Điểm chuẩn Trường sĩ quan Chính trị năm 2020

0
246

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường sĩ quan Chính trị năm 2020.

Điểm sàn Trường sĩ quan Chính trị

Điểm sàn Trường sĩ quan Chính trị năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Thí sinh miền Bắc A00 17
C00 18
D01 17
Thí sinh miền Nam A00 16
C00 17
D01 16

Lưu ý: Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên.

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường sĩ quan Chính trị

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường sĩ quan Chính trị năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
Thí sinh Nam miền Bắc A00 25.9
C00 28.5
D01 24.3
Thí sinh Nam miền Nam A00 24.65
C00 27
D01 23.25
Tuyển thẳng HSG quốc gia (nam miền Bắc) C00 /
Tuyển thẳng HSG quốc gia (nam miền Nam) C00 26.5
    Lưu ý: Thí sinh Nam miền Nam (khối C00) có điểm xét tuyển = 27.0 xét tiêu chí phụ điểm môn Văn >= 9.0
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường sĩ quan Chính trị các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Thí sinh Nam miền Bắc A00 18.35 22.6
C00 25.75 26.5
D01 21.05 22.45
Thí sinh Nam miền Nam A00 19.65 20.75
C00 24 24.91
D01 19.8 21.35