Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2020

0
118

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2020.

Điểm sàn Trường Sĩ quan Phòng hóa

Điểm sàn Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Ngành Chỉ huy kỹ thuật hóa học
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 18
Thí sinh nam miền Nam 16

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Phòng hóa

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
Ngành Chỉ huy kỹ thuật hóa học
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 23.65
Thí sinh nam miền Nam 22.7
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Phòng hóa các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Ngành Chỉ huy kỹ thuật hóa học
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 20.6 15
Thí sinh nam miền Nam 19.05 15