Ngành Kỹ thuật địa chất (Mã ngành: 7520501)

148

Ngành Kỹ thuật Địa chất là một ngành học khoa học và kỹ thuật phục vụ cho việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giải quyết các vấn đề về địa chất, tài nguyên nước, tài nguyên quần thể, với những kiến thức về môi trường, địa chất và địa lý.

Nếu bạn đang quan tâm tới ngành học này thì dưới đây là những thông tin bạn cần biết.

nganh ky thuat dia chat

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Kỹ thuật Địa chất là một ngành đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật địa lý, địa chất và địa kỹ thuật. Ngành học nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên, các quá trình hình thành và thay đổi của địa lý và đất đai và cách sử dụng các tài nguyên một cách hiệu quả và bền vững.

Sinh viên trong ngành sẽ học về các kiến thức liên quan đến địa chất học, khoáng sản, nước, đất và khí hậu, cũng như các kỹ thuật và công nghệ để sử dụng tài nguyên này một cách hiệu quả.

2. Các trường đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất

Danh sách các trường Đại học tuyển sinh và đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất mới nhất năm 2022 như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Trường Đại học Mỏ – Địa chất 15
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 18
Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM 60.35
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 15
Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM 17

3. Các khối thi ngành Kỹ thuật địa chất

Các bạn có thể xét tuyển ngành kỹ thuật địa chất theo một trong các khối thi sau:

 • Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • Khối A04 (Toán, Vật lý, Địa lí)
 • Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối C04 (Văn, Toán, Địa lí)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất

Tham khảo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất của trường Đại học Mỏ – Địa chất để hiểu rõ hơn sinh viên ngành này sẽ được học những gì nhé.

Chi tiết chương trình như sau:

TT Tên học phần Số tín chỉ
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 50
I Toán & Khoa học tự nhiên (học phần bắt buộc) 29
1 Đại số tuyến tính 4
2 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3
3 Vật lý đại cương 1 4
4 Thí nghiệm vật lý 1 1
5 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3
6 Giải tích 1 4
7 Giải tích 2 4
8 Các môn tự chọn nhóm A (tối thiểu 6 tín chỉ) 6
II Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 13
9 Triết học Mác-Lênin 3
10 Pháp luật đại cương 2
11 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
12 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
13 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
14 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
III Chứng chỉ 14
15 Giáo dục thể chất 3
16 Giáo dục quốc phòng 11
IV Ngoại ngữ 6
17 Tiếng Anh 1 3
18 Tiếng Anh 2 3
B KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH/ NHÓM NGÀNH 55
19 Địa hóa 2
20 Xác suất thống kê 3
21 Nhập môn kỹ thuật địa chất 3
22 Khoáng vật học + TH 3
23 Địa chất đại cương 3
24 Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất 3
25 Trắc địa đại cương + TH 3
26 Địa chất thủy văn đại cương + TN 3
27 Thực tập địa chất thủy văn 1
28 Thạch học + TH 4
29 Đất xây dựng + TH 3
30 Địa vật lý Đại cương + TH 3
31 Địa chất khoáng sản + TH 4
32 Thực tập Địa chất cơ sở 2
33 Địa chất động lực công trình 3
34 Thực tập địa chất công trình 1
35 GIS và viễn thám 3
36 Vận động của nước dưới đất 3
37 Toán ứng dụng trong nghiên cứu địa chất 3
38 Kỹ thuật khoan 2
C KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 40
39 Các phương pháp điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản + TH 3
40 Các phương pháp điều tra, đánh giá tài nguyên nước 3
41 Pháp pháp thăm dò mỏ 3
42 Địa chất công trình chuyên môn 3
43 Các môn tự chọn nhóm B (tối thiểu 9 tín chỉ) 9
44 Các môn tự chọn nhóm C (tối thiểu 9 tín chỉ) 9
45 Thực tập tốt nghiệp 2
46 Đồ án tốt nghiệp 8

5. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Ngành Kỹ thuật Địa chất mang đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp tại các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, năng lượng, xây dựng, địa chất, tài nguyên nước, khai thác mỏ.

Các vị trí công việc có thể bao gồm kỹ sư địa chất, kỹ sư năng lượng, kỹ sư tài nguyên nước, chuyên viên môi trường, nhà phân tích tài nguyên.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp từ ngành Kỹ thuật Địa chất có thể làm các vị trí công việc như: Giải pháp kỹ thuật địa chất, Quản lý dự án địa chất, Chuyên viên tài nguyên nước, Nghiên cứu vấn đề địa chất, Chuyên viên quản lý môi trường, Chuyên viên giám sát chất lượng môi trường.

6. Mức lương ngành kỹ thuật địa chất

Mức lương bình quân cho nhân viên ngành kỹ thuật địa chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí công việc, địa điểm, công ty. Theo dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy, mức lương bình quân cho nhân viên ngành kỹ thuật địa chất tại Việt Nam khoảng từ 10-15 triệu đồng một tháng.

7. Các phẩm chất cần có

Các phẩm chất cần thiết để học tập và làm việc trong ngành kỹ thuật địa chất bao gồm:

 • Sự quan tâm về môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
 • Khả năng nghiên cứu và phân tích.
 • Kỹ năng mềm như giao tiếp và làm việc nhóm.
 • Sự chăm chỉ và tỉ mỉ trong công việc.
 • Kiến thức về mô hình hóa và phần mềm kỹ thuật.
 • Năng lực sáng tạo và tự học.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.