Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh – IUH

0
5123

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố thông báo tuyển sinh năm 2021 theo 4 phương thức xét tuyển vào 35 ngành đại học hệ chính quy, 19 ngành đào tạo chất lượng cao.

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)
 • Mã trường: IUH
 • Loại trường: Công lập
 • Trực thuộc: Bộ Công thương
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Cao đẳng
 • Lĩnh vực: Đa ngành
 • Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM
 • Điện thoại: 02838940390
 • Email: dhcn@iuh.edu.vn
 • Website: http://iuh.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/sviuh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

1, Các ngành tuyển sinh

Các ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021 như sau:

 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7510301C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7510303C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7510302C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7480108C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90
 • Ngành IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng
 • Mã ngành: 7510304
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7510201C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7510203C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90
 • Ngành Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7510202C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90
 • Nhóm ngành Công nghệ thông tin (CLC) gồm 4 ngành:
  • Công nghệ thông tin
  • Kỹ thuật phần mềm
  • Khoa học máy tính
  • Hệ thống thông tin
 • Mã ngành: 7480201C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C01, D90
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7510401C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07
 • Ngành Kỹ thuật hóa phân tích
 • Mã ngành: 7510403
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07
 • Ngành Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7540101C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm
 • Mã ngành: 7720497
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
 • Mã ngành: 7540106
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Ngành Công nghệ sinh học (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7420201C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
 • Ngành Kế toán
 • Mã ngành: 7340301
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 • Ngành Kế toán (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7340301C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 • Ngành Kiểm toán
 • Mã ngành: 7340302
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 • Ngành Kiểm toán (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7340302C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng
 • Mã ngành: 7340201
 • Các chuyên ngành:
  • Tài chính ngân hàng
  • Tài chính doanh nghiệp
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 • Ngành Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7340201C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành: 7340101
 • Các chuyên ngành:
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản trị nguồn nhân lực
  • Logicstics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7340101C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Marketing
 • Mã ngành: 7340115
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Marketing (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7340115C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Mã ngành: 7810103
 • Các chuyên ngành:
  • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • Quản trị khách sạn
  • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao)
 • Mã ngành: 7340120C
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Quản trị kinh doanh (Liên kết quốc tế 2 + 2)
 • Đại học liên kết: Angelo State University (Hoa Kỳ)
 • Mã ngành: 7340101K
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Marketing (Liên kết quốc tế 2 + 2)
 • Đại học liên kết: Angelo State University (Hoa Kỳ)
 • Mã ngành: 7340101K
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Kế toán (Liên kết quốc tế 2 + 2)
 • Đại học liên kết: Angelo State University (Hoa Kỳ)
 • Mã ngành: 7340301K
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Tài chính ngân hàng (Liên kết quốc tế 2 + 2)
 • Đại học liên kết: Angelo State University (Hoa Kỳ)
 • Mã ngành: 7340201K
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Liên kết quốc tế 2 + 2)
 • Đại học liên kết: Angelo State University (Hoa Kỳ)
 • Mã ngành: 7850101K
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Ngôn ngữ Anh (Liên kết quốc tế 2 + 2)
 • Đại học liên kết: Angelo State University (Hoa Kỳ)
 • Mã ngành: 7220201K
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Khoa học máy tính (Liên kết quốc tế 2 + 2)
 • Đại học liên kết: Angelo State University (Hoa Kỳ)
 • Mã ngành: 7480108K
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96
 • Ngành Kinh doanh quốc tế (Liên kết quốc tế 2 + 2)
 • Đại học liên kết: Angelo State University (Hoa Kỳ)
 • Mã ngành: 7340120K
 • Chỉ tiêu:
 • Tổ hợp xét tuyển: A01, C01, D01, D96

2, Tổ hợp môn xét tuyển

Các khối xét tuyển trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021 bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C01 (Văn, Toán, Lý)
 • Khối C02 (Văn, Toán, Hóa)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa , Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)
 • Khối D96 (Toán, KHXH, Anh)

3, Phương thức xét tuyển

Đại học Công nghiệp TPHCM áp dụng 4 phương thức xét tuyển đại học tại cơ sở chính, cụ thể như sau:

    Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Ưu tiên xét tuyển thẳng

Đối tượng ưu tiên xét tuyển thẳng bao gồm:

 • Học sinh đạt giải kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa cấp tỉnh/thành phố, học sinh đạt giải kỳ thi Olympic các môn văn hóa (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển)
 • Học sinh đạt giải cuộc thi KHKT cấp tỉnh/thành phố, có nghề đạt giải phù hợp với ngành xét tuyển
 • Học sinh trường chuyên, lớp chuyên theo danh sách của ĐH Công nghiệp TPHCM.
 • Học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương còn hiệu lực tới ngày 29/8/2021.

