Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020

0
421

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển năm 2020 cùng điểm sàn 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có.

Điểm sàn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020

Điểm sàn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 17
Công nghệ kỹ thuật máy tính 17
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng 17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 17
Công nghệ chế tạo máy 17
Công nghệ kỹ thuật ô tô 17
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17
Kỹ thuật xây dựng 17
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 17
Công nghệ dệt, may 17
Thiết kế thời trang 17
Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu 17
Công nghệ hóa học 17
Công nghệ thực phẩm 17
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm 17
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 17
Công nghệ sinh học 17
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường 17
Quản lý đất đai 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 17
Tài chính – Ngân hàng 17
Nhóm ngành Kế toán + Kiểm toán 17
Marketing 17
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17
Quản trị kinh doanh 17
Kinh doanh quốc tế 17
Thương mại điện tử 17
Ngôn ngữ Anh 17
Luật kinh tế 17
Luật quốc tế 17
Phân hiệu Quảng Ngãi
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
Công nghệ thông tin 15
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Chương trình Chất lượng cao
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 16
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16
Công nghệ chế tạo máy 16
Công nghệ thông tin 16
Công nghệ hóa học 16
Công nghệ kỹ thuật Môi trường 16
Công nghệ thực phẩm 16
Công nghệ sinh học 16
Tài chính ngân hàng 16
Kế toán – Kiểm toán 16
Marketing 16
Quản trị kinh doanh 16
Kinh doanh quốc tế 16

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét điểm thi ĐGNL

Tên ngành Điểm trúng tuyển ĐGNL
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 730
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 730
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 700
Công nghệ kỹ thuật máy tính 700
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng 700
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 700
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 720
Công nghệ chế tạo máy 700
Công nghệ kỹ thuật ô tô 820
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 700
Kỹ thuật xây dựng 700
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 700
Công nghệ dệt, may 720
Thiết kế thời trang 700
Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin 800
Khoa học dữ liệu 800
Công nghệ hóa học 700
Công nghệ thực phẩm 700
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm 700
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 700
Công nghệ sinh học 700
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường 700
Quản lý đất đai 700
Quản lý tài nguyên và môi trường 700
Tài chính – Ngân hàng 720
Nhóm ngành Kế toán + Kiểm toán 720
Marketing 720
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 750
Quản trị kinh doanh 720
Kinh doanh quốc tế 800
Thương mại điện tử 720
Ngôn ngữ Anh 750
Luật kinh tế 700
Luật quốc tế 700
Chương trình CLC
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 700
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 700
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 700
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 700
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 700
Công nghệ chế tạo máy 700
Kỹ thuật phần mềm 700
Công nghệ thông tin 700
Công nghệ hóa học 700
Công nghệ kỹ thuật Môi trường 700
Công nghệ thực phẩm 700
Công nghệ sinh học 700
Tài chính ngân hàng 700
Kế toán 700
Marketing 700
Quản trị kinh doanh 700
Kinh doanh quốc tế 700

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã có thông tin chính thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19.5 20.5
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21.5
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 17.5 17
Công nghệ kỹ thuật máy tính 17.5 21
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng / 17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.5 22.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19.5 22.5
Công nghệ chế tạo máy 17.5 20.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 21.5 23
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17
Kỹ thuật xây dựng 17 18
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 17 17
Công nghệ dệt, may 18 18
Thiết kế thời trang 17.25 19
Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin 19.5 23
Khoa học dữ liệu / 23
Công nghệ hóa học 17 17
Công nghệ thực phẩm 18.5 21
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm 17 17
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 17 17
Công nghệ sinh học 17 18
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường 17 17
Quản lý đất đai 17 17
Quản lý tài nguyên và môi trường / 17
Tài chính – Ngân hàng 18.5 22.5
Nhóm ngành Kế toán + Kiểm toán 19 21.5
Marketing 19.5 24.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20 22
Quản trị kinh doanh 19.5 22.75
Kinh doanh quốc tế 20.5 23.5
Thương mại điện tử 19.5 22.5
Ngôn ngữ Anh 19.5 20.5
Luật kinh tế 21 23.25
Luật quốc tế 19.5 20.5
Phân hiệu Quảng Ngãi
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử / 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí / 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô / 15
Công nghệ thông tin / 15
Quản trị kinh doanh / 15
Kế toán / 15
Chương trình CLC
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16.5 18
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa / 18
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 16 17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17.5 18
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 18
Công nghệ chế tạo máy 16 18
Kỹ thuật phần mềm 17.5 19
Công nghệ hóa học 16 17
Công nghệ kỹ thuật Môi trường 17 19
Công nghệ thực phẩm 16 17
Công nghệ sinh học 17 17
Tài chính ngân hàng 16.5 19
Kế toán – Kiểm toán 16.5 19
Marketing 17 19
Quản trị kinh doanh 17 19
Kinh doanh quốc tế 18 19

Thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày nay tới 16h30 ngày 11/10.

Xem kết quả và thông tin hồ sơ nhập học tại: http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/thisinh