Điểm chuẩn trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022

1819

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Cảnh sát Nhân dân năm 2022

Điểm sàn Đại học Cảnh sát Nhân dân

Điểm sàn trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm sàn
Nghiệp vụ Cảnh sát A01, C03, D01
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y B00

Lưu ý: Mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Cảnh sát Nhân dân

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cảnh sát nhân dân xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Đang cập nhật…

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành
Địa bàn Khối XT
Điểm chuẩn
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam) 4 A00 24.51
A01 25.39
C03 24.93
D01 24.03
5 A00 25.63
A01 26.85
C03 26.06
D01 27.43
6 A00 24.58
A01 25.5
C03 24.24
D01 25.36
7 A00 25.51
A01 26.48
C03 26.21
D01 25.94
8 A00 23.61
A01 24.5
C03 23.8
D01 24.76
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ) 4 A00 26.66
A01 27.65
C03 28.03
D01 27.75
5 A00 27.11
A01 27.21
C03 28.26
D01 27.66
6 A00 25.25
A01 27.04
C03 26.34
D01 26.15
7 A00 25.65
A01 27.26
C03 27.35
D01 27.48
8 A00 17.75
A01 17.75
C03 17.75
D01 17.75
  • Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cảnh sát nhân dân các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn
2018 2019
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam phía Bắc) A01 23.85 Không tuyển sinh
C03 23.9
D01 22.95
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ phía Bắc) A01 24.4
C03 23.6
D01 24.2
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam phía Nam) A01 23.85
C03 23.9
D01 22.95
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ phía Nam) A01 24.4
C03 23.6
D01 24.2
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y B00 18.45