Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2020

0
177

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2020.

Điểm sàn Trường Sĩ quan Pháo binh

Điểm sàn Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 16
Thí sinh nam miền Nam 15

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Pháo binh

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 24.4
Thí sinh nam miền Nam 22.1
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Pháo binh các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 20.85 20.35
Thí sinh nam miền Nam 19.5 17.25