Điểm chuẩn Học viện Hải Quân năm 2020

0
178

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Học viện Hải Quân năm 2020.

Điểm sàn Học viện Hải Quân

Điểm sàn Học viện Hải Quân năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Điểm sàn 2020
Thí sinh miền Bắc 16
Thí sinh miền Nam 16

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hải Quân

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hải Quân năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Điểm chuẩn 2020
Tiêu chí phụ
Thí sinh Nam miền Bắc 25.2 Thí sinh ở mức 25.2 điểm yêu cầu có điểm môn Toán >= 9.2
Thí sinh Nam miền Bắc 24.85 Thí sinh ở mức 24.85 điểm yêu cầu:
+ TCP 1: Điểm Toán >= 8.6
+ TCP 2: Điểm Lý >= 7.5
+ TCP 3: Điểm Hóa/Anh >= 8.5
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hải Quân các năm trước như sau:
Tên ngành
Điểm chuẩn
  Năm 2018 Năm 2019
Thí sinh miền Bắc 20.45 21.7
Thí sinh miền Nam 19.8 21