Ngành Công nghệ Dệt, may (Mã ngành: 7540204)

0
515

Giới thiệu chung về ngành

Tên ngành: Công nghệ dệt may

Mã xét tuyển: 7540204

Nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, da giày

Thời gian đào tạo: 4 năm (hệ cử nhân) và 5 năm (hệ kỹ sư)

Các trường đào tạo ngành Công nghệ Dệt, may

Các trường có ngành Công nghệ dệt may như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương 28
Đại học Công nghiệp Hà Nội 22.8
Đại học Bách khoa Hà Nội 19.16 – 23.04
Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp 18 – 16 (NĐ)
 • Khu vực miền Nam
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Bách khoa TP HCM 23.5
Đại học Công nghiệp TP HCM 18
Đại học Công nghệ TP HCM 18
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM 17

Các khối thi ngành Công nghệ Dệt, May

Các khối xét tuyển ngành Công nghệ Dệt, may trong năm 2020 bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C01 (Văn, Toán, Vật lí)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)
 • Khối H00 (Văn, NK Vẽ NT 1, NK Vẽ NT 2)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Dệt, may

Tham khảo chương trình đào tạo ngành Công nghệ Dệt may của trường Đại học Bách khoa Hà Nội để nắm rõ hơn các môn học ngành này nhé.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KIẾN THỨC CHUNG
Những NLCB của CN Mác-Lênin I, II
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN
Pháp luật đại cương
Lý luận thể dục thể thao (bắt buộc)
Bơi lội (bắt buộc)
Tự chọn thể dục 1
Tự chọn thể dục 2
Tự chọn thể dục 3
Đường lối quân sự của Đảng
Công tác quốc phòng, an ninh
QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
Tiếng Anh I, II
Giải tích I, II, III
Đại số
Xác suất thống kê
Phương pháp tính
Vật lý đại cương I, II, III
Tin học đại cương
Hóa học
Hóa hữu cơ
II. KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CỐT LÕI NGÀNH
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật nhiệt
Đồ họa kỹ thuật cơ bản
Sức bền vật liệu
Nguyên lý máy
Nhập môn kỹ thuật dệt may
Tiếng Anh chuyên ngành dệt
Đồ án thiết kế
Cấu trúc sợi
Cấu trúc vải dệt thoi
Cấu trúc vải dệt kim
Quản lý sản xuất ngành dệt
Marketing dệt may
Đại cương công nghệ sợi dệt
Thực hành sợi, vải
Vật liệu dệt
Quản lý chất lượng ngành dệt
An toàn lao động và môi trường ngành dệt
Thực hành kiểm tra và phân tích vật liệu dệt may
Đại cương xử lý hóa học sản phẩm dệt
III. KIẾN THỨC BỔ TRỢ
Quản trị học đại cương
Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp
Tâm lý học ứng dụng
Kỹ năng mềm
Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật
Thiết kế mỹ thuật công nghiệp
Technical Writing and Presentation
Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun)
Mô đun 1: Công nghệ sợi
Kỹ thuật kéo sợi xơ ngắn
Kỹ thuật kéo sợi không cọc
Thiết kế dây chuyền kéo sợi
Thực hành sợi 1
Công nghệ sản xuất vải dệt thoi
Công nghệ sản xuất vải dệt kim
Công nghệ không dệt
Công nghệ sản xuất chỉ may
Mô đun 2: Công nghệ dệt
Chuẩn bị dệt
Kỹ thuật dệt thoi
Kỹ thuật dệt kim cơ bản
Kỹ thuật dệt kim hoa
Thực hành dệt 1
Thiết kế dây chuyền dệt
Công nghệ không dệt
Công nghệ sản xuất sợi
Mô đun 3: Vật liệu và Công nghệ Hóa Dệt
Hóa lý
Hóa học thuốc nhuộm
Công nghệ và thiết bị tiền xử lý sản phẩm dệt
Công nghệ và thiết bị nhuộm – in hoa sản phẩm dệt
Công nghệ – thiết bị hoàn tất và kỹ thuật đo màu
Thực hành công nghệ nhuộm – in hoa – hoàn tất sản phẩm dệt may
Phân tích sinh thái vật liệu dệt may
Mô đun 4: Vật liệu và công nghệ sản phẩm da giầy
Vật liệu da giầy
Thiết kế giầy cơ bản
Thiết kế sản phẩm da
Thiết kế giầy nâng cao
Công nghệ cắt may sản phẩm da giầy
Công nghệ gò ráp đế và hoàn tất giầy
Thiết kế dây chuyền sản xuất giầy
Thực hành công nghệ sản xuất giầy
Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân
Thực tập kỹ thuật
Đồ án tốt nghiệp cử nhân
Khối kiến thức kỹ sư
Tự chọn kỹ sư
Thực tập kỹ sư
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Cơ hội việc làm ngành Công nghệ dệt, may

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ dệt, may có thể thử sức ở các vị trí công việc như sau:

 • Làm việc ở phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu mẫu, phòng phát triễn mẫu
 • Đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, công tác chuẩn bị sản xuất
 • Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh
 • Quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may, nhân viên quản lý đơn hàng
 • Lập kế hoạch sản xuất, kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm
 • Định mức giá cho sản phẩm
 • Tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành may
 • Mở nhà xưởng hoặc tiệm may cho bản thân