Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021

0
499

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19.5 20.5
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21.5
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 17.5 17
Công nghệ kỹ thuật máy tính 17.5 21
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng / 17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.5 22.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19.5 22.5
Công nghệ chế tạo máy 17.5 20.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 21.5 23
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17
Kỹ thuật xây dựng 17 18
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 17 17
Công nghệ dệt, may 18 18
Thiết kế thời trang 17.25 19
Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin 19.5 23
Khoa học dữ liệu / 23
Công nghệ hóa học 17 17
Công nghệ thực phẩm 18.5 21
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm 17 17
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 17 17
Công nghệ sinh học 17 18
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường 17 17
Quản lý đất đai 17 17
Quản lý tài nguyên và môi trường / 17
Tài chính – Ngân hàng 18.5 22.5
Nhóm ngành Kế toán + Kiểm toán 19 21.5
Marketing 19.5 24.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20 22
Quản trị kinh doanh 19.5 22.75
Kinh doanh quốc tế 20.5 23.5
Thương mại điện tử 19.5 22.5
Ngôn ngữ Anh 19.5 20.5
Luật kinh tế 21 23.25
Luật quốc tế 19.5 20.5
Phân hiệu Quảng Ngãi
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử / 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí / 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô / 15
Công nghệ thông tin / 15
Quản trị kinh doanh / 15
Kế toán / 15
Chương trình CLC
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16.5 18
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa / 18
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 16 17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17.5 18
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 18
Công nghệ chế tạo máy 16 18
Kỹ thuật phần mềm 17.5 19
Công nghệ hóa học 16 17
Công nghệ kỹ thuật Môi trường 17 19
Công nghệ thực phẩm 16 17
Công nghệ sinh học 17 17
Tài chính ngân hàng 16.5 19
Kế toán – Kiểm toán 16.5 19
Marketing 17 19
Quản trị kinh doanh 17 19
Kinh doanh quốc tế 18 19

Thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày nay tới 16h30 ngày 11/10.

Xem kết quả và thông tin hồ sơ nhập học tại: http://www.iuh.edu.vn/tuyensinh/thisinh