Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Mã ngành: 7140208)

0
1626

Giáo dục Quốc phòng – An ninh là ngành học đặc biệt với nhiều điểm ưu tiên dành cho sinh viên theo học ngành này. Nếu bạn đang quan tâm tới ngành học này thì hãy cùng mình tìm hiểu trong phần dưới bài viết này nhé.

nganh giao duc quoc phong an ninh

Giới thiệu chung về ngành Giáo dục QP-AN

Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh là ngành học đào tạo các kỹ năng sư phạm trong lĩnh vực giảng dạy giáo dục Quốc phòng – An ninh, các kỹ năng quân sự, cách sử dụng vũ khí bộ binh và các thiết bị quân sự khác.

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng, an ninh giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng và quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các hiểu biết về lý luận và thực tế trong công tác quốc phòng, an ninh của nhà nước, từ đó nhận thức được nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, các nghệ thuật đánh giặc, giữ nước của ông cha ta. Ngoài ra còn một số kiến thức về kỹ thuật, chiến thuật trong quân sự, các điều lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam… Toàn bộ đều được gói gọn trong nghiệp vụ sư phạm Quốc phòng – An ninh và thực hiện công tác giảng dạy cho học sinh tại các cơ sở giáo dục sau khi ra trường.

Các trường đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Hiện nay có 5 trường đại học trên toàn quốc xét tuyển và đào  tạo ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh, bao gồm:

 • Khu vực miền Bắc
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 21.75
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 25
 • Khu vực miền Trung
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Trường Đại học Sư phạm Huế 18.5
Trường Đại học Vinh 18.5
 • Khu vực miền Nam
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Trường Đại học Sư phạm TPHCM 20.5

Các khối thi ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Các khối xét tuyển ngành Giáo dục quốc phòng – an ninh bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A08 (Toán, Lịch sử, GDCD)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C19 (Văn, Sử, GDCD)
 • Khối C20 (Văn, Địa lí, GDCD)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục QP – AN

Mời các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chi tiết chương trình học như sau:

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
Triết học Mác – Lênin
Tiếng Anh 1 / Tiếng Pháp 1 / Tiếng Nga 1
Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Tiếng Anh 2 / Tiếng Pháp 2 / Tiếng Nga 2
Tin học đại cương
Tâm lý học
Giáo dục thể chất 1, 2, 3
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tiếng Anh 3 / Tiếng Pháp 3 / Tiếng Nga 3
Giáo dục học
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giáo dục thể chất 4
Thực tập sư phạm 1, 2
Tiếng Nga chuyên ngành
Tiếng Pháp chuyên ngành
Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
II. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
Điều lệnh
Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh
Lịch sử thế giới
Lịch sử Triết học
Kỹ thuật bắn súng bộ binh
Kỹ thuật bắn súng bộ binh
Âm nhạc
Giáo dục kỹ năng sống
Kỹ năng giao tiếp
Lịch sử Việt Nam
Logic học
Xã hội học
Đường lối quốc phòng, an ninh
Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Kinh tế học đại cương
Pháp luật học
Đạo đức học và giáo dục đạo đức
Tâm lý học và giáo dục học quân sự
Quân sự chung
Chiến thuật
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ
Pháp luật về quốc phòng, an ninh
Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh 1
Lý luận và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT
Tôn giáo học
Kinh tế học dân số
Văn hóa học
Chính trị học
Lịch sử tư tưởng Việt Nam
Lịch sử, truyền thống Quân đội, Công an và Công tác đảng, công tác chính trị
Công tác quốc phòng
Tiếng Anh chuyên ngành GDCT – QPAN
Tiếng Pháp chuyên ngành GDCT – QPAN
Tiếng Nga chuyên ngành GDCT – QPAN
Thực tập sư phạm 1
Những vấn đề của thời đại ngày nay
Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh 2
Tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin
Chuyên đề Triết học 1, 2
Chuyên đề kinh tế 1, 2
Chuyên đề CNXHKH 1, 2
Chuyên đề Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh 1, 2
Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng
Chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
Thực tế chuyên môn ngành Giáo dục Chính trị – Quốc phòng an ninh
Thực tập sư phạm 2
Khóa luận tốt nghiệp
Bảo vệ biển đảo trong thời kỳ mới
Xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh – Thành phố vững chắc
Dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thông qua các PP kỹ thuật dạy học tích cực
Giáo dục môi trường

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Việc làm của sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng, an ninh không quá nhiều nhưng rất rõ ràng, các công việc này bao gồm:

 • Giảng viên đào tạo môn Giáo dục quốc phòng thuộc các trường cấp 2, cấp 3, trường trung cấp, cao đẳng và đại học.
 • Cán bộ công tác tại các cơ quan chính trị, chuyên trách về quốc phòng, an ninh.