Điểm chuẩn Học viện Biên phòng năm 2021

0
4470

Học viện Biên phòng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Biên phòng năm 2021

Điểm sàn Học viện Biên phòng

Điểm sàn Học viện Biên phòng năm 2021 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn
Thí sinh miền Bắc A01, C00
Thí sinh miền Nam A01, C00

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Biên phòng

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Biên phòng năm 2021 như sau:

Ngành/Đối tượng XT Khối XT Điểm chuẩn
NGÀNH BIÊN PHÒNG
Thí sinh Nam miền Bắc A01

 
Tuyển thẳng HSG bậc THPT 25.5
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 26.35
Thí sinh Nam miền Nam  
Quân khu 4 (xét kết quả thi THPT) 24.15
Quân khu 5 (xét kết quả thi THPT) 24.5
Quân khu 7 (xét HSG bậc THPT) 24.8
Quân khu 7 (xét kết quả thi THPT) 25.0
Quân khu 7 (xét điểm học bạ THPT) 28.52
Quân khu 9 (xét kết quả thi THPT) 24.85
Quân khu 9 (xét điểm học bạ THPT) 28.51
Thí sinh Nam miền Bắc C00
Tuyển thẳng HSG bậc THPT 25.0
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 28.5
Thí sinh Nam miền Nam
Quân khu 4 (xét kết quả thi THPT) 27.25
Quân khu 5 (xét kết quả thi THPT) 27.5
Quân khu 5 (xét điểm học bạ THPT) 23.15
Quân khu 7 (xét kết quả thi THPT) 27.0
Quân khu 7 (xét điểm học bạ THPT) 22.68
Quân khu 9 (xét kết quả thi THPT) 26.25
Quân khu 9 (xét điểm học bạ THPT) 24.13
NGÀNH LUẬT HỌC
Thí sinh Nam miền Bắc C00 27.25
Thí sinh Nam miền Nam
Xét kết quả thi THPT 26.25
Xét điểm học bạ THPT

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Biên phòng năm 2020 (ngành Biên phòng) như sau:

Khu vực xét tuyển
Khối XT
Điểm chuẩn 2020
Thí sinh miền Bắc A01 24.7
C00 28.5
Quân khu 4 (Quảng trị + TT. Huế) A01 27
C00 27
Quân khu 5 A01 25.4
C00 27
Quân khu 7 A01 20.4
C00 26.25
Quân khu 9 A01 22.25
C00 27.5
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Biên phòng (ngành Biên phòng) các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn 2019
Thí sinh miền Bắc A01 21.85
C00 26.5
Quân khu 4 (Quảng trị + TT. Huế) A01 23.45
C00 25
Quân khu 5 A01 19.3
C00 24.75
Quân khu 7 A01 22.65
C00 24
Quân khu 9 A01 20.55
C00 25