Ngành Kỹ thuật dầu khí (Mã ngành: 7520604)

174

Ngành kỹ thuật dầu khí là ngành học cung cấp cho các nhà quản lý và kỹ sư đủ kinh nghiệm và kiến thức để giải quyết các vấn đề của ngành dầu khí và tạo ra các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề sản xuất và kinh tế.

nganh ky thuat dau khi

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành kỹ thuật dầu khí là một ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đào tạo các kiến thức liên quan đến sản xuất, chế tạo và sử dụng các nguồn tài nguyên dầu khí.

Sinh viên được đào tạo về các kỹ thuật liên quan đến dầu khí bao gồm khai thác dầu, tìm kiếm, xử lý và chế biến dầu, quản lý tài nguyên và các nền tảng công nghệ hỗ trợ. Ngoài ra, các kiến thức khác về kinh tế, môi trường và an toàn cũng được chú trọng.

2. Các trường đào tạo ngành Kỹ thuật dầu khí

Các trường đào tạo ngành Kỹ thuật dầu khí và điểm chuẩn cập nhật mới nhất như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2022
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 18
Trường Đại học Bách khoa TPHCM 60.35
Trường Đại học Mỏ – Địa chất 18

3. Các khối thi ngành Kỹ thuật dầu khí

Để đăng ký xét tuyển ngành Kỹ thuật dầu khí của các trường trên, bạn có thể sử dụng một trong các khối thi sau:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dầu khí

Tham khảo ngay chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dầu khí của trường Đại học Mỏ – Địa chất để nắm rõ kiến thức sinh viên ngành kỹ thuật dầu khí sẽ được học trong 4,5 năm là gì.

Chi tiết chương trình như sau:

TT Tên học phần Số tín chỉ
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 65
I Toán & Khoa học tự nhiên (học phần bắt buộc) 32
1 Đại số tuyến tính 4
2 Giải tích 1 4
3 Giải tích 2 4
4 Phương pháp tính 3
5 Xác suất thống kê 3
6 Thí nghiệm vật lý 1 1
7 Vật lý đại cương 1 4
8 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3
9 Các môn tự chọn nhóm A (tối thiểu 6 tín chỉ) 6
II Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội 13
10 Triết học Mác-Lênin 3
11 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
12 Pháp luật đại cương 2
13 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
15 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
III Chứng chỉ 14
16 Giáo dục thể chất 3
17 Giáo dục quốc phòng 11
IV Ngoại ngữ 6
18 Tiếng Anh 1 3
19 Tiếng Anh 2 3
B KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH/ NHÓM NGÀNH 53
20 Cân bằng pha và hóa keo + TN 3
21 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3
22 Cơ học chất lỏng 2
23 Cơ học kỹ thuật 2
24 Địa chất cơ sở 2
25 Thực tập địa chất cơ sở 1
26 Nhập môn ngành Kỹ thuật dầu khí 2
27 Thực tập giáo học kỹ thuật dầu khí 2
28 Địa vật lý đại cương + TH 3
29 Địa vật lý giếng khoan dầu khí 2
30 Vật lý vỉa dầu khí 3
31 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí cơ bản 2
32 Địa chất dầu khí đại cương 3
33 Nguyên lý phá hủy 2
34 Kỹ thuật dầu khí đại cương 3
35 Hoàn thiện giếng dầu khí 2
36 Dung dịch khoan và vữa trám 3
37 Thiết bị dầu khí đại cương 2
38 Công trình dầu khí đại cương 2
39 Nhiệt động học trong kỹ thuật dầu khí 2
40 Sức bền vật liệu B 2
41 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất 2
42 Địa chất khai thác dầu khí + TH 3
43 Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan 2
44 Giàn khoan và xây lắp thiết bị 3
45 Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí 2
46 Thực tập địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất 2
47 Tinh thể, khoáng vật, thạch học 3
48 Cơ sở địa chất thủy văn – địa chất công trình 3
C KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 40
I Chuyên ngành Khoan – Khai thác dầu khí 40
1 Công nghệ khoan dầu khí 4
2 Đồ án công nghệ khoan dầu khí 4
3 Công nghệ khai thác dầu khí 1
4 Đồ án công nghệ khai thác dầu khí 1
5 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu 2
6 Các môn tự chọn nhóm B (tối thiểu 9 tín chỉ) 9
7 Các môn tự chọn nhóm C (tối thiểu 9 tín chỉ) 9
8 Thực tập tốt nghiệp 2
9 Đồ án tốt nghiệp 8
II Chuyên ngành Khoan thăm dò – Khảo sát 40
1 Khoan thăm dò khoáng sản rắn 3
2 Đồ án khoan thăm dò khoáng sản rắn 1
3 Khoan thăm dò và khai thác nước 3
4 Đồ án khoan thăm dò và khai thác nước 1
5 Khoan khảo sát công trình và giếng kỹ thuật 2
6 Nâng cao tỷ lệ mẫu khoan 2
7 Các môn tự chọn nhóm B (tối thiểu 9 tín chỉ) 9
8 Các môn tự chọn nhóm C (tối thiểu 9 tín chỉ) 9
9 Thực tập tốt nghiệp 2
10 Đồ án tốt nghiệp 8
II Chuyên ngành Thiết bị dầu khí 40
1 Công trình đường ống và bể chứa 3
2 Đồ án tốt nghiệp 8
3 Thiết bị khai thác dầu khí 1 3
4 Thiết bị khoan dầu khí 1 3
5 Thiết bị xử lý sản phẩm khai thác 3
6 Thực tập tốt nghiệp 2
7 Tự chọn B (Tiếng Anh chuyên ngành Thiết bị dầu khí) 3
8 Tự chọn B (Tin học ứng dụng chuyên ngành Thiết bị dầu khí) 3
9 Tự chọn B 3
10 Tự chọn C (Cơ sở Thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan) 3
11 Tự chọn C (Kỹ thuật an toàn trên các công trình DK 3
12 Tự chọn C 3
IV Chuyên ngành Địa chất dầu khí 40
1 Thăm dò địa chấn 3
2 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí ứng dụng + BTL 2
3 Địa chất dầu khí ứng dụng + BTL 2
4 Địa chất khai thác dầu khí + TH 3
5 Đồ án thăm dò và thẩm lượng dầu khí 2
6 Đồ án tốt nghiệp 8
7 Thực tập tốt nghiệp 2
8 Tự chọn B 9
9 Tự chọn C 9

5. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật dầu khí, sinh viên có thể trở thành các chuyên gia chuyên ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và quản lý các dự án dầu khí. Họ cũng có thể làm việc trong các vị trí quản lý, kỹ thuật và tư vấn cho các công ty dầu khí, tập đoàn dầu khí và các tổ chức liên quan đến dầu khí.

Các công việc trong ngành kỹ thuật dầu khí có thể kể tới như:

 • Kỹ sư thiết kế dầu khí
 • Kỹ sư phân tích dầu khí
 • Kỹ sư quản lý dầu khí
 • Kỹ sư sản xuất dầu khí
 • Kỹ sư cải tiến sản xuất dầu khí
 • Nhân viên tài nguyên nước và môi trường

Bạn cũng có thể tham khảo một số công việc thuộc các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường như kỹ sư tài nguyên nước và môi trường.

6. Mức lương ngành kỹ thuật dầu khí

Mức lương bình quân của nhân sự ngành kỹ thuật dầu khí có thể khác nhau tùy theo công ty, vị trí và kinh nghiệm làm việc. Trung bình mức lương của người có chuyên môn ngành kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam có thể khoảng từ 15-20 triệu đồng một tháng.

7. Các phẩm chất cần có

Để học tốt ngành kỹ thuật dầu khí, bạn cần có những phẩm chất quan trọng như sau:

 • Sự quan tâm đến lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.
 • Khả năng tự học và tìm tòi kiến thức mới.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm.
 • Khả năng giao tiếp và biết cách giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng đọc và hiểu sách về kỹ thuật và công nghệ.
 • Các kiến thức cơ bản về toán học, vật lý và hóa học.
 • Khả năng sử dụng máy tính và phần mềm kỹ thuật.
 • Sự tự tin và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.