Điểm chuẩn các trường công an, quân đội năm 2022

4016

Tra cứu ngay điểm chuẩn/điểm trúng tuyển các trường đại học, học viện công an, quân đội năm 2022.

Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 17/09/2022.

Điểm chuẩn các trường công an

Điểm chuẩn các trường đại học, học viện công an năm 2022 như sau:

Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân
Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân – T36
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy
Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân
Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân
Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Điểm chuẩn các trường quân đội

Điểm chuẩn các trường quân đội năm 2022 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Chính trị
Điểm chuẩn Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội
Điểm chuẩn Học viện Biên phòng
Điểm chuẩn Học viện Hải quân
Điểm chuẩn Học viện Hậu cần
Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã
Điểm chuẩn Học viện Lục quân Đà Lạt
Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân
Điểm chuẩn Học viện Quân Y
Điểm chuẩn Học viện Quốc phòng Việt Nam
Điểm chuẩn Trường sĩ quan Chính trị
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Công Binh (Đại học Ngô Quyền)
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (ĐH Trần Đại Nghĩa)
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn)
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Pháo binh
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Phòng hóa
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin Liên lạc)