Điểm chuẩn Học viện Hậu Cần năm 2020

0
193

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Học viện Hậu Cần năm 2020.

Điểm sàn Học viện Hậu Cần

Điểm sàn Học viện Hậu Cần năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 20
Thí sinh Nữ miền Bắc 23
Thí sinh Nam miền Nam 19
Thí sinh Nữ miền Nam 21

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hậu Cần

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hậu Cần năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Điểm chuẩn 2020
Tiêu chí phụ
Ngành Hậu cần Quân sự
Thí sinh Nam miền Bắc 26,45 1. Môn Toán >= 9.2
2. Môn Lý >= 8.5
3. Môn Hóa/Anh >= 8.25
Thí sinh Nữ miền Bắc 28,15
Thí sinh Nam miền Nam 25.1 1. Môn Toán >= 8.6
2. Môn Lý >= 8.0
Thí sinh Nữ miền Nam 27.1
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Hậu Cần các năm trước như sau:
Tên ngành
Điểm chuẩn
  Năm 2018 Năm 2019
Thí sinh Nam miền Bắc 21.9 23.35
Thí sinh Nữ miền Bắc 26.35
Thí sinh Nam miền Nam 19.65 21.85
Thí sinh Nữ miền Nam 24.65