Điều kiện hưởng ưu tiên xét tuyển thẳng: Có điểm học lực cả năm lớp 12 của từng môn thuộc tổm hợp xét tuyển >= 6.5

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 12/4/2021 – 16h00 ngày 15/7/2021.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (tải xuống)
 • Bản sao công chứng học bạ THPT
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh ưu tiên (nếu có)
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 • Bản sao CMND/CCCD
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

    Phương thức 2: Xét học bạ THPT

Nguyên tắc xét tuyển: Xét kết quả học tập 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ (không nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên): >= 20 điểm

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xé tuyển: Từ ngày 12/4 – 16h00 ngày 15/7/2021.

Hồ sơ đăng ký xét học bạ bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (tải xuống)
 • Bản sao công chứng học bạ THPT
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 • Bản sao CMND/CCCD
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh ưu tiên (nếu có)
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

    Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • Hồ sơ đăng ký xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ: Theo quy định và hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT
 • Thí sinh khai báo trên trang tuyển sinh của trường và thực hiện theo hướng dẫn để in phiếu đăng ký xét tuyển

    Phương thức 4: Xét theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2021

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 12/4 – 16h00 ngày 30/7/2021.

Hồ sơ đăng ký xét kết quả thi ĐGNL bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (tải xuống)
 • Bản sao công chứng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM cấp năm 2021
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 • Bản sao CMND/CCCD
 • Bản sao giấy khai sinh
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh ưu tiên (nếu có)
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

4, Địa điểm và hình thức nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ theo 1 trong 3 hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM
 • Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (lệ phí xét tuyển chuyển khoản)

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Quảng Ngãi, số 938 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi.

Tài khoản nhận lệ phí xét tuyển:

 • Chủ tài khoản (người nhận): TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
 • Số tài khoản: 1600 201 061 490
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN (Agribank), chi nhánh Sài Gòn.

Nội dung chuyển khoản: [số CMND hoặc căn cước CD của thí sinh]-[họ tên thí sinh]-[số nguyện vọng xét tuyển]

Ví dụ: Nguyễn Ngọc L, số CCCD 0123456789, xét 3 nguyện vọng sẽ chuyển khoản theo nội dung: [0123456789]-[Nguyễn Ngọc L]-[3])

Các bạn chuyển khoản lệ phí chú ý kiểm tra chính xác tên đơn vị nhận và số tài khoản nhé.

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết điểm xét tuyển các phương thức tại: Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM

Ngành học Điểm chuẩn
2019 2020 2021
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19.5 20.5 23.5
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 17.5 17 21.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21.5 24.5
Robot và hệ thống điều khiển thông minh 24.5
Công nghệ kỹ thuật máy tính 17.5 21 24.25
IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng 17 20.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.5 22.5 23.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19.5 22.5 24.0
Công nghệ chế tạo máy 17.5 20.5 22.25
Công nghệ kỹ thuật ô tô 21.5 23 25.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17 19.0
Kỹ thuật xây dựng 17 18 21.0
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 17 17 18.5
Công nghệ dệt, may 18 18 20.25
Thiết kế thời trang 17.25 19 22.5
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 19.5 23 25.25
Khoa học dữ liệu 23 25.25
Công nghệ kỹ thuật hóa học 17 17 18.5
Công nghệ thực phẩm 18.5 21 23.0
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 17 17 18.5
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 17 17
Công nghệ sinh học 17 18 21.0
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên (Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên) 18.5
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 17 17 18.5
Quản lý đất đai 17 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 17
Bảo hộ lao động 21.5
Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán 19 21.5 /
Tài chính – Ngân hàng 18.5 22.5 25.5
Kế toán 25.0
Kiểm toán 23.75
Marketing 19.5 24.5 26.0
Quản trị kinh doanh 19.5 22.75 25.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20 22 24.0
Kinh doanh quốc tế 20.5 23.5 25.5
Thương mại điện tử 19.5 22.5 25.0
Luật kinh tế 21 23.25 26.0
Luật quốc tế 19.5 20.5 24.25
Ngôn ngữ Anh 19.5 20.5 24.5
Chương trình chất lượng cao
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16.5 18 19.5
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18 21.0
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 16 17 17.5
Công nghệ kỹ thuật máy tính 19.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17.5 18 20.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 18 19.5
Công nghệ chế tạo máy 16 18 18.0
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 23.25
Kỹ thuật phần mềm 17.5 19
Công nghệ kỹ thuật hóa học 16 17 17.5
Công nghệ thực phẩm 16 17 17.5
Kế toán – Kiểm toán 16.5 19
Công nghệ sinh học 17 17 17.5
Kế toán 23.0
Kiểm toán 21.75
Công nghệ kỹ thuật môi trường 17 19
Tài chính ngân hàng 16.5 19 23.5
Marketing 17 19 24.5
Quản trị kinh doanh 17 19 23.75
Kinh doanh quốc tế 18 19 24.0
Luật kinh tế 23.25
Luật quốc tế 20.0