
Dạy học, kiểm tra và đánh giá môn Giáo dục công dân theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế trong thời kỳ quá độ
Giáo dục môi trường
Quản lý kinh tế
Chuyên đề về giới và bình đẳng giới
Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
Thể chế chính trị thế giới đương đại
Chủ trương của Đảng giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và con người
Đảng với việc xây dựng hậu phương trong chiến tranh cách mạng
Tư tưởng Hồ chí minh – di sản thời đại
Thực tập sư phạm 2
Khoá luận tốt nghiệp

5. Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường

Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Giáo dục chính trị và tiếp thu đủ kiến thức ngành học này, các bạn sinh viên sau khi ra trường có thể có đủ khả năng để đảm nhận các công việc phù hợp với ngành.

Các công việc ngành Giáo dục chính trị bao gồm:

 • Giáo viên môn Giáo dục công dân tại các trường THPT
 • Giảng viên ngành/chuyên ngành Giáo dục chính trị, lý luận chính trị, triết học tại các trường đại học, cao đẳng.
 • Cán bộ công tác tại các cơ quan lý luận, tổ chức chính trị, xã hội.
 • Cán bộ tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

6. Mức lương ngành giáo dục chính trị

Hiện nay vẫn chưa có thông kê chính xác về mức lương của ngành Giáo dục Chính trị. Nhìn chung mức lương của người học ngành Giáo dục chính trị mới ra trường cũng dao động trong khoảng ~ 10 triệu đồng/tháng.

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.