Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Công Binh năm 2020

0
124

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Công Binh (Đại học Ngô Quyền) năm 2020.

Điểm sàn Trường Sĩ quan Công Binh

Điểm sàn Trường Sĩ quan Công Binh năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Thí sinh miền Bắc A00, A01 18
Thí sinh miền Nam 18

Lưu ý: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên.

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Công Binh

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Công Binh năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
Thí sinh miền Bắc A00, A01 24.1
Thí sinh miền Nam 23.65
    Lưu ý: Thí sinh miền Bắc xét tiêu chí phụ là điểm môn Toán >= 8.6
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Công Binh các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Thí sinh miền Bắc A00, A01 21.2 18.65
Thí sinh miền Nam 19.65 18.75