Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Mã ngành: 7140208)

0
760

Giáo dục Quốc phòng – An ninh là ngành học đặc biệt với nhiều điểm ưu tiên dành cho sinh viên theo học ngành này. Nếu bạn đang quan tâm tới ngành học này thì hãy cùng mình tìm hiểu trong phần dưới bài viết này nhé.

nganh giao duc quoc phong an ninh

Giới thiệu chung về ngành Giáo dục QP-AN

Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh là ngành học đào tạo các kỹ năng sư phạm trong lĩnh vực giảng dạy giáo dục Quốc phòng – An ninh, các kỹ năng quân sự, cách sử dụng vũ khí bộ binh và các thiết bị quân sự khác.

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục quốc phòng, an ninh giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng và quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các hiểu biết về lý luận và thực tế trong công tác quốc phòng, an ninh của nhà nước, từ đó nhận thức được nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, các nghệ thuật đánh giặc, giữ nước của ông cha ta. Ngoài ra còn một số kiến thức về kỹ thuật, chiến thuật trong quân sự, các điều lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam… Toàn bộ đều được gói gọn trong nghiệp vụ sư phạm Quốc phòng – An ninh và thực hiện công tác giảng dạy cho học sinh tại các cơ sở giáo dục sau khi ra trường.

Các trường đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Hiện nay có 5 trường đại học trên toàn quốc xét tuyển và đào  tạo ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh, bao gồm:

 • Khu vực miền Bắc
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 21.75
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 25
 • Khu vực miền Trung
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Trường Đại học Sư phạm Huế 18.5
Trường Đại học Vinh 18.5
 • Khu vực miền Nam
Tên trường Điểm chuẩn 2020
Trường Đại học Sư phạm TPHCM 20.5

Các khối thi ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Các khối xét tuyển ngành Giáo dục quốc phòng – an ninh bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A08 (Toán, Lịch sử, GDCD)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C19 (Văn, Sử, GDCD)
 • Khối C20 (Văn, Địa lí, GDCD)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục QP – AN

Mời các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chi tiết chương trình học như sau:

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

 • Triết học Mác – Lênin
 • Tiếng Anh 1
 • Tiếng Pháp 1
 • Tiếng Nga 1
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Tiếng Anh 2
 • Tiếng Pháp 2
 • Tiếng Nga 2
 • Tin học đại cương
 • Tâm lý học
 • Giáo dục thể chất 1
 • Giáo dục thể chất 2
 • Giáo dục thể chất 3
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tiếng Anh 3
 • Tiếng Pháp 3
 • Tiếng Nga 3
 • Giáo dục học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Giáo dục thể chất 4
 • Thực tập sư phạm 1
 • Thực tập sư phạm 2
 • Tiếng Nga chuyên ngành
 • Tiếng Pháp chuyên ngành
 • Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục

II. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

 • Điều lệnh
 • Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh
 • Lịch sử thế giới
 • Lịch sử Triết học
 • Kỹ thuật bắn súng bộ binh
 • Kỹ thuật bắn súng bộ binh
 • Âm nhạc
 • Giáo dục kỹ năng sống
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Lịch sử Việt Nam
 • Logic học
 • Xã hội học
 • Đường lối quốc phòng, an ninh
 • Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 • Kinh tế học đại cương
 • Pháp luật học
 • Đạo đức học và giáo dục đạo đức
 • Tâm lý học và giáo dục học quân sự
 • Quân sự chung
 • Chiến thuật
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
 • Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ
 • Pháp luật về quốc phòng, an ninh
 • Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
 • Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
 • Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh 1
 • Lý luận và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT
 • Tôn giáo học
 • Kinh tế học dân số
 • Văn hóa học
 • Chính trị học
 • Lịch sử tư tưởng Việt Nam
 • Lịch sử, truyền thống Quân đội, Công an và Công tác đảng, công tác chính trị
 • Công tác quốc phòng
 • Tiếng Anh chuyên ngành GDCT – QPAN
 • Tiếng Pháp chuyên ngành GDCT – QPAN
 • Tiếng Nga chuyên ngành GDCT – QPAN
 • Thực tập sư phạm 1
 • Những vấn đề của thời đại ngày nay
 • Phương pháp giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh 2
 • Tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin
 • Chuyên đề Triết học 1
 • Chuyên đề Triết học 2
 • Chuyên đề kinh tế 1
 • Chuyên đề kinh tế 2
 • Chuyên đề CNXHKH 1
 • Chuyên đề CNXHKH 2
 • Chuyên đề Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh 1
 • Chuyên đề Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
 • Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng
 • Chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
 • Thực tế chuyên môn ngành Giáo dục Chính trị – Quốc phòng an ninh
 • Thực tập sư phạm 2
 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Bảo vệ biển đảo trong thời kỳ mới
 • Xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh – Thành phố vững chắc
 • Dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thông qua các PP kỹ thuật dạy học tích cực
 • Giáo dục môi trường

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Việc làm của sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng, an ninh không quá nhiều nhưng rất rõ ràng, các công việc này bao gồm:

+ Giảng viên đào tạo môn Giáo dục quốc phòng thuộc các trường cấp 2, cấp 3, trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

+ Cán bộ công tác tại các cơ quan chính trị, chuyên trách về quốc phòng, an ninh.