Tìm hiểu ngành nghề: Học Giáo dục công dân ra trường làm gì?

0
1733

Giáo dục công dân là ngành học gắn liền với nghiệp vụ sư phạm đào tạo môn giáo dục công dân ở các cấp học.

Hãy cùng TrangEdu tìm hiểu ngay thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục công dân trong mùa tuyển sinh sắp tới nhé.

nganh giao duc cong dan

Giới thiệu chung về ngành Giáo dục công dân

Ngành Giáo dục công dân là gì?

Giáo dục công dân là ngành học ngành học đào tạo cử nhân Giáo dục công dân có đầy đủ phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng công tác đào tạo, giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trung học hiện nay.

Ngành Giáo dục công dân có mã ngành là 7140204.

Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Giáo dục công dân

Có những trường nào đào tạo ngành Giáo dục công dân?

TrangEdu cung cấp danh sách các trường tuyển sinh và đào tạo ngành Giáo dục công dân cập nhật mới nhất hàng năm trước mùa tuyển sinh để các bạn có thể lựa chọn được một trường phù hợp nhất với bản thân.

Các trường tuyển sinh ngành Giáo dục công dân năm 2022 và điểm chuẩn như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 25.5
Đại học Thủ đô Hà Nội 27.5
Đại học Sư phạm Hà Nội 26.5 – 27.75
Đại học Sư phạm Đà Nẵng 24.4
Đại học Sư phạm Huế 19.0
Đại học Cần Thơ 25.0
Đại học Sư phạm TPHCM

Điểm chuẩn ngành Giáo dục công dân năm 2021 của các trường trên xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT thấp nhất là 19.0 và cao nhất là 27.75.

Các khối thi ngành Giáo dục công dân

Thi ngành Giáo dục công dân theo khối nào?

Để đăng ký xét tuyển vào một trong các trường phía trên, các bạn có thể sử dụng một trong các tổ hợp xét tuyển sau đây tùy trường:

 • Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối C19 (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Khối D66 (Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)
 • Khối D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối D96 (Toán, Khoa học xã hội, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân

Ngành Giáo dục công dân sẽ được học những môn gì?

Theo học ngành Giáo dục công dân của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, sinh viên sẽ được đào tạo theo chương trình học như sau:

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Triết học Mác – Lênin
Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tin học đại cương
Giáo dục thể chất 1
Giáo dục thể chất 2
Giáo dục thể chất 3
Giáo dục thể chất 4
Giáo dục quốc phòng
II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức cơ sở ngành
Đạo đức học
Kinh tế học
Logics học
Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
Nhập môn Giáo dục công dân
Nhập môn kinh doanh
Luật Hiến pháp Việt Nam
Phát triển cộng đồng
2. Kiến thức chuyên ngành
Giáo dục pháp luật 1
Giáo dục pháp luật 2
Giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông
Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở trường phổ thông
Luật quốc tế
Tài chính – Tiền tệ
Giáo dục gia đình
Nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội
Kinh tế quốc tế
Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Giáo dục công dân
Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp
Thực tế chuyên môn
Học phần tự chọn:
Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
Chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam
Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
Những vấn đề cơ bản về Đoàn, Đội và phong trào thanh niên
Môi trường và phát triển bền vững
Lý luận và pháp luật về quyền con người
Tiếng Anh chuyên ngành
Phòng chống báo lực gia đình và bình đẳng giới
Công dân toàn cầu
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Những vấn đề toàn cầu
Kiến thức Nghiệp vụ sư phạm
Quản lý nhà nước về giáo dục
Tâm lý học giáo dục
Giáo dục học
Giao tiếp sư phạm
Lý luận và phương pháp dạy học Giáo dục công dân
Phát triển chương trình môn Giáo dục công dân ở phổ thông
Thực hành phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân
Thực hành phương pháp dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật
Kiểm tra đánh giá  trong dạy học môn Giáo dục công dân
Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Giáo dục công dân
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Giáo dục công dân
Học phần tự chọn:
Phát triển năng lực trong dạy học môn Giáo dục công dân
Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính
Kiến thức thực tập và Khóa luận tốt nghiệp
Kiến tập sư phạm
Thực tập sư phạm
Học phần tự chọn bắt buộc:
Khóa luận tốt nghiệp
Pháp luật về vi phạm pháp luật với người chưa thành niên
Chuyên luận tốt nghiệp Giáo dục công dân

Cơ hội việc làm và mức lương sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục công dân có những cơ hội nghề nghiệp như sau:

 • Giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân cấp THCS
 • Giáo viên đào tạo kỹ năng sống tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông
 • Giáo viên bộ môn Giáo dục kinh tế và pháp luật
 • Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo giáo dục.