Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2021

0
2553

Học viện Chính trị Công an nhân dân chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Điểm sàn Học viện Chính trị Công an nhân dân

Điểm sàn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2020 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm sàn 2020
Xây dựng lực lượng CAND A01, C03, D01 17.75

Lưu ý: Mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính trị Công an nhân dân

Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2021 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm chuẩn
Ngành Xây dựng lực lượng CAND
Thí sinh Nam phía Bắc A01 26.28
C00 28.38
C03 27.88
D01 25.01
Thí sinh Nam phía Nam A01 28.29
C00 27.19
C03 /
D01 /
Thí sinh Nữ phía Bắc A01 27.89
C00 30.34
C03 28.39
D01 28.45
Thí sinh Nữ phía Nam A01 24.4
C00 29.55
C03 27.54
D01 26.61

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển
Khối XT
Điểm chuẩn 2020
Đợt 1 Đợt bổ sung
Thí sinh Nam phía Bắc A01 21.4 22.7
C03 20.81 /
D01 23.06 /
Thí sinh Nữ phía Bắc A01 25.93 /
C03 27.34 /
D01 26.68 /
Thí sinh Nam phía Nam A01 27.3 /
C03 22.59 /
D01 / 19.89
Thí sinh Nữ phía Nam A01 25.71 /
C03 26.35 /
D01 26.06 /
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính trị Công an nhân dân các năm trước như sau: (Không tuyển sinh năm 2018, 2019)
Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn
2016 2017
Thí sinh Nam phía Bắc C03 22.25 26
D01 21.75 26
Thí sinh Nữ phía Bắc C03 28 28.5
D01 25.25 29
Thí sinh Nam phía Nam A01
C03 24.75 24.25
D01 21.75 23.75
Thí sinh Nữ phía Nam C03 27.25 26
D01 25.5 25.75