Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2020

0
155

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Đặc công năm 2020.

Điểm sàn Trường Sĩ quan Đặc công

Điểm sàn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Thí sinh miền Bắc A00, A01 18
Thí sinh miền Nam 17

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Đặc công

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Đặc công năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
Thí sinh miền Bắc A00, A01 24.15
Thí sinh miền Nam 23.6
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Đặc công các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Thí sinh miền Bắc A00, A01 21.05 19.9
Thí sinh miền Nam 19.45 19.6