Điểm chuẩn Học viện Biên phòng năm 2020

0
163

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Học viện Biên phòng năm 2020.

Điểm sàn Học viện Biên phòng

Điểm sàn Học viện Biên phòng năm 2020 (ngành Biên phòng) như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Thí sinh miền Bắc A01, C00 18
Thí sinh miền Nam A01, C00 17

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Biên phòng

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Biên phòng năm 2020 (ngành Biên phòng) như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT
Điểm chuẩn 2020
Thí sinh miền Bắc A01 24.7
C00 28.5
Quân khu 4 (Quảng trị + TT. Huế) A01 27
C00 27
Quân khu 5 A01 25.4
C00 27
Quân khu 7 A01 20.4
C00 26.25
Quân khu 9 A01 22.25
C00 27.5
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Biên phòng (ngành Biên phòng) các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn 2019
Thí sinh miền Bắc A01 21.85
C00 26.5
Quân khu 4 (Quảng trị + TT. Huế) A01 23.45
C00 25
Quân khu 5 A01 19.3
C00 24.75
Quân khu 7 A01 22.65
C00 24
Quân khu 9 A01 20.55
C00 25