Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2020

0
158

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung trường Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2020.

Điểm sàn Đại học Cảnh sát Nhân dân

Điểm sàn trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2020 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm sàn 2020
Nghiệp vụ Cảnh sát A01, C03, D01 17.75
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y B00 22

Lưu ý: Mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Cảnh sát Nhân dân

  • Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2020 như sau:
Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn 2020
Đợt 1 Đợt 2
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam) A01 22.66
C03 21.55
D01 21.68
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ) A01 25.83
C03 26.36
D01 26.45
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y B00 24.8
  • Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cảnh sát nhân dân các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn
2018 2019
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam phía Bắc) A01 23.85 Không tuyển sinh
C03 23.9
D01 22.95
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ phía Bắc) A01 24.4
C03 23.6
D01 24.2
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam phía Nam) A01 23.85
C03 23.9
D01 22.95
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ phía Nam) A01 24.4
C03 23.6
D01 24.2
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y B00 18.45