Ngành Công nghệ Dệt, may (Mã ngành: 7540204)

0
390

Giới thiệu chung về ngành

Tên ngành: Công nghệ dệt may

Mã xét tuyển: 7540204

Nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, da giày

Thời gian đào tạo: 4 năm (hệ cử nhân) và 5 năm (hệ kỹ sư)

Các trường đào tạo ngành Công nghệ Dệt, may

Các trường có ngành Công nghệ dệt may như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương 28
Đại học Công nghiệp Hà Nội 22.8
Đại học Bách khoa Hà Nội 19.16 – 23.04
Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp 18 – 16 (NĐ)
 • Khu vực miền Nam
Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Bách khoa TP HCM 23.5
Đại học Công nghiệp TP HCM 18
Đại học Công nghệ TP HCM 18
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM 17

Các khối thi ngành Công nghệ Dệt, May

Các khối xét tuyển ngành Công nghệ Dệt, may trong năm 2020 bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối C01 (Văn, Toán, Vật lí)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • Khối D90 (Toán, KHTN, Anh)
 • Khối H00 (Văn, NK Vẽ NT 1, NK Vẽ NT 2)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Dệt, may

Tham khảo chương trình đào tạo ngành Công nghệ Dệt may của trường Đại học Bách khoa Hà Nội:

I. KIẾN THỨC CHUNG

 • Những NLCB của CN Mác-Lênin I
 • Những NLCB của CN Mác-Lênin II
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối CM của Đảng CSVN
 • Pháp luật đại cương
 • Lý luận thể dục thể thao (bắt buộc)
 • Bơi lội (bắt buộc)
 • Tự chọn thể dục 1
 • Tự chọn thể dục 2
 • Tự chọn thể dục 3
 • Đường lối quân sự của Đảng
 • Công tác quốc phòng, an ninh
 • QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
 • Tiếng Anh I
 • Tiếng Anh II
 • Giải tích I
 • Giải tích II
 • Giải tích III
 • Đại số
 • Xác suất thống kê
 • Phương pháp tính
 • Vật lý đại cương I
 • Vật lý đại cương II
 • Vật lý đại cương III
 • Tin học đại cương
 • Hóa học
 • Hóa hữu cơ

II. KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CỐT LÕI NGÀNH

 • Kỹ thuật điện
 • Kỹ thuật nhiệt
 • Đồ họa kỹ thuật cơ bản
 • Sức bền vật liệu
 • Nguyên lý máy
 • Nhập môn kỹ thuật dệt may
 • Tiếng Anh chuyên ngành dệt
 • Đồ án thiết kế
 • Cấu trúc sợi
 • Cấu trúc vải dệt thoi
 • Cấu trúc vải dệt kim
 • Quản lý sản xuất ngành dệt
 • Marketing dệt may
 • Đại cương công nghệ sợi dệt
 • Thực hành sợi, vải
 • Vật liệu dệt
 • Quản lý chất lượng ngành dệt
 • An toàn lao động và môi trường ngành dệt
 • Thực hành kiểm tra và phân tích vật liệu dệt may
 • Đại cương xử lý hóa học sản phẩm dệt

III. KIẾN THỨC BỔ TRỢ

 • Quản trị học đại cương
 • Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp
 • Tâm lý học ứng dụng
 • Kỹ năng mềm
 • Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật
 • Thiết kế mỹ thuật công nghiệp
 • Technical Writing and Presentation

Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun)

Mô đun 1: Công nghệ sợi

 • Kỹ thuật kéo sợi xơ ngắn
 • Kỹ thuật kéo sợi không cọc
 • Thiết kế dây chuyền kéo sợi
 • Thực hành sợi 1
 • Công nghệ sản xuất vải dệt thoi
 • Công nghệ sản xuất vải dệt kim
 • Công nghệ không dệt
 • Công nghệ sản xuất chỉ may

Mô đun 2: Công nghệ dệt

 • Chuẩn bị dệt
 • Kỹ thuật dệt thoi
 • Kỹ thuật dệt kim cơ bản
 • Kỹ thuật dệt kim hoa
 • Thực hành dệt 1
 • Thiết kế dây chuyền dệt
 • Công nghệ không dệt
 • Công nghệ sản xuất sợi

Mô đun 3: Vật liệu và Công nghệ Hóa Dệt

 • Hóa lý
 • Hóa học thuốc nhuộm
 • Công nghệ và thiết bị tiền xử lý sản phẩm dệt
 • Công nghệ và thiết bị nhuộm – in hoa sản phẩm dệt
 • Công nghệ-thiết bị hoàn tất và kỹ thuật đo màu
 • Thực hành công nghệ nhuộm – in hoa – hoàn tất sản phẩm dệt may
 • Phân tích sinh thái vật liệu dệt may

Mô đun 4: Vật liệu và công nghệ sản phẩm da giầy

 • Vật liệu da giầy
 • Thiết kế giầy cơ bản
 • Thiết kế sản phẩm da
 • Thiết kế giầy nâng cao
 • Công nghệ cắt may sản phẩm da giầy
 • Công nghệ gò ráp đế và hoàn tất giầy
 • Thiết kế dây chuyền sản xuất giầy
 • Thực hành công nghệ sản xuất giầy

Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân

 • Thực tập kỹ thuật
 • Đồ án tốt nghiệp cử nhân

Khối kiến thức kỹ sư

 • Tự chọn kỹ sư
 • Thực tập kỹ sư
 • Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Cơ hội việc làm ngành Công nghệ dệt, may

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ dệt, may có thể thử sức ở các vị trí công việc như sau:

 • Làm việc ở phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu mẫu, phòng phát triễn mẫu
 • Đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, công tác chuẩn bị sản xuất
 • Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh
 • Quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may, nhân viên quản lý đơn hàng
 • Lập kế hoạch sản xuất, kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm
 • Định mức giá cho sản phẩm
 • Tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành may
 • Mở nhà xưởng hoặc tiệm may cho bản thân