Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2021

0
185

Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2021.

Điểm chuẩn trúng tuyển sẽ được cập nhật trước ngày 17/9/2021.

Điểm sàn Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

Điểm sàn trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2020 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm sàn
    Năm 2020 Năm 2021
Công nghệ thông tin A00, A01 15 17.75
Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01 15

Lưu ý:

  • Điểm sàn chưa tính điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực
  • Điểm từng môn đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 (chưa nhân hệ số)

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

Điểm chuẩn năm 2021 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 16/09/2021.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển
Khối XT
Điểm chuẩn 2020
Thí sinh nam phía Bắc A00 26.1
A01 22.35
Thí sinh nữ phía Bắc A00 25.65
Thí sinh nam phía Nam A00 25.48
A01 23.25
Thí sinh nữ phía Nam A00 25.5