Điểm chuẩn Học viện Hải Quân năm 2022

840

Học viện Hải quân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Hải quân năm 2022

Điểm sàn Học viện Hải Quân

Điểm sàn Học viện Hải Quân năm 2022 như sau:

Đối tượng xét tuyển Điểm sàn
Thí sinh miền Bắc
Thí sinh miền Nam

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hải Quân

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hải Quân năm 2022 như sau:

Đối tượng xét tuyển Điểm chuẩn Tiêu chí phụ
Thí sinh nam miền Bắc 23.7 TCP1: Toán >= 8.2, TCP2: Lý >= 8.25
Thí sinh nam miền Nam 23.75 TCP1: Toán >= 8.0, TCP2: Lý >= 7.5

Điểm chuẩn năm 2021:

Đối tượng/Ngành XT Điểm chuẩn Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét HSG bậc THPT 24.4
Xét kết quả thi THPT 24.55
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét HSG bậc THPT 23.35 Thí sinh mức điểm 23.35 yêu cầu điểm Toán >= 8.6
Xét kết quả thi THPT 25.95

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hải Quân các năm trước như sau:

Đối tượng/Ngành XT Điểm chuẩn
2018 2019 2020
Thí sinh miền Bắc 20.45 21.7 25.2
Thí sinh miền Nam 19.8 21 24.85