Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2020

0
262

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) năm 2020.

Điểm sàn Trường Sĩ quan Lục quân 1

Điểm sàn Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Chỉ huy tham mưu A00, A01 18
Đại học ngành QSCS C00 15
Cao đẳng ngành QSCS C00 10

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 1

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2020 như sau:
Ngành xét tuyển Khối XT Điểm chuẩn 2020
Chỉ huy tham mưu A00, A01 23.5
Đại học ngành QSCS C00 15
Cao đẳng ngành QSCS C00 11
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 1 các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Chỉ huy tham mưu A00, A01 20.65 22.3
Đại học ngành QSCS C00 / 15
Cao đẳng ngành QSCS C00 / /