Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (Mã ngành: 7540106)

907

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề đáng quan tâm của xã hội hiện nay. Với sự tăng trưởng dân số và nhu cầu về thực phẩm ngày càng tăng, việc đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm đã trở thành một thách thức lớn đối với ngành sản xuất và tiêu thụ thực phẩm.

Ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm đã được phát triển để đảm bảo rằng thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

nganh dam bao chat luong va an toan thuc pham

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm là một ngành đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, tập trung vào các kỹ năng và kiến thức liên quan đến đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm từ giai đoạn sản xuất đến khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Sinh viên học trong ngành này sẽ được đào tạo về các kiến thức cơ bản về hóa học thực phẩm, vi sinh vật và vi khuẩn, kỹ thuật phân tích thực phẩm, kiểm soát chất lượng, quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, pháp luật liên quan đến thực phẩm và công nghệ thực phẩm.

Các sinh viên cũng được hướng dẫn về các phương pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm, bao gồm cả quá trình kiểm tra chất lượng thực phẩm và phát hiện sự cố, và các kỹ năng liên quan đến quản lý rủi ro an toàn thực phẩm.

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được thực hành tại các phòng thí nghiệm thực phẩm, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm hoặc các cơ sở nghiên cứu khoa học để có thể áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, các cơ quan chính phủ liên quan đến an toàn thực phẩm hoặc các tổ chức quốc tế đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm.

Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm có mã ngành xét tuyển đại học là 7540106.

2. Các trường đào tạo

Danh sách các trường đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm kèm điểm chuẩn cập nhật năm mới nhất như sau:

TTTên trườngĐiểm chuẩn ngành
1Trường Đại học Công thương TPHCM18
2 Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế15
3Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội15
4Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh19
5Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên15
6Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang15

3. Các khối xét tuyển

Các bạn có thể sử dụng các khối thi sau để đăng ký xét tuyển vào ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm theo quy định của mỗi trường:

 • Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối B04 (Toán, Sinh học, Giáo dục công dân)
 • Khối D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
 • Khối D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

4. Chương trình đào tạo

Tham khảo ngay chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh:

TTTên học phầnSố tín chỉ
IKHỐI KIẾN THỨC CHUNG32
aCác học phần bắt buộc28
1Triết học Mác – Lênin3
2Kinh tế chính trị Mác – Lênin2
3Chủ nghĩa xã hội khoa học2
4Tư tưởng Hồ Chí Minh2
5Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2
6Anh văn 13
7Anh văn 23
8Anh văn 33
9Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin3
10Toán cao cấp A13
11Toán cao cấp A22
12Giáo dục thể chất 12
13Giáo dục thể chất 22
14Giáo dục thể chất 31
15Giáo dục quốc phòng – an ninh 13
16Giáo dục quốc phòng – an ninh 22
17Giáo dục quốc phòng – an ninh 31
18Giáo dục quốc phòng – an ninh 42
bCác học phần tự chọn4
Nhóm A (chọn tối thiểu 1 học phần)2
1Xác suất thống kê cho kỹ thuật2
2Hóa vô cơ2
3Vật lý kỹ thuật2
Nhóm B (chọn tối thiểu 1 học phần)2
1Pháp luật đại cương2
2Logic học2
3Kỹ năng giao tiếp2
4Kinh tế học đại cương2
IIKIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH39
aCác học phần bắt buộc37
1Vẽ kỹ thuật2
2Kỹ thuật phòng thí nghiệm1
3Hóa hữu cơ3
4Hóa phân tích2
5Thí nghiệm hóa phân tích1
6Hóa học thực phẩm2
7Hóa sinh học thực phẩm2
8Thí nghiệm hóa học và hóa sinh học thực phẩm1
9Vi sinh vật học thực phẩm3
10Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm1
11Độc tố học thực phẩm2
12Phân tích vi sinh thực phẩm2
13Thí nghiệm phân tích vi sinh thực phẩm 11
14Thí nghiệm phân tích vi sinh thực phẩm 21
15Phân tích hóa lý thực phẩm 12
16Thí nghiệm phân tích hóa lý thực phẩm 12
17Thí nghiệm phân tích hóa lý thực phẩm 22
18Thí nghiệm phân tích hóa lý thực phẩm 21
19Nhập môn Công nghệ thực phẩm1
20Máy và thiết bị thực phẩm3
21Vệ sinh an toàn thực phẩm2
bCác học phần tự chọn2
1Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp2
2Văn hóa ẩm thực2
3Văn hóa doanh nghiệp2
4Thực phẩm chức năng2
IIIKIẾN THỨC NGÀNH (Giai đoạn 1 – Cấp bằng Cử nhân)50
aCác học phần bắt buộc43
1Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm2
2Công nghệ chế biến thực phẩm3
3Công nghệ bao bì, đóng gói thực phẩm2
4Phu jgia thực phẩm2
5Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu3
6Đánh giá cảm quan thực phẩm2
7Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm1
8Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê3
9Kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm trong ngành dịch vụ2
10Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm2
11Qy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)2
12Quản lý chất lượng và cải tiến2
13Đánh giá rủi ro và quản lý an toàn thực phẩm3
14Luật thực phẩm2
15Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thịt, thủy sản và nước chấm, gia vị1
16Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng lương thực, trà, cà phê, ca cao1
17Thực hành công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng đường, bánh, kẹo1
18Thực hành công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng rượu, bia, nước giải khát1
19Thực hành công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng các sản phẩm từ sữa1
20Thực hành công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng dầu thực vật và sản phẩm từ rau quả1
21Đồ án phân tích thực phẩm2
22Đồ án Đảm bảo chất lượng thực phẩm1
23Kiến tập1
24Thực tập tốt nghiệp2
bCác học phần tự chọn7
Nhóm A (chọn tối thiểu 3 học phần)6
1Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng rượu, bia, nước giải khát2
2Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sữa2
3Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau quả2
4Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng dầu thực vật2
5Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng đường, bánh, kẹo2
6Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng thịt, trứng, thủy sản2
7Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng trà, cà phê, ca cao2
8Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng lương thực2
9Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng nước chấm, gia vị2
Nhóm A (chọn tối thiểu 1 học phần)2
10Thực hành tổ chức và huấn luyện hội đồng cảm quan1
11Thực hành kỹ thuật hiện đại trong công nghệ thực phẩm1
12Thực hành thiết kế và kiểm tra bao bì thực phẩm1
13Thực hành ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ thực phẩm1

