Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2020

0
109

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2020.

Điểm sàn Học viện Chính trị Công an nhân dân

Điểm sàn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2020 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm sàn 2020
Xây dựng lực lượng CAND A01, C03, D01 17.75

Lưu ý: Mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính trị Công an nhân dân

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2020 như sau:
Đối tượng xét tuyển
Khối XT
Điểm chuẩn 2020
Đợt 1 Đợt bổ sung
Thí sinh Nam phía Bắc A01 21.4 22.7
C03 20.81 /
D01 23.06 /
Thí sinh Nữ phía Bắc A01 25.93 /
C03 27.34 /
D01 26.68 /
Thí sinh Nam phía Nam A01 27.3 /
C03 22.59 /
D01 / 19.89
Thí sinh Nữ phía Nam A01 25.71 /
C03 26.35 /
D01 26.06 /
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính trị Công an nhân dân các năm trước như sau: (Không tuyển sinh năm 2018, 2019)
Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn
2016 2017
Thí sinh Nam phía Bắc C03 22.25 26
D01 21.75 26
Thí sinh Nữ phía Bắc C03 28 28.5
D01 25.25 29
Thí sinh Nam phía Nam A01
C03 24.75 24.25
D01 21.75 23.75
Thí sinh Nữ phía Nam C03 27.25 26
D01 25.5 25.75