Điểm chuẩn Trường sĩ quan Chính trị năm 2021

0
9771

Trường Sĩ quan Chính trị chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Điểm sàn Trường sĩ quan Chính trị

Điểm sàn nhận hồ sơ Trường sĩ quan Chính trị năm 2021 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn
Thí sinh miền Bắc A00 21.0
C00 22.0
D01 21.0
Thí sinh miền Nam A00 20.0
C00 21.0
D01 20.0

Lưu ý: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên.

Điểm chuẩn Trường sĩ quan Chính trị

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường sĩ quan Chính trị năm 2021 như sau:

Ngành/Đối tượng XT
Khối XT Điểm chuẩn
Thí sinh Nam miền Bắc
Xét HSG bậc THPT C00 27.0
Xét kết quả thi THPT C00 28.5
A00 25.05
D01 25.4
Xét học bạ THPT C00
Thí sinh Nam miền Nam
Xét kết quả thi THPT

C00 27.0
A00 23.0
D01 23.1
Xét học bạ THPT

C00 26.77
A00 24.13
D01
    *Tiêu chí phụ:
    *Tiêu chí phụ

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Trường sĩ quan Chính trị các năm trước như sau:

Tên ngành/Đối tượng XT
Khối XT Điểm chuẩn
2019 2020
Thí sinh Nam miền Bắc A00 22.6 25.9
C00 26.5 28.5
D01 22.45 24.3
Thí sinh Nam miền Nam A00 20.75 24.65
C00 24.91 27
D01 21.35 23.25
Tuyển thẳng HSG quốc gia (nam miền Bắc) C00 /
Tuyển thẳng HSG quốc gia (nam miền Nam) C00 26.5