5. Cơ hội và công việc sau tốt nghiệp

Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm là một ngành đang phát triển mạnh và mang lại nhiều cơ hội và công việc cho sinh viên tốt nghiệp.

co hoi cong viec nganh dam bao chat luong va an toan thuc pham

Dưới đây là một số cơ hội và công việc trong ngành:

 • Chuyên viên đảm bảo chất lượng thực phẩm: đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm: phát triển các sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm hiện có để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
 • Chuyên viên phân tích thực phẩm: phân tích các thành phần của thực phẩm để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Chuyên viên đào tạo và giảng dạy: giảng dạy và huấn luyện các sinh viên về kiến thức và kỹ năng liên quan đến đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Chuyên viên tư vấn chất lượng thực phẩm: cung cấp các giải pháp và tư vấn cho các doanh nghiệp về cách đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Chuyên viên giám sát và kiểm tra thực phẩm: kiểm tra và đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
 • Chuyên viên quản lý chất lượng: quản lý hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Các cơ hội và công việc trong ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm là rất đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay và mang lại cho sinh viên tốt nghiệp nhiều cơ hội để phát triển.

6. Mức lương theo ngành

Mức lương của ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, trình độ, chức vụ, vị trí làm việc và quy mô của doanh nghiệp.

Theo thống kê, mức lương trung bình của các chuyên gia và nhân viên trong lĩnh vực này dao động từ khoảng 6 triệu đến 20 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào các yếu tố trên. Điều này có thể khác nhau giữa các công ty và vị trí làm việc khác nhau.

Nếu bạn quan tâm đến mức lương cụ thể cho một công việc trong ngành này, tốt nhất là nên tìm kiếm thông tin từ các nguồn tin cậy hoặc liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng để biết thêm chi tiết.

7. Các phẩm chất cần có

Để học ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, bạn cần có một số phẩm chất sau:

 • Kiên trì: Học ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm yêu cầu đòi hỏi sự kiên trì trong việc nghiên cứu, học tập và áp dụng các kiến thức và kỹ năng mới.
 • Tính cẩn thận: Ngành này yêu cầu độ chính xác và cẩn thận cao trong các quy trình kiểm tra, đánh giá và kiểm soát chất lượng thực phẩm.
 • Tư duy phản biện: Tư duy phản biện giúp bạn có khả năng phân tích và đánh giá đối với các thông tin và dữ liệu liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Kỹ năng này giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề về chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Tính sáng tạo: Tính sáng tạo giúp bạn tìm ra cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm một cách sáng tạo và độc đáo.
 • Tính tổ chức: Tính tổ chức giúp bạn quản lý và điều hành các quy trình và hoạt động liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Tính trách nhiệm: Trách nhiệm cao là yếu tố quan trọng trong ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, vì các sản phẩm thực phẩm tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp giúp bạn truyền đạt thông tin về chất lượng và an toàn thực phẩm một cách hiệu quả đến các đối tượng khác nhau trong ngành và đến người tiêu dùng.

Tổng hợp lại, ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm là một lĩnh vực rất quan trọng trong ngành thực phẩm, vì nó đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao nhất để bảo vệ sức khỏe và đời sống của con người.

Hi vọng bài viết này cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin trước khi lựa chọn ngành nghề cho mùa tuyển sinh sắp tới.

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.