Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2022

1052

Học viện Kỹ thuật Mật mã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2023

I. Điểm sàn ACTVN năm 2022

Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm sàn
a. Đào tạo tại Hà Nội
An toàn thông tin
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật điện tử – viễn thông
b. Đào tạo tại TPHCM
An toàn thông tin
Công nghệ thông tin

II. Điểm chuẩn ACTVN năm 2022

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
a. Đào tạo tại Hà Nội
An toàn thông tin25.90
Công nghệ thông tin26.60
Kỹ thuật điện tử – viễn thông25.10
b. Đào tạo tại TPHCM
An toàn thông tin24.75
Công nghệ thông tin25.30

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Đào tạo tại Hà Nội
An toàn thông tin25.95
Công nghệ thông tin26.4
Kỹ thuật điện tử – viễn thông25.5
Đào tạo tại TPHCM
An toàn thông tin25.1
Công nghệ thông tin25.15