Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân 2022

5764

Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2021

Điểm sàn Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

Điểm sàn trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2022 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm sàn
Công nghệ thông tin A00, A01

Lưu ý:

  • Điểm sàn chưa tính điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực
  • Điểm từng môn đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 (chưa nhân hệ số)

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Đối tượng XT Khu vực Khối thi Điểm chuẩn
Thí sinh nam Phía Bắc A00 19.5
A01 19.3
Thí sinh nam Phía Nam A00 17.75
A01 17.99
Thí sinh nữ Phía Bắc A00 21.84
A01 24.74
Thí sinh nữ Phía Nam A00 20.86
A01 20.37

Điểm chuẩn năm 2021:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm chuẩn
Thí sinh Nam phía Bắc A00 25.20
A01 25.66
Thí sinh Nữ phía Bắc A00 27.34
A01 27.98
Thí sinh Nam phía Nam A00 21.14
A01 23.14
Thí sinh Nữ phía Nam A00 26.33
A01 27.15

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển
Khối XT
Điểm chuẩn 2020
Thí sinh nam phía Bắc A00 26.1
A01 22.35
Thí sinh nữ phía Bắc A00 25.65
Thí sinh nam phía Nam A00 25.48
A01 23.25
Thí sinh nữ phía Nam A00 25.5