Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2020

0
113

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2020.

Điểm sàn Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

Điểm sàn trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2020 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm sàn 2020
Công nghệ thông tin A00, A01 15
Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01 15

Lưu ý:

  • Điểm sàn chưa tính điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực
  • Điểm từng môn đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

  • Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2020 như sau:
Đối tượng xét tuyển
Khối XT
Điểm chuẩn 2020
Thí sinh nam phía Bắc A00 26.1
A01 22.35
Thí sinh nữ phía Bắc A00 25.65
Thí sinh nam phía Nam A00 25.48
A01 23.25
Thí sinh nữ phía Nam A00 25